Sähköstatiikka = Elektrostatik Vokabulär

advertisement
Sähköstatiikka = Elektrostatik
Vokabulär
Selvitä ja taivuta sanat ja
käsitteet ruotsiksi
atomi
elektroni
protoni
neutroni
ydin
energia
sähkö
säteily
radioaktiivisuus
magneetti
magnetismi
kenttä
metodi
käsite
vuorovaikutus
aalto
valo
ääni
varaus
Täydennä oikeassa
muodossa ja suomenna
repellera föremål laddning attrahera
olika lika
stöta
Två __________ med ________ ___________
dras TILL varandra = ___________ varandra
Två föremål med __________ laddning ______
bort varandra = ____________ varandra
Vad är åska?
En blixt är elektricitet som vi kan se. Den orsakas
av statisk elektricitet i luften. En blixt uppstår
mellan ett moln och jorden. De negativa
elektronerna i botten av ett moln dras till de
positiva protonerna på marken, och de rusar ner
för att träffa varandra. När detta händer uppstår
en blixt. Den mycket kraftiga värmen från blixten
gör att luften sätts i rörelse, det är detta vi
uppfattar som åskmuller.
Vem kom på att blixten orsakas av
elektricitet?
Den amerikanske politikern och
vetenskapsmannen Benjamin Franklin bevisade
år 1752 att blixten orsakades av elektricitet. Han
flög en drake i ett åskväder med en nyckel fäst i
på den nedre delen av linan. När en blixt
träffade draken såg Franklin att en gnista slog ut
från nyckeln.
Vem upptäckte statisk elektricitet?
Den grekiske filosofen Thales upptäckte att när
en bit bärnsten (meripihka) gneds med en trasa
drog den till sig fjädrar och fibrer. Även om det
inte var helt klarlagt, var detta den första
dokumenterade observationen av statisk
elektricitet.
Hur böjer man vatten?
Du behöver: en plastlinjal, en mjuk trasa
1. Gnid linjalen med en trasa
2. Sätt på vattenkranen och låt det rinna, men
inte för fort
3. Håll linjalen nära vattnet
4. Vad händer? Varför?
GRAMMATIK: VAD ÄR IMPERATIVFORMER? HUR
GÖR MAN IMPERATIVER?
Fakta: det böjda vattnet och linjalen
vattnet böjer mot linjalen eftersom de negativa
laddningarna på linjalen driver negativa
laddningar i vattnet till den andra sidan. De
positiva laddningarna i vattnet dras sedan till
linjalen.
Sijoita oikeaan kontekstiin irralliset
sanat. Käännä lauseet.
avståndet växelverkan
distanskraft
styrka
De fyra grundformerna av __________________
är gravitation, elektromagnetisk växelverkan, stark
växelverkan och svag växelverkan.
Gravitationskraften är en __________________
vars _________ beror av kropparnas massor och
________________ mellan dem enligt
gravitationslagen.
elektromagnetisk magnetism
förekommer
fenomen
räckvidd
kärnpartiklar
Elektricitet och _______________ är olika
former av ___________________ växelverkan.
Stark växelverkan och svag växelverkan har kort
_______________. De ______________ i
huvud-sak vid ________________ i samband
med _______________________.
Selvitä sanasto 
kerro miten prosessi etenee
lasertulostin
data
siirtyy
ohjauspiiri
aktivoida
peili
lasersäde
vaihtaa
koronalanka (ohut
sähköinen johdin)
kuuma
varata (charge)
paperiarkki
kiinni paperissa
valoherkkä
rummun pinta
varaus
liikuttaa
mustetela/kirjoitintela
hiukkanen
kulkee telojen välistä
sulaa kiinni/sulattaa
Wikipedia: Coulombs lag
• Grundläggande inom elektrostatiken är Coulombs lag: två
punktladdningar i vila påverkar varandra med kraften ( se
rubriken)
• q1 och q2 är de elektriska laddningarna i punkterna och r avståndet
mellan dem.
• q1 och q2 inkluderar laddningarnas tecken (positiv eller negativ
laddning), vilket innebär att kraften är repellerande för laddningar
med lika tecken och attraherande för laddningar med olika tecken.
• I verkligheten uppträder laddningar utbredda i ledande material.
Mer avancerad elektrostatik handlar därför bland annat om hur
utbredda laddningar påverkar varandra.
• Sådana beräkningar förenklas ofta av att man betraktar ett
"elektriskt fält" som uppkommer av den ena laddningen, och hur
det påverkar den andra laddningen. Det elektriska fältet påverkas
också av olika material som finns mellan laddningarna.
• Om laddningarna är i rörelse uppkommer även ett magnetfält.
Studiet av magnetiska fält och laddningar i rörelse kallas
elektrodynamik.
Download