Staffan Sundberg Högstadiet

advertisement
ieri
Kop
Staffan Sundberg
I GRUNDSKOLAN
 spela
och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 skapa musik samt gestalta och kommunicera
egna musikaliska tankar och idéer,
 analysera och samtala om musikens uttryck
_______________________________________________
Elevens namn
en
Högstadiet
j ud
i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
örb
Undervisningen i musik ska ge dig
förutsättningar att utveckla din förmåga att:
ng f
MUSIK
K
op
ier
in
gf
ör
bj
Omslag: Holger Sundberg
Layout och text: Staffan Sundberg
Foto: Anders Thunell
Foto fagott: Linda Everitt
Foto cello, altfiol: Arne Skeppstedt
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
© Bunne Music AB
Första upplagan 2014
ISBN:978-91-981895-1-3
ud
en
Kopieringsförbud!
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen!
Inget av materialet får kopieras.
Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare
och dömas till böter
eller fängelse i upp till två år samt skyldig att erlägga
ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.
K
op
ier
in
gf
ör
bj
ud
en
Innehållsförteckning:
K
op
1
2-3
4
5
6 –7
8
9-11
12
13
14
15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30-31
32
33
34-35
36
37-39
40
41
42-43
44
45-47
48-52
53-57
58
ier
Jag och musik
Detta kan jag
Dessa sånger har jag sjungit och spelat
Konstmusik, folkmusik och populärmusik
Konstmusik
Klassiska tonsättare
Populärmusik
Medeltida musik
Folkmusik
Musikgenre
Musik i olika kulturer
Låtuppbyggnad
Träblåsinstrument
Bleckblåsinstrument
Stränginstrument
Stråkinstrument
Tangentinstrument
Slagverksinstrument
Trumset
Röst och sång
Instrumentkunskap
Instrument i olika orkestrar
Musikens påverkan
Centrala begrepp i musik
Musiktermer
Musiksymboler
Notkunskap
Piano, gitarr och bas. Tangenter och strängar
Melodispel
Notlinjer
Melodiskrivande
Pianoackord
Gitarrackord
Utvärdering av mitt lärande i musik
Läroplanen i musik och kunskapskrav
Anteckningssidor
Musikfrågor
in
gf
ör
bj
ud
en
Jag och musik
Spelar du något instrument på fritiden?
Om ja, vilket/vilka och hur länge har du spelat?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Finns det några instrument hemma hos dig?
Om ja, vilket/vilka?
K
___________________________________________________________________________________________________
op
___________________________________________________________________________________________________
ier
Kan du spela/läsa efter noter?
___________________________________________________________________________________________________
in
Kan du spela ackord på gitarr? Om ja, vilka ackord kan du?
gf
___________________________________________________________________________________________________
ör
Kan du spela ackord på piano/keyboard? Om ja, vilka ackord kan du?
bj
___________________________________________________________________________________________________
Vilken typ av musik lyssnar du helst på? Favoritartist/grupp?
ud
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
en
___________________________________________________________________________________________________
Vilka musikminnen har du?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1
Detta kan jag
3333
Ackord
Årskurs 7
Årskurs 8
Piano Gitarr Bas
Årskurs 9
Piano Gitarr Bas
Grund
ton
Piano Gitarr Bas
Grund
ton
Grund
ton
C
D
K
Dm
E
Em
F
G
A
Am
op
ier
in
Övriga ackord som jag kan
Byta 2 ackord på 8 pulsslag/ack.
Byta 3 ackord på 8 pulsslag/ack.
Byta 4 ackord på 8 pulsslag/ack.
Byta 3 ackord på 4 pulsslag/ack.
Byta 4 ackord på 4 pulsslag/ack.
Byta 3 ackord på 2 pulsslag/ack.
Byta 4 ackord på 2 pulsslag/ack.
Instrumentkunskap
gf
ör
Gitarr-strängarnas namn
Bas-strängarnas namn
Piano-tangenternas namn
Trumsetets delar
Melodispel
Spela melodi efter noter
Dessa har jag spelat
2
4
Spela melodi på gehör
Dessa har jag spelat
2
4
Musikskapande
Skrivit en egen melodi
Skrivit en egen låt
5
5
2 2
bj
ud
en
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
2
Trumkomp 4/4-dels takt
Bastrumma, Virveltrumma
Bastrumma, Virveltrumma
Hihat
Instrumentkännedom – skriv de instrument du känner till i varje kolumn
K
10
Träblås
op
Bleckblås
Stråk
ier
Slagverk/Rytminstrument
Sträng
in
gf
ör
Tangentinstrument
Grupparbeten
Dessa grupparbeten har
jag varit med i.
Digitala verktyg
Dessa digitala verktyg
har jag arbetat med.
6
3
bj
ud
en
1
Dessa sånger har jag sjungit och spelat
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
K
op
ier
in
gf
ör
4
bj
ud
en
Konstmusik, folkmusik och populärmusik
Konstmusik
K
op
ier
Folkmusik
Populärmusik
Vad betyder dessa uttryck?
in
Forska och skriv en kort förklaring.
Konstmusik
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
gf
ör
bj
ud
Folkmusik
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
en
Populärmusik
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5
9
Konstmusik
Forska om västerländsk konstmusik.
Du ska ta reda på fakta om följande epoker:
Renässansen
Barocken
Wienklassicismen
Romantiken
Modernismen
K
op
Dra ett streck vid varje epok på tidslinjen, från när den började tills när den slutade.
1400
Renässansen
Barocken
ier
50
Wienklassicismen
Romantiken
Modernismen
1500
50
in
1600
50
gf
1700
ör
50
1800
50
1900
50
Lyssna på två musikstycken från varje epok och skriv vilka du har lyssnat på.
bj
Renässansen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Barocken
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Wienklassicismen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Romantiken
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Modernismen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6
ud
en
9
Beskriv vad som var utmärkande för musiken i varje epok och nämn
betydelsefulla tonsättare från varje epok.
Renässansen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Barocken
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Wienklassicismen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
K
op
ier
in
gf
ör
bj
ud
en
Romantiken
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Modernismen
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7
9
Klassisk musik
Skriv om två betydelsefulla tonsättare.
K
Forska om detta:
 När de levde, i vilken epok.
 Var de levde.
 Vad hade de för förutsättningar att skapa musik.
 Nämn minst två verk/kompositioner som du lyssnat på.
1)
op
ier
__________________________________________
in
________________________________________________________________________________________________
gf
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ör
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
bj
________________________________________________________________________________________________
ud
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
en
________________________________________________________________________________________________
2)
__________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8
9
Populärmusik
Forska om populärmusik.
Du ska markera i rutan vilket årtionde som varje genre uppkom:
1900
10
Jazz
Blues
Rock´n´roll
Pop
Soul
Rock
Hårdrock
Sing and songwriter
Punk
Reggae
Disco
Synt
Techno
HipHop
20
30
40
50
60
70
80
90
2000
K
op
ier
in
gf
ör
bj
Lyssna på två låtar från varje genre och skriv låtens namn och artist/grupp.
Jazz
Blues
Rock´n´roll
Pop
Soul
Rock
Hårdrock
Sing and songwriter
Punk
Reggae
Disco
Synt
Techno
HipHop
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1_________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
1)________________________
9
ud
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
2)________________________
en
9
Beskriv vad som är utmärkande för musiken i varje genre och nämn
betydelsefulla låtskrivare/artister/grupper.
Jazz
K
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Blues
op
ier
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Rock´n´roll
in
gf
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ör
Pop
bj
ud
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Soul
en
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Rock
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Hårdrock
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10
Sing and songwriter
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
K
Reggae
op
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Punk
ier
in
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Disco
gf
ör
bj
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Synt
ud
en
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Hip hop
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Techno
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vilka fler musikgenrer känner du till? Skriv de du kommer på.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11
8 9
Medeltida musik
K
Forska om följande:
op
Beskriv hur musiken lät på medeltiden.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ier
in
gf
Vilka instrument som användes.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ör
bj
ud
Vilken funktion och betydelse musiken hade i samhället.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
en
Ge exempel på några musikstycken du lyssnat på och vilken tid de är ifrån.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12
8 9
K
Folkmusik
Forska på folkmusik från olika länder.
Välj ett land och lyssna på hur folkmusiken låter, hur den används,
vilka instrument som används och vilken betydelse den har i samhället i
respektive land.
op
ier
Land Sverige
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in
gf
ör
bj
Land _______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ud
en
Land _________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13
9
Musikgenre
K
Välj själv en musikgenre.
Var, när och hur uppstod musikgenren? Vilka instrument används?
Är den släkt med någon annan genre?
Nämn någon artist/låtskrivare och en låt/musikstycke från genren.
op
ier
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
in
______________________________________________________________________________________________________
gf
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ör
______________________________________________________________________________________________________
bj
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ud
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
en
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
14
9
K
Musik i olika kulturer
op
Skriv om tre olika kulturer.
Ta upp detta. Vad utmärker musiken i denna kultur, vilka instrument
som används, hur används musiken vid olika ceremonier?
1)
ier
________________________
in
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
gf
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ör
____________________________________________________________________________________________________
bj
____________________________________________________________________________________________________
2)
________________________
ud
____________________________________________________________________________________________________
en
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3)
_______________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
15
6
Att skriva en låt
Bestäm vilken tonart låten ska gå i och vilken taktart ska du använda.
Hur ska melodin låta och vilka ackord passar till melodin.
K
Pop/rock
op
Intro
Vers
Refräng
Vers
Refräng
Mellanspel (bridge, brygga)
Refräng
Vers
Stick
Refräng
Outro.
ier
in
Bestäm hur varje del av låten ska spelas.
Hur ska introt låta?
Hur ska versen låta?
Hur ska refrängen låta?
Hur ska mellanspelet låta?
Hur ska sticket låta?
Hur ska du avsluta låten?
Bestäm hur många takter som ska vara
i varje del.
gf
ör
Visa
bj
Om du skriver en visa så behöver du behöver du bara
ud
ha en vers som du sedan har ny text till varje vers.
Till exempel ”Brev från kolonien” av Cornelis Vreeswijk.
Blues
Använd en tolvtakters blues,
där är ackordsföljden samma både på vers och refräng
en
Text
Skriv en text om något tema. Kärlek, sommaren, sport eller vad du vill.
Du kan även använda tex en färdigskriven dikt. Eller något som hänt i verkligheten
för att få inspiration. Använd gärna rim och metaforer (liknelser).
16
6
Låtuppbyggnad
Beskriv hur en pop/rocklåt kan vara uppbyggd. Nämn de olika delarna.
K
op
ier
in
gf
ör
Blues
bj
Skriv ner formen för en 12-takters blues i D-dur.
Skriv minst 3 stycken blues-låtar som har detta system:
ud
en
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Rundgång
Samma ackordsföljd genom hela låten. Exempelvis ”Välkommen in” med Veronica Maggio
som har ackordsrundgången /Am/G/F/C/.
Ett annat exempel är ”Wake me up” med Aviici som har ackordsrundgången /Bm,G/D/.
Finns det fler låtar som har ackordsrundgångar?
Skriv de låtar som du kan hitta:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
17
10
Träblåsinstrument
Skriv rätt namn vid rätt instrument.
Saxofon, klarinett, tvärflöjt, fagott,
blockflöjt, oboe och panflöjt.
K
op
ier
in
gf
________________________
_____________________
——————————
ör
bj
ud
en
——————————-
———————————-
————————————-
————————————-
18
Träblåsinstrument
10
Till familjen träblås hör alla de instrument som blåses på något av
följande sätt.
Skriv in instrumenten till det munstycke det hör ihop med:
K
1)
Blåsa mot kant.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
op
ier
2) Blåsa mot en tunn trätunga (enkelt rörblad).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
in
3) Blåsa mot två tunna hopbundna trätungor (dubbelt rörblad).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
gf
ör
bj
Olika storlekar för saxofoner
( denna indelning gäller många instrument)
Skriv in de olika storlekarnas namn.
19
ud
en
10
Bleckblåsinstrument
Skriv rätt namn vid rätt instrument. Här ser du
valthorn, trumpet , trombon, bastuba.
K
op
ier
in
——————
gf
———————————-
ör
bj
ud
——————————-
————————————-
2
1
en
Skriv rätt siffra
framför orden.
……. Munstycke
…… Ventiler
…… Bygel
…… Klockstycke
1
3
4
20
10
Stränginstrument
K
Skriv rätt namn vid rätt instrument och hur många
strängar det finns på instrumentet.
Gitarr, elgitarr, banjo, balalajka (rysk), harpa,
bouzouki (grekisk), mandolin, elbas.
op
ier
in
gf
ör
bj
——— 1
8
21
en
Skriv rätt siffra
framför orden.
…… Lock/Kropp
…… Hals/Greppbräda
——— 5
…… Ljudhål
…… Stränghållare
…… Stämskruvar
6
…… Huvud
…… Band
7 …… Stall
—— 2
—— 3
4
ud
10
Stråkinstrument
Skriv rätt namn vid rätt instrument.
Fiol/violin, altfiol/viola, cello,
basfiol/kontrabas, nyckelharpa.
K
op
ier
in
gf
ör
bj
1
2
————————–————
3
4
5
6
7
8
9
10
22
ud
en
Skriv rätt siffra
framför orden.
…… Greppbräda
…… Stränghållare
…… F-hål (ljudhål)
…… Tagel
…… Snäcka
…… Stråke
…… Hals
…… Stämskruvar
…... Hakstöd
…… Stall
10
Tangentinstrument
K
Skriv rätt namn vid rätt instrument.
Flygel, piano, orgel, keyboard, dragspel, elpiano.
op
ier
in
gf
ör
bj
23
ud
en
10
Slagverksinstrument
Skriv rätt namn vid rätt instrument.
Bongotrummor, djembetrumma, congas, maraccas, triangel, koklocka,
claves, bjällerband, tamburin, cabassa, guiro (gurka),
marimba, xylofon, kastanjetter.
K
op
ier
in
gf
ör
24
bj
ud
en
Trumset
10
Skriv vad de olika delarna på trumsetet heter.
Hihat, virveltrumma, bastrumma, golvpuka, hängpuka, cymbal.
______________
______________
K
_____________
op
______________
______________
ier
______________
in
gf
ör
______________
bj
Här är två exempel på olika trumkomp
och hur man läser trumnoter:
Hihat
Fjärdedelskomp
Bastrumma Virveltrumma
Åttondelskomp
25
ud
en
10
Röst och sång
Olika sångtekniker:
K
Beskriv kort hur varje sångteknik fungerar och ge exempel på stycken/sånger/låtar
inom varje teknik.
Opera
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rap
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Growl
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
op
ier
in
gf
ör
Jojk
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
bj
ud
Övriga sångtekniker som jag vill nämna:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indelning i sångstämmor:
Skriv i svaret.
Den höga, ljusa kvinnorösten kallas ____________________
Den låga, mörka kvinnorösten kallas ___________________
Den höga, ljusa mansrösten kallas ______________________
Den låga, mörka mansrösten kallas _____________________
Liten ordlista för sång:
Unisont
A capella
Stämsång
Kör
Solo
Kanon
Alla sjunger samma stämma
Sång utan instrument
En sång där sångarna är uppdelade i olika stämmor,
varje stämma har sina egna toner
Många sångare samtidigt
En sångare
Flerstämmig sång på samma melodi.
Prova att sjunga ”Broder Jakob” i kanon.
26
en
10
Instrumentkunskap
Forska om tre instrument.
K
Ta reda på hur historia om instrumentet. Hur gammalt är det?
Hur används instrumentet? Vilket syfte har/hade instrumentet?
Inom vilka genrer används instrumentet?
Ge exempel på några musikstycken/låtar där instrumentet används.
op
ier
1) ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
in
gf
ör
bj
ud
2) _______________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
en
3) ________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
27
10
Instrument i olika orkestrar
Skriv vilka instrument som med i:
K
Symfoniorkestern
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
op
ier
in
gf
Rockbandet
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ör
bj
ud
Jazzorkestern
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
en
Blåsorkestern
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Techno/House
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
28
8
Musikens påverkan
Hur påverkar musik dig?
K
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
op
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ier
___________________________________________________________________________________________________
in
Hur kan musik användas för att påverka?
gf
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ör
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
bj
___________________________________________________________________________________________________
ud
Ge exempel på hur musik kan användas i filmer /dataspel för att påverka.
___________________________________________________________________________________________________
en
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ge exempel på hur musik används i olika ceremonier.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
29
Centrala begrepp i musik
Puls
All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls.
Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Pulsen är motorn i musiken,
musikens hjärtslag. Ljud som återkommer med ett jämt tidsintervall kallas för en puls.
Pulsen är grunden i nästan all dansmusik.
K
op
Tempo
Pulsen i musik brukar benämnas som tempo. När man räknar in en låt (1,2,3,4) anger man
pulsens hastighet d.v.s låtens hastighet. Oftast så är inräkningen i fjärdedelsnoter.
ier
I populärmusik använder man sig av förkortningen BPM, vilket står för Beat Per Minute
(pulsslag per minut). BPM är en exakt och matematisk beteckning. Om man exempelvis tänker
sig ett tempo på 120 BPM så betyder det alltså exakt 1 pulsslag per 0,5 sekund - eller två pulsslag
per sekund om man så vill.
I klassisk musik talar man istället om mer övergripande tempobeteckningar. Orsaken är att
den klassiska musiken tempomässigt är mer "flytande" - till skillnad från populärmusiken som
ofta är uppbyggd kring en stadig puls. Dessa tempobeteckningar är av mer beskrivande
karaktär och är mer "ungefärlig" till skillnad från BPM. Som så många andra termer i den
klassiska musiknotationen så är tempobeteckningarna på italienska. Man har naturligtvis
knutit tempobeteckningarna till ett ungefärligt omfång i BPM.
in
gf
ör
bj
Exempel på tempobeteckningar är Andante (långsamt, 76 - 108 bpm)
och Allegro (snabbt, 120 - 168 bpm).
Rytm
ud
Rytmen är en blandning av långa och korta toner/slag i förhållande till pulsen. Pulsen är ett
jämnt flöde av slag medan rytmen kan vara jämn och hur ojämn som helst bara den ryms inom
ramen för takten. Exempel på rytminstrument; trummor, maraccas, claves.
Takt
en
Takt är i musiken en tidsenhet med ett bestämt antal slag. Antalet slag beror på taktarten.
I notskrift avskiljs takterna med taktstreck tvärs över notlinjerna.
Se sid 34 Taktarter
Taktstreck
Notlinjer
30
Taktart
Taktarten bestämmer hur många pulsslag som ryms i varje takt. Nästan all rock och popmusik
går i 4/4 –dels takt. Vals går i 3/4 – takt. Det finns en mängd olika taktarter.
K
Se sid 34 taktarter.
Här är några exempel på de vanligaste taktarterna:
op
4/4 – takt = 4 stycken fjärdedelsslag i varje takt. Räkna / 1, 2, 3, 4 /
2/4 – takt = 2 stycken fjärdedelsslag i varje tak . Räkna /1 ,2/
3/4 – takt = 3 stycken fjärdelsslag i varje takt. Räkna / 1, 2, 3 /
Tonarter
ier
Tonarten är en beteckning för ett musikstyckes första steg (grundtonen) och dess tillhörande
skala. Varje tonart består av sju olika toner. I durtonarter bildar de sju tonerna tillsammans en
durskala, i molltonarter bildar de en ren mollskala. Skalan bildas utifrån tonartens grundton
och har samma antal kors- eller b-förtecken som används för notation av tonarten.
Tonarten visar alltså vilket tonmaterial ett givet musikstycke använder sig av.
Exempel C-dur har tonerna C,D,E,F,G,A,B (de vita tangenterna på pianot) och i A-moll så är
tonerna A,B,C,D,E,F,G , alltså samma toner som i C-dur och detta kallas för parallelltonart.
Varje durskala har en parallelltonart i moll med samma antal kors- eller b-förtecken.
Det finns 12 st durtonarter och 12 st molltonarter.
in
C- dur
A-moll
G-dur
E-moll
gf
ör
A-dur
F#-moll
E-dur
C#-moll
D-dur
B-moll
Melodi
bj
F-dur
D-moll
Bb-dur
G-moll
ud
Eb-dur
C-moll
en
I en melodi så spelar/sjunger man en ton i taget i en följd efter varandra. Melodin är det man
sjunger i en låt, men den kan även spelas på något instrument. Exempel på melodi-instrument;
saxofon, tvärflöjt, trumpet, piano, orgel, gitarr. Se 37-39 melodisidor.
Ackord
Ett ackord består av minst tre toner som spelas samtidigt. De vanligaste ackorden är
dur och moll –ackord. Dur – ackorden låter glada medan moll – ackorden låter sorgliga och
sedan finns det en mängd olika ackord som klingar på olika sätt. Ackorden används för att
ackompanjera (kompa) en melodi. Exempel på ackords-instrument: piano, gitarr, dragspel,
orgel. Se 42-44 ackordssidorna.
Noter
Noter används för att skriva melodier och rytmer. I en melodi så beskriver noten två saker:
- dels hur lång tonen ska vara. Det får man reda på med hjälp av notvärdet,
- dels vilken ton man ska spela och var den är placerad i notsystemet.
Se sid 34-36 notvärden och notnamn.
31
Musiktermer
Allegro
Andante
Coda
Cresendo
Da capo al fine
Dal segno
Diminuendo
Fine
Forte
Glissando
Intervall
Largo
Legato
Piano
Ritardando
Solo
Symfoni
Tacet
K
Livligt
Lugnt
Svans, sista delen av ett stycke
Gradvis öka tonstyrkan
Från början till slut
Från tecknet
Gradvis minska tonstyrkan
Slut
Starkt
Glida mellan tonerna
Avstånd mellan toner
Mycket långsamt
Bundet med båge
Svagt
Spela långsammare
Ensam
Samklang
Tystnad
op
ier
in
Moderna musiktermer
Beat
Brygga/bridge
Groove
Intro
Improvisation
Jam
Outro
Refräng
Riff
Stick
Vamp
Vers
gf
Taktslag, rytmens känsla eller karaktär.
Mellan vers och refräng och som syftar till att bygga
upp energin inför refrängen.
Är en känsla av rytmisk energi i ett musikaliskt framförande
Inledande stycke i en melodi/låt.
Spela eller sjunga utan förberdelser och hitta på själv
vad man ska spela eller sjunga.
Improviserat samspel utan färdiga arrangemang,
vanligt inom jazz och blues.
Avslutande del av melodi/låt.
Återkommande melodi och text mellan varje vers, låtens budskap.
Är en kort, repriserad ackord- eller melodislinga.
De spelas främst på elgitarr, klaviatur eller på något melodi-instrument.
En del av en låt som kontrasterar mot övriga delar i kompositionen.
Även om det mesta inom en låt går i moll kan till exempel sticket gå i dur.
Stick brukar oftast bara förekomma en gång, och nästan uteslutande i slutet
av låten, före sista refrängen.
Ett stycke av en låt som fungerar som ett mellanspel där man
främst improviserar över en ackordsföljd.
ör
bj
ud
en
Berättande text. Kommer mellan refrängerna.
Vilka fler musiktermer känner du till? Skriv de du kommer på.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
32
Symboler
K
op
Fermat
Håll ut tonen så länge du vill
Staccato
(Punkt över eller under tonen)
spela tonen kort, studsande
Upprepa stycket mellan
tecknen eller från början
Repris
ier
Kors-förtecken
Höjer tonen ½ tonsteg
b-förtecken
Sänker tonen ½ tonsteg
in
gf
Återställningstecken
Upphäver kors- och b-förtecken
G-klav, diskantklav
Klav = nyckel,
markerar var tonen G ligger på notstrecket
F-klav
Basklav, notraden mellan prickarna
markerar var tonen F ligger
De fem linjer som bildar stommen
för vår notskrift
Notsystem
ör
bj
Ensembler
1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer
7 personer
8 personer
Solo
Duett, duo
Trio
Kvartett
Kvintett
Sextett
Septett
Oktett
33
ud
en
Notkunskap
Notvärden
Helnot
K
Halvnot
1 2 3 4
1 2
3
op
ier
1 1 0,5 0,5 1
1 2
4
1
Fjärdedelsnot
Åttondelsnot Sextonsdelsnot
1
1
1
3
1
4
Helpaus
Halvpaus
1 2 3 4
1
3
4
1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2
2
gf
1 2
1 + 0,5
1
1 2 3 4
1 + 0,5
ör
Pauser
Fjärdelspaus
1
1
Taktarter
Räkna 1 2 3 4
2
Punkterade noter
in
1 2 +1
2
1 2 3 4
1
bj
1
Åttondelspaus
ud
0,5 0,5 0,5,0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 2 3 1 2 3
en
1 2 1 2
Vad heter notvärdet och hur många pulsslag är det värt?
Namn
Värde i pulsslag
= ________________________
____________________________
= ________________________
____________________________
= ________________________
____________________________
= ________________________
____________________________
= ________________________
____________________________
34
Skriv under noten vilket notnamn den har
K
op
ier
in
gf
Fyll i med notvärden eller pauser så att varje takt blir fullständig
ör
35
bj
ud
en
Piano Gitarr Bas
Här visas två notsystem, ett med G-klav samt ett med F-klav.
K
op
C
D
F
D
G A
B
ier
E
F
C D
in
G
E
F
gf
G A B
C
D E
F
G
A B
C
Pianots tangenter och toner
Ab
G#
Gb
F#
Eb
D#
Db
C#
C
E
Bb
A#
A
Db
C#
B
C
ör
D
Gb
F#
Eb
D#
E
bj
F
G
Db
C#
Bb
A#
Ab
G#
A
B
ud
C
Eb
D#
D
E
Gitarrens strängar, band och toner
Band
1
E F
B C
G
D
A
E F
2
En ramsa för att komma ihåg gitarrens strängar:
En Ball Groda Dansar Aldrig Ensam
3
4
5
6
7
8
9
10
G
D
A
E
B
B
F
C
G
A
E
C
G
D
A
B
F
D
A
E
B
C
G
E
B
F
C
D
A
F
C
G
D
en
11
12
E
B
G
D
A
E
Basens strängar ,band och toner
Band
G
D
A
E
1
2
A
E
B
F
3
F
C
G
4
5
B
C
G
D
A
6
7
D
A
E
B
36
8
F
C
9
10
E
B
F
C
G
D
11
12
G
D
A
E
Melodispel
2
Blinka lilla stjärna
C
F
K
C
G7
C
G7
Trad.
C
G7
C
G7
op
C
C
G7
ier
C
G7
in
C
F
C
gf
ör
G7
Tom Dooley
bj
C
G7
ud
G7
en
C
37
C
Vem kan segla
2
K
Am
Dm
Dm
Am
op
ier
in
D
A7
A7
D
Am
E7
gf
Am
Oh, Susanna
A7
G
D
bj
A7
38
Trad.
D
ör
D
Trad.
ud
D
en
D
2
Månaderna
C
G
Ludwig van Beethoven
C
G
K
op
ier
in
C
G
gf
ör
39
C
bj
G
ud
C
en
Notlinjer
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
K
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
op
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ier
in
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
gf
ör
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
bj
ud
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
en
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
40
6
Melodiskrivande
Prova att skriva en melodi.
Du kan välja om du vill skriva den för hand eller skriva den i något musikprogram på datorn.
K
Tips att tänka på:
 Bestäm taktart (4/4 – takt, 3/4 – takt , 2/4 – takt eller någon annan taktart).
 Melodin ska ha minst två teman som upprepas. Använd gärna flera teman.
Studera hur melodierna på melodisidorna är uppbyggda.
 Melodin ska innehålla minst 8 takter.
 Välj tonart.
Tex om du skriver i C-dur så ska brukar melodin börja på tonen C och slutar på tonen C.
 Använd notvärden.
Helnot, halvnot, fjärdelsnot och åttondelsnot. Du kan också använda pauser, om du vill
använda fler notvärden så går det bra.
op
ier
in
gf
ör
Tips på gratis notskrivningsprogram på Internet.
www.noteflight.com
Här kan du skapa ett gratiskonto som du kan arbeta i direkt ut på Internet.
Det finns även ett program som heter www.musescore.org och detta notskrivningsprogram
laddar du ner på din dator.
bj
ud
en
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
41
Ackord piano
A
K
A7
Am
op
B
ier
Bm
C
B7
in
gf
ör
C7
Cm
bj
D
D7
Dm
42
ud
en
E
K
E7
Em
op
F
ier
Fm
in
F7
gf
ör
G
bj
G7
Gm
43
ud
en
Ackord för gitarr
C
Cm
C7
D
Dm
D7
K
E
op
ier
Em
E7
F
in
G
B
Gm
Bm
G7
gf
ör
B7
44
A
Fm
F7
Am
A7
bj
ud
en
K
7
Utvärdering av mitt lärande inom musik
op
Skriv vad du lärt dig och hur du tycker att du har utvecklats och vad du
önskar att lära dig nästa termin inom musikämnet.
ier
Höstterminen _______
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
in
gf
ör
Vårterminen _______
bj
ud
en
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
45
7
K
Utvärdering av mitt lärande inom musik
op
Skriv vad du lärt dig och hur du tycker att du har utvecklats och vad du
önskar att lära dig nästa termin inom musikämnet.
ier
Höstterminen _______
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
in
gf
ör
Vårterminen _______
bj
ud
en
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
46
7
K
Utvärdering av mitt lärande inom musik
Skriv vad du lärt dig och hur du tycker att du har utvecklats och vad du
önskar att lära dig nästa termin inom musikämnet.
op
Höstterminen _______
ier
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
in
gf
ör
Vårterminen _______
bj
ud
en
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
47
Citat ur ”Läroplan för grundskolan LGR 11 sid 100”.
Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke-och känslomässigt.
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och
betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer
och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna
att delta i samhällets kulturliv.
K
Syfte
op
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt
att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till
musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att
använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika
musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det
möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga
och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.
Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och
förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.
ier
in
gf
ör
bj
ud
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
 spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala,
kulturella och historiska sammanhang
48
en
Citat ur ”Läroplan för grundskolan LGR 11 sid 100 - 101”.
Centralt innehåll
K
I årskurs 1–3
Musicerande och musikskapande
• Sång
op
och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
ier
Musikens verktyg
• Rösten
in
som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och
dynamik
• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
• Musiksymboler, bilder och tecken.
gf
Musikens sammanhang och funktioner
• Associationer,
ör
bj
tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Hur instrumenten låter och ser ut.
• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland
nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och
nordisk barnvisetradition.
49
ud
en
Citat ur ”Läroplan för grundskolan LGR 11 sid 101 - 102”.
Centralt innehåll
I årskurs 4–6
Musicerande och musikskapande
K
• Sång,
melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder
och kompmodeller.
• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel
ackordföljder och basgångar.
• Musikframföranden.
op
ier
Musikens verktyg
in
gf
• Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för
ackompanjemang.
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som
byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
• Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
ör
Musikens sammanhang och funktioner
bj
ud
• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan
i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika
rituella sammanhang.
• Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande
och om intryck samt upplevelser av musik.
• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
• Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska
karaktärsdrag.
50
en
Citat ur ”Läroplan för grundskolan LGR 11 sid 102—103”.
Centralt innehåll
I årskurs 7–9
Musicerande och musikskapande
K
• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska
musikaliska uttryck.
• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor
med röst och instrument.
• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
op
ier
Musikens verktyg
• Röstvård,
in
hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra
till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
• Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och
ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och
med varierande instrumentation.
 Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk
notation.
• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
gf
ör
Musikens sammanhang och funktioner
bj
ud
en
• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.
Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer,
med fokus på etnicitet och kön.
• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en
symfoniorkester eller i ett rockband.
• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika
genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
51
Citat ur ”Läroplan för grundskolan LGR 11 sid 103—104”.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
1
Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med viss säkerhet
rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och
följer då med relativt god säkerhet rytm
och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med god säkerhet
rytm och tonhöjd.
2
Eleven kan spela enkla melodier,
bas- och slagverksstämmor med
viss tajming.
Eleven kan även spela enkla melodier,
bas- och slagverksstämmor med
relativt god tajming.
Eleven kan även spela enkla melodier,
bas- och slagverksstämmor med
god tajming.
3
Eleven kan ackompanjera på ett
ackordinstrument och byter då
ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med
relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett
ackordinstrument med passande
karaktär och byter då ackord
med gott flyt.
Eleven anpassar i viss mån sin
stämma till helheten genom att
lyssna och till viss del
uppmärksamma vad som sker i
musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl
till helheten genom att lyssna och i
relativt hög grad uppmärksamma vad
som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till
helheten genom att lyssna och i
hög grad uppmärksamma vad som sker
i musicerandet.
Eleven sjunger eller spelar på något
instrument i någon genre med
delvis fungerande teknik och i viss
mån passande karaktär. Eleven kan
då bidra till att bearbeta och tolka
musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl
fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka
musiken till ett delvis personligt
musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på
något instrument i någon genre med
väl fungerande teknik och passande
karaktär. Eleven kan då bearbeta och
tolka musiken till ett
personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst,
instrument, eller digitala verktyg
pröva hur olika kombinationer av
musikaliska byggstenar kan forma
kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Dessutom
kan eleven kombinera musik med
andra uttrycksformer så att de olika
uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, skapa musik genom att med hjälp
av röst, instrument, eller digitala verktyg
pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan
forma kompositioner som efter någon
bearbetning har en fungerande form och
karaktäristisk stil. Dessutom kan eleven
kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl
samspelar.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som
kan leda till att det musikaliska
arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande
och ge förslag som efter någon
bearbetning kan leda till att det
musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra enkla och till viss
del underbyggda resonemang om
musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt
har haft för individer och
samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda resonemang
om musikens olika funktioner och
vilken betydelse den har och historiskt
har haft för individer och samhällen.
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer,
epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning
urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och
kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja
Eleven kan med viss säkerhet
urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras
funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet
urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras
funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja
4
5
6
7
8
9
10
K
op
ier
in
gf
ör
Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, skapa musik genom att med hjälp
av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar
kan forma kompositioner som har en
fungerande form och en karaktäristisk
stil. Dessutom kan eleven kombinera
musik med andra uttrycksformer så att
de olika uttrycken väl samspelar.
bj
Eleven kan även ge välutvecklade
omdömen om eget och andra
musicerande och ge förslag som kan
leda till att det musikaliska arbetet
utvecklas.
ud
Eleven kan föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för
individer och samhällen.
en
och jämföra musikaliska karaktärsdrag
från olika genrer, epoker och kulturer.
olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika
sammanhang.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
52
Anteckningar
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
53
Anteckningar
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
54
Anteckningar
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
55
Anteckningar
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
56
Anteckningar
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
57
Musikfrågor
Vad kallas en musiker
som spelar flöjt?
_____________________
K
op
Vad heter det yrket
som innebär att man
spelar orgel i kyrkan?
_____________________
ier
Vad kallas en musiker
som spelar piano?
_____________________
Vad kallas en musiker
som spelar bas?
_____________________
Vem brukar i musiksammhang kallas för
”The king of Rock´n´Roll”?
_____________________
Vem brukar i musiksammhang kallas för
”The king of pop”?
_____________________
in
Vad heter det på musikspråket när du ska spela/
sjunga starkt?
_____________________
Vad kallas det inledande
stycket på en låt?
Vad heter detta notvärde ?
Vad heter detta notvärde?
Vad heter detta notvärde?
___________________
____________________
____________________
Vad heter det på musikspråket när du ska spela/
sjunga svagt?
_____________________
Vad heter den som leder
en orkester ?
_____________________
gf
ör
_____________________
bj
ud
en
Vad heter det lilla plastföremål gitarrister
använder när de knäpper på strängarna?
_____________________
Vad heter gitarrens lösa
strängar?
_____________________
Vad heter basens lösa
strängar?
_____________________
Nämn 3 stycken musikgenrer.
_____________________
Nämn 3 stycken stränginstrument.
_____________________
_____________________
_____________________
Nämn 3 stycken blåsinstrument.
_____________________
_____________________
_____________________
Nämn 3 stycken tangentinstrument.
_____________________
_____________________
_____________________
58
Musik i grundskolan Högstadiet
© Bunne Music AB
ISBN:978-91-981895-1-3
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards