Kompetensprofil

advertisement
1(1)
Länshälsan
Kompetensprofil
Namn: Sasha
Cavic
Funktion: Företagssjukgymnast
Företagshälsa:
Härnösand/ Sundsvall
Omfattning
År
UTBILDNINGAR
Grundutbildning o gymnasieutbildning
Sjukgymnastprogrammet
Umeå universitet
Idrottsledarprogrammet Bosön, Stockholm
________________________________________________________________
Sjuksköterskeutbildning f.d. Jugoslavien
8 + 4 år
3 år
2006
1 år
2001
_______________ ______
4 år
1989
Vidareutbildning inom sjukgymnastik:
30 hp,
pågående
Evidensbaserad sjukgymnastik, Umeå universitet, Umeå
7,5 hp
2014
Vetenskapsteori Umeå universitet
________________________________________________________________
Psykomotorisk fysioterapi
Karolinska institut, Stockholm
2014
15hp
_______________ _______
2012
30 hp
Psykosomatisk sjukgymnastik
15 hp
2011
Bedömning av funktion och arbetsförmåga utifrån ett
försäkringsmedicinskt perspektiv Umeå universitet,
7,5 hp
2010
KBT för sjukgymnaster
Umeå universitet,
Behandling av långvarig smärta Umeå universitet,
7,5 hp
30 hp
30 hp
2009
2008
2007
7,5 hp
2007
7 dagar
2012
Strokerehabiliteringskompetens , Härnösand
2 dagar
2007
Grundutbildning i gruppdynamik & ledarskap, Sundsvall
3 dagar
2002
Sjukgymnastik-examensarbete, , Umeå universitet, Umeå (inom
Mastersprogram , 120 hp Umeå universitet
Ortopedisk medicin (OMT)
Karolinska Institut, Stockholm
Umeå universitet,
Sjukgymnastik- klinisk utvärdering Umeå universitet
KURSER/SEMINARIER
The Human Element Program för utveckling av individ, grupp och
organisation, Sundsvall
KM3.3/Bilaga 5/2010-08-16
UPPDRAG/ERFARENHETER som sjukgymnast
över 20 års erfarenhet av arbete inom vården , har jobbat bl.a. som rehabassistent, undersköterska, sjuksköterska, och
nu som leg. sjukgymnast.
Som legitimerad sjukgymnast har jag arbetat med rehabilitering inom kommun, landsting och privat sektor.
AB Taktik Sweden
Härnö Rehab
Coachning /Företagssjukgymnast/ projektledare
Arbetslivsinriktad rehabilitering, privat praktik
Rehabiliteringsmedicin Härnösand
201004-201208
behandling/rehabilitering av patienter med ryggmärgsskador,
neurologiska sjukdomar och multipla frakturer 200801-200904
Umeå Kommun Rehabilitering inom särskilt boende
Carema Umeå
2007 - 2008
Hemrehabilitering och rehabilitering inom särskilt boende
Cometerna Umeå
201208-20130831
2006-2007
Medicinskt ansvarig för idrottslag på elitnivå. 2006-2007
SPECIALITET/INTRESSEN/”SPJUTSPETSOMRÅDE”
Specialitet; stressrelaterad inom psykisk ohälsa, traumarehabilitering ( Sjukgymnastik med inriktning mot
psykiatri/psykosomatik) , OMT. Arbetslivsinriktad rehabilitering
Intressen; Kunden inom diagnosgrupperna; kronisk smärta, depression, ångestsyndrom, post traumatisk stress ,
men också kunden med besvär i rörelseorgan.
”Spjutspetsområde”; Rehabilitering vid psykisk ohälsa, PMF, psykomotorisk fysioterapi med inslag av kognitiv
beteendeterapeutisk metod (KBT).
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards