Logik och mängdlära Funktioner, relationer Logiska sammanhang i

advertisement
Logiska sammanhang i analysen
Logik och mängdlära
Funktioner, relationer
Grupper
Peanos axiom för
de naturliga talen N
Ringar
Aritmetik på N
Olikheter på N
Kroppar
Heltalen Z:
Aritmetik, olikheter
Rationella tal Q:
Aritmetik, olikheter
Reella tal R:
Aritmetik, olikheter
Fullständighetssatser
n
Linjära rum
Rummen R:
Öppna/slutna mängder
Kompakthet
Begränsning
Gränsvärde
Kontinuitet
Sammanhang
Derivata
Differentierbarhet
Integral
Download