Kulturell psykologi Las Palmas

advertisement
WiseMind AB
Erbjuder en veckokurs i
Kulturell psykologi
Stämmer det att ”People are the same wherever you go?”
(P. McCartney & S. Wonder)
Las Palmas
4-8 januari 2018
Starta arbetsåret 2018 med en veckokurs i Kulturell psykologi i Gran Canarias huvudstad Las
Palmas. Kursen hålls på fyrstjärniga Hotell Reina Isabel som ligger alldeles intill den fyra
kilometer långa Las Canteras-stranden. Varva utbildning av hög kvalitet med sol, bad och Las
Palmas mångfacetterade stadsliv. Det mesta finns inom bekvämt räckhåll, såsom
shoppingstråken i Trianaområdet och Gamla Stan (Vequeta) med Santa Ana-katedralen och
Moderna museet.
Kulturell psykologi
Den västerländska psykologin har till stor del baserats på experiment gjorda med
vita, unga studenter eller värnpliktiga från medelklassen i USA. Inom kulturell
psykologi, som är ett relativt nytt fält men med gamla anor, skärskådas den
akademiska psykologins allmängiltighet. Blicken riktas mot psykologiska aspekter
av kulturella olikheter, och hanteringen av dessa på ett konstruktivt sätt.
Kulturell psykologi - som inte är identisk med transkulturell eller tvärkulturell
psykologi - har förblivit en relativt ”blind fläck” inom svensk forskning,
undervisning och bokutgivning, trots att det har uppstått svårigheter även i Sverige
vid kulturmöten inom affärslivet, vården, skolan och i det sociala arbetet.
Lösningarna har ofta dominerats av ett pragmatiskt synsätt, utan sökande efter
teoretisk kunskap och förståelse för varför man gör det man gör.
Kursens syfte är att ge deltagarna en grundläggande orientering i kulturell
psykologi, samt ge en förståelse för huruvida denna teoretiska kunskap kan bidra till
lyckade kulturmöten.
Kursledare: Agnes Botond
Agnes Botond är leg psykolog samt
specialist i klinisk psykologi. Hon
föddes i Ungern och har en
doktorsgrad i pedagogik, är även
utbildad lärare i historia, ungerska och
franska i sitt hemland. I Sverige
arbetade hon bland annat som
högskolelärare samt som psykolog
inom vuxenpsykiatri, beroendevård
och geriatrisk verksamhet. För
närvarande arbetar hon som psykolog
med privata klienter och är även en,
sedan många år, anlitad föreläsare
inom ämnet kulturell psykologi (bland
annat inom psykologutbildningen i
KI). Hon har författat den första
svenska läroboken i kulturell
psykologi (Studentlitteratur, 2017)
Lärandemål
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren ha:




en grundläggande kunskap om det kulturell psykologiska forskningsfältets
framväxt och nuvarande situation, samt om forskning gällande kulturens
inverkan på människans sätt att fungera psykologiskt
förståelse för de psykologiska processer som pågår i samband med kulturbyte.
inblick i kulturell forskning avseende det kliniska arbetet i samband med
utredning, diagnostisering, psykologisk behandling, samt arbete med hjälp av
tolk.
en ökad sensitivitet i bemötandet av personer från andra kulturer, samt
förmåga till individanpassad tillämpning av kulturell psykologisk kunskap i
arbetslivet.


en ökad förmåga att granska sina egna eventuella stereotypa uppfattningar
och fördomar gällande olika kulturellt betingade beteenden, samt reflektera
över etiska problemställningar i samband med kulturmöten.
ett kritiskt förhållningssätt till kulturell psykologisk forskning, att kunna
upptäcka när den inte baseras på humanistiska värderingar och de mänskliga
rättigheterna.
Innehåll:
 En teoretisk introduktion till ämnet (historik, definitioner, metoder, begrepp
som ex. kultur, etnocentrism, kulturrelativism, normalt, naturligt,
stereotyper, fördomar).
 Kulturella aspekter av kognition, emotioner, personlighet, motivation,
kommunikation, socialpsykologi, utvecklingspsykologi och kulturbyte.
 Utmaningar i det kliniska arbetet i samband med utredning, diagnos,
psykologisk behandling och användning av tolk.
Kursens omfattning och upplägg
Kursen omfattar 30 lektionstimmar och sträcker sig över fem dagar varav fyra
lärarledda med ett förmiddagspass ( kl 09.00-12.00) och ett sent eftermiddagspass (
kl 16.00-19.00), samt en dag eget arbete (dag 3). Räkna med ca 3 timmars tidsåtgång
till hemuppgifter och förberedelser inför de två sista kursdagarna.
Undervisningsformen är föreläsningar varvade med tillämpning av teoretiska
moment på de konkreta fall som kursledaren och deltagarna tar med sig från sina
arbetserfarenheter.
Kursen vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, läkare, socionomer och andra
yrkeskategorier som arbetar med personer från andra kulturer inom vård, skola,
socialtjänst, arbetsförmedling, etc.
Kurslitteratur
För att få ut maximalt av kursen, räkna med minst fem timmar inläsningstid.
Botond, A. (2017). Kulturell psykologi, Lund: Studentlitteratur
Kursavgift 6 800 kr + moms inklusive välkomstmiddag samt för- och
eftermiddagsfika under kursdagarna. Observera att kostnader för flyg och boende inte
ingår i kursavgiften. Se nedan.
Flyg och boende i Las Palmas
WiseMind samarbetar med Ving som erbjuder paketresor med flyg och boende på
fyrstjärniga Hotel Reina Isabel, alternativt det enklare hotellet Colón Playa. Se längre
ner i texten. Kontakta [email protected] så hjälper vi Dig att boka resan.
Kursdeltagarna kan också välja att på egen hand boka alternativt flyg och boende.
Hotel Reina Isabel ligger alldeles intill strandpromenaden och Las Canterasstranden. På hotellet finns à la carte-restaurang, två barer och takpool med
panoramautsikt. Gratis spa, gym, bastu och jacuzzi. Datorer med gratis internet i
receptionen samt gratis wifi på hela hotellet. Mer info hittar Du här
http://www.bullhotels.com/sv/hotell/reina-isabel-spa/hotell-i-las-palmas-degran-canaria
Hotel Reina Isabel ****
Pris för Vings paketresa:
Flyg från Arlanda, Göteborg eller Köpenhamn 3-10 januari, Hotel Reina Isabel
inkluisve frukostpension och flygtransfer.
Del i dubbelrum:10.425:- (inkl frukostbuffé, mat på flyget och transfer)
Enkelrumstillägg: 5.035:Del i dubbelrum m havsutsikt: 12.325:- inkl frukostbuffé, mat på flyget och transfer
Enkelrumstillägg: 6.535:Ving erbjuder också paketresor med boende på trestjärninga Hotel Colón Playa
med bra läge vid Las Canterasstranden och ca 100 meter från Hotel Reina Isabel.
Gratis Wifi. Läs mer om Colón Playa här:
http://www.ving.se/kanarieoarna/las-palmas/colon-playa
Hotel Colón Playa ***
Pris för paketresa med Hotel Colón Playa med flyg från Arlanda, Göteborg eller
Köpenhamn 10-17 januari:
Del i dubbelrum med pentry och havsutsikt (inga måltider, men transfer och mat på
flyget) 8 500 kr.
Dubbelrum med pentry och havsutsikt ör eget bruk med ha (inga måltider, men
transfer och mat på flyget) 11 100 kr.
Information och anmälan
www.wisemind.se, [email protected], 070-2652575, 08-6856050
Begränsat antal platser. Senast 1 oktober 2017
Download