Kundkontakten - Hantverksdata

advertisement
NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA • KUNDKONTAKTEN NR 02:2008
Kundkontakten
Avtal med
SWESEC klart
I förra numret av Kundkontakten
skrev vi om vår satsning på larmsektorn. Ett led i denna satsning var
att få till ett samarbetsavtal med
SWESEC. SWESEC är den gemensamma organisationen för cirka 400
svenska säkerhetsföretag. Detta avtal
är nu klart. Det gör att vi kan säkerställa kommande branschblanketter,
information och funktionalitet i Entré
för larmbranschen på ett bra sätt.
Avtal med
Svenska Elkedjan
Ytterligare ett avtal har blivit klart
under våren. Hantverksdata har
skrivit ett ramavtal med Svenska
Elkedjan avseende våra programvaror
Entré och Bilanco samt det mobila
arbetsordersystemet Handyman.
Hantverksdatagolfen avgjord
Den blomstertid nu kommer...
Sommaren innebär högtryck för en del hantverksbranscher medan det
stagnerar en aning för andra. Hos oss fortsätter arbetet oförtrutet
hela sommaren. Våra öppettider på supporten hittar du på sista sidan.
Hela våren har det varit fullt upp på
alla våra avdelningar. Det är roligt att
våra tjänster efterfrågas. Vi har fått
in många nya kunder men även våra
befintliga kunder har hört av sig och
vill ha konsultationer, utbildning eller
utöka med fler användare och moduler i programmen. Något som många
börjat efterfråga är skanning av leverantörsfakturor. Det kan ni läsa mer
om i det här numret. Handdatorer är
också väldigt efterfrågat. Många tror
att handdatorer bara är för stora företag men det är minst lika lönsamt för
små företag att investera i. Med handdatorn har man kontoret på fickan och
slipper mycket pappersarbete kvällstid.
Kontakta gärna vår säljavdelning så
berättar de mer.
Tillsammans med det här numret
får ni höstens kurskatalog. Många av
er kunder har bara gått en grundutbildning i samband med att ni startade upp
i programmet. Vi rekommenderar verk-
ligen att ni går en fortsättningskurs i de
olika modulerna. Det ger otroligt mycket
att få lära sig de små knepen, att lära
sig jobba effektivare. Utbyt erfarenheter
med andra deltagare och se hur de har
löst administrationen. Nytt för i höst är
att vi förutom i Danderyd och Göteborg
även har schemalagda kurser i Malmö.
I förra numret berättade vi om samarbetet med Advokatfirman Nova som
ger våra kunder gratis juridisk rådgivning. Återigen kan vi berätta om
ett samarbete som är till gagn för våra
kunder. Denna gång är det Svenska
Hantverkares Försäkring som erbjuder
förmånliga försäkringar till er. Mer om
vad det innebär kan ni läsa om nedan.
Till sist vill jag önska
alla en skön och solig
sommar!
Mikael Viotti,
VD Hantverksdata
Skräddarsydda försäkringar för hantverkare
Försäkringar upplever de flesta som något nödvändigt ont.
FrÅN vänster Staffan Hellman,
styrelseordförande, Mikael Hägglund, Compateq, Mikael Viotti, vd
Den 3 juni genomfördes Hantverksdatas golftävling på Värmdö utanför
Stockholm. En mycket välskött bana
som gav deltagarna bra utmaning.
Efter den inledande informationen
från ePocket och Advokatfirman Nova
startade tävlingen i solsken och något
kraftig vind. Ett fyrtiotal deltagare
slogs om den åtråvärda segern.
Vinnare blev Mikael Hägglund från
Compateq tätt följd av Johan Lundberg, Industri & Laboratoriekyl och
Anders Jansson, Sandå Måleri.
Det är svårt att veta vilka försäkringar
man ska ha och vad som är det bästa
för just mitt företag. Som kund till
Hantverksdata får ditt företag tillgång
till ett komplett försäkringsutbud via
Svenska Hantverkares Försäkring AB
(Hantverkarnas). Försäkringarna är
prisvärda och branschspecifika så att
de ska passa alla typer av hantverkare. Detta innebär till exempel att en
elinstallatör får möjlighet att teckna
en skräddarsydd företagsförsäkring
anpassad till elbranschens speciella
krav och sätt att arbeta.
Försäkringserbjudandet
Hantverkarnas har avtal med Sveland
Sakförsäkringar AB om att förmedla
företags-, fastighets- och hantverkar-
bilförsäkringar för företag. Dessutom
erbjuder de rabatterade privata försäkringar såsom villa- och hemförsäkring.
Via Vital Försäkring erbjuder Hantverkarnas även förmånliga sjukvårds- och
personförsäkringar som kan tecknas
till företagets anställda.
Mer om Hantverkarnas och dess
försäkringsutbud hittar du på hemsidan www.hantverkarnas.se. Där har
du även möjlighet att göra en förfrågan
eller så kan du ringa Hantverkarnas för
personlig rådgivning på telefonnummer
040 – 25 40 95. Uppge att du är avtalskund hos Hantverksdata.
KUNDKONTAKTEN NR 02:2008
Måleriavtalet
Det har varit mycket osäkerhet in
i det sista hur redovisningen till
Semesterkassan skulle gå till.
Stor grund till detta är att Foras byte
av datasystem inte blev klart i tid.
Kunde de fakturera och ta emot inbetalningarna? Till slut kom beskedet från
Målaremästarna och Måleribranschens
Semesterkassa. Utöver den vanliga tertialredovisningen ska även den kollektivavtalade avgiften (3,832 % på totala
lönesumman) betalas in till Semesterkassan. Senast den 13 juni ska redovisningen vara Semesterkassan tillhanda
och senast den 16 juni ska pengarna
vara inbetalda på Semesterkassans
bankgiro eller plusgiro.
Premien för AFA-försäkringar samt
särskild pensionsavsättning ska fortfarande betalas in till Fora senare i höst.
Det är därför viktigt att företagen avsätter pengar till detta. Avgiften beräknas
uppgå till ca 7,4 % och beräknas på den
totala lönesumman. Mer information
om redovisning och inbetalning kommer
att lämnas av Fora.
I Entré har vi anpassat tertialrapporten så att alla beräkningar ska bli
korrekta. All information kring detta
lägger vi fortlöpande ut på supportsidorna under Lön/Branschområden/
Måleri. Ta för vana att logga in på
hemsidan så att ni inte missar någon
information. Besök även www.maleri.
se och www.malarnas.com för att se vad
Målaremästarna och Semesterkassan
lämnar för information.
”ta för vana att logga in
på hemsidan så att ni inte
missar någon information”
Kalkylinformation
EL
Arbetet med att lägga upp de nya
tiderna för Ackordstidlistan 2008 pågår
och kommer att finnas för nedladdning
efter semestrarna.
VVS
Branschorganisationen VVS Företagen
har meddelat att det nya normtidssystemet kommer att komma till oss under
oktober. Därefter kommer vi att ta fram
nya register för nedladdning. Vi återkommer med mer information under
hösten.
Nya Bilanco version 2.0
I början av maj fick de första kunderna den nya versionen av Bilanco.
Resultatet har varit över förväntan.
Vi går nu vidare med nästa fas och
kommer att leverera versionen till ytterligare ett antal företag. Dessa företag
kommer även att använda den nya EDI
modulen som möjliggör en snabb import
av digitala leverantörsfakturor direkt
till objekt och leverantörsreskontra.
Efter sommaren fortsätter vi arbetet
med leverans av den nya versionen och
senare i höst blir även den nya version
för er som kör lön klar. Har ni några
frågor eller funderingar när det gäller
den nya versionen eller EDI modulen,
kontakta oss.
Kurser
I samband med att vi släpper den nya
versionen anordnar vi kurser i det nya
programmet vid ett antal tillfällen. Vi
rekommenderar att ni anmäler er till
någon av dessa för att övergången till
den nya versionen ska bli så smidig som
möjligt samt att ni ska kunna tillgodogöra er de nya funktionerna.
Från september håller vi kurser för er
som använder modulerna Fakturering,
kundreskontra, leverantörsreskontra,
prishantering och objektredovisning. I
december anordnas kurser för er som
utöver dessa moduler även använder
tidregistrering och lön. Mer information
om kurserna finns i Kurskatalogen som
bifogas Kundkontakten. Naturligtvis
kan ni även boka utbildning i samband
med leverans av den nya versionen.
Nyheter och förbättringar
Förutom ett helt nytt utseende och möjlighet till EDI hantering kan vi nämna
några av förändringarna i Bilanco 2.0:
•Tydligare information om när det
finns uppdateringar till programmet
med ”pop-up” ruta
•Förändrad användarhantering med
rättighetsnivåer
•Egen företagslogotyp på diverse
utskrifter och rapporter
•Helt nya funktioner i artikelregister
och prislistor
• Enklare back-up hanteringar
GPD-Nyheter
Du har väl inte missat den nya
funktionen i GPD BIL som gör det
snabbt att skapa en faktura till
tredje part?
I ”huvudet” kan man numera välja
kundnummer för tredje parts faktura
(ej kontantkvitto), det företag man
anger här kommer att få fakturan istäl-
let för försäkringstagaren (används
bland annat när en bilförsäljare har
köpt bilen men vindrutan skall bytas på
föregående ägares bilglasförsäkring).
KUNDKONTAKTEN NR 02:2008
Årets mässor
Sveriges största mässa för byggbranschen, Nordbygg i
Älvsjö, gick av stapeln i början av april.
54 210 besökare på fyra dagar visar att
det finns ett stort intresse för nyheter
inom branschen. Självklart var Hantverksdata på plats för att visa vad vi
kan hjälpa hantverksbranscherna med.
Det kom många besökare till montern
för att titta på handdatorer och nyheterna i Entré och Bilanco.
Samtidigt med Nordbygg hade
branschorganisationen Swelarm årsmöte på Täby Park Hotell. Vi deltog i
leverantörsutställningen och visade vår
nya satsning på larmbranschen.
25-26 april var vi med och ställde
ut på Nordisk Bilglasdag i Oslo. Mitt
i leverantörsutställningen pågick NM
i bilglasbyte. Det var imponerande att
se hur skickliga bilglasmästarna är.
Vi vill tacka alla
våra kunder som
besökte montrarna.
Det är alltid trevligt när befintliga
kunder kommer och
pratar en stund.
I höst drar det
igång
med
nya
mässor. Först ut 30
september – 3 oktober är Skydd på Älvsjömässan.
Skydd är Nordens största och viktigaste mötesplats för säkerhetsbranschen. Vi kommer att visa vad vi har
att erbjuda larmbranschen.Mer om höstens mässor kommer i nästa nummer av
kundkontakten.
Peter Qvennerstedt
Vår utvecklingschef Peter Qvennerstedt känner många av er kunder till.
I sommar fyller han 50 och vi kommer att fira honom på jobbet med en
somrig lunchbuffé onsdagen innan midsommar. Hör gärna av er till oss
om ni vill vara med och fira honom. Inför den stundande födelsedagen
passade vi på att intervjua Peter.
Hej Peter, vad är din roll i Hantverksdata?
Vad är den största skillnaden då mot
nu om man ser till företaget?
–Min huvudsakliga roll har alltid varit
programutveckling. Som medlem i ledningsgrupp och styrelse får jag lite
omväxling. Inte bara ettor och nollor.
–Installationsdatas kunder kom till
Stockholm för att få sin faktureringsmaskin. Det var en hel vagn med PC,
skrivare och tillbehör. Bara dator och
skrivare kostade över 50 000 kronor.
Skulle man ha mera minne än 512 kB
eller större hårddisk än 10MB fick man
betala ordentligt. Eftersom tekniken
var ny och omogen fick den större fokus.
Idag är det programmen som får all
fokus. Det gör vår roll mycket enklare
och ger oss marknadsfördelar eftersom
vi alltid lagt stor fokus på att skapa bra
program.
Du är en av dem som har varit med
längst i företaget. Kan du berätta
lite hur allt startade?
–I mitten på åttiotalet jobbade Anders
Sörbom och jag tillsammans på ett
företag som bl.a. sålde IBM PC. När
det lades ner startade vi eget och tog
över dataavdelningen. En av de första
kunderna behövde ett administrativt
system. På den vägen fortsatte det.
Vilka fler var med från början?
–När Anders och jag sålt ett par system
blev vi kontaktade av Installationsdata
som behövde ett modernare system.
Efter ett par år köpte vi ut Installationsdata från Programator tillsammans med Leif Lundh, Torbjörn Hellbe
och Anders Lundmark som alla jobbade
där.
Företaget har växt ordentligt sedan
starten. Hur känns det?
–Egentligen tycker jag att det gått väldigt långsamt. Speciellt att ta oss över
20 anställda var tungt. Det ställde helt
andra krav på organisationen. Nu när vi
har en stark grund att stå på och växer
snabbare är det roligare. Jag gillar när
det händer mycket.
Vad tror du om framtiden?
Peter qvennerstedt
–Vi har idag en bra position. Marknaden
efterfrågar allt mera av den specialisering som alltid har varit vår grundidé.
Det krävs att man kan sin bransch, det
går inte att fuska inom olika områden.
Vi har resurser som vi satsar på att
göra nästa generations program bättre
än de vi har idag. Det kan bli hur bra
som helst.
Anders Sörbom är idag försäljningschef,
Leif Lundh ansvarar för supportavdelningen och Torbjörn Hellbe är en av
Hantverksdatas mest uppbokade konsulter. Anders Lundmark gick i pension
våren 2004 men har gjort några inhopp
som bl.a. kursledare.
Vi önskar våra kunder
en riktigt skön sommar!
Nyanställda
HELENA SVENSSON
Konsult. Anställd: 1/4
Hej på er! Som nyanställd konsult
ägnar jag just nu mina dagar åt
att lära mig Entré och ta del av
alla finesser och raffinerade moduler. Har redan
haft förmånen att få bekanta mig med några av
våra trevliga kunder, och ser fram emot att få
träffa fler inom kort. Ekonomi och redovisning
utgör min bakgrund, och jag har bland annat
arbetat som ekonomiansvarig, med support &
konsult, travel managementfrågor och som egen
företagare.
Jag tränar på gym och promenerar mycket,
och en stor del av fritiden tillbringas tillsammans
med man, son och vänner på vårt lantställe.
Där idkar vi friluftsliv och leker trottoarbönder.
Annars är Spanien favoritlandet no. 1, och när
längtan blir för svår reser vi dit.
Jag är mycket glad att få arbeta på Hantverksdata, som tar stora kliv framåt på alla plan.
Vi är ett härligt och motiverat gäng och jag ser
verkligen fram emot att få utvecklas tillsammans
med företaget.
FREDRIK EKSTRÖM
Support. Anställd: 21/4
Jag heter Fredrik Ekström och har
arbetat med affärsystem i 10 år.
Jag har en bakgrund som controllerassistent, samt affärssystemkonsult.
Tidigare har jag arbetat med Movex, Prosit 4
objects Orion, Agresso, Pyramid samt Navision.
På fritiden umgås jag med vänner och familj.
Försöker motionera regelbundet och ska börja
sjunga nån gång igen, har ju gått i musikskola/
gymnasium. Jag sökte mig till Hantverksdata för
deras mångsidiga produkter och trevliga personal. Sen att vi har världens bästa kunder gör det
bara bättre!
Förmånligt pris på skanning
av leverantörsfakturor
Nu kan vi erbjuda ett mycket förmånligt pris på skanning av leverantörsfakturor på papper.
Med digitala leverantörsfakturor spar
man tid, minimerar risken för felstansningar och får kontroll över fakturorna.
Entré Skanning innebär att alla ”pappersfakturor” skickas till en så kallad
skannercentral där alla fakturor skannas och tolkas. Vid skanningen skapas
dels en bild på fakturan och dels tolkas
reskontrauppgifterna så som fakturanummer, datum, belopp, moms, förfallodatum mm. Dessa uppgifter hämtas
sedan in i Entré till leverantörsreskontran. Detta gör att man slipper registrera fakturorna manuellt samt att en
eventuell attest kopplas direkt i Entré.
Vid attestförfarandet så kan attestanten kontrollera fakturan via en bild på
fakturan i Entré. Uppsättning, konfiguration och utbildning av integrationen
sker med löpande debitering. Hör av er
till Hantverksdata för mer information
och prisuppgift.
Har du backup?
Öppettider
Vi träffar fortfarande på företag som
inte regelbundet tar säkerhetskopior på
sitt administrativa system. Är olyckan
framme så riskerar ditt företag stora
kostnader och förlorad tid.
Kontrollera att dina rutiner för detta
verkligen fungerar! Även en kopia på
ett USB-minne för någon hundralapp
är bättre än ingen kopia alls.
I sommar har supporten öppet som vanligt med undantag för torsdag 28 augusti
och fredag 29 augusti då hela företaget
har stängt för intern konferens.
”Även en kopia på ett
USB-minne för någon
hundralapp är bättre
än ingen kopia alls”
Telefon 08-556 670 70
07.30-16.00, måndag-fredag
Användarträff
Nya kunder
I höstas höll vi en välbesökt och uppskattad användarträff på Hilton Slussen i Stockholm.
Planeringen är nu i full gång för årets
användarträff! Preliminärt kommer
den att äga rum 6-7 november. Boka in
de datumen i era kalendrar.
Mer information om var, när och hur
kommer efter sommaren.
Nedan följder ett axplock av våra nya
kunder:
!
Växjö Färg och Måleri AB
Thures Plåt Aktiebolag
Nordic Alarm Aktiebolag
Broström Mur & Puts AB
Högströms Rör AB
Eksjö Bil- och Bygg-glas AB
NELAB Nordvästskånes Elentrepreprenad AB
Ottossons Golv AB
Åströms Glas i Kalix AB
Rugstens El AB
VVS Specialisten AB
Support Entré, Crom, Glas På Data
Telefon 08-473 70 10
08.00-16.00, måndag-fredag
Support Bilanco
Support Online
Du vet väl att vi kan hjälpa dig genom
att vi direkt kan koppla upp oss mot din
dator och fjärrstyra den? På så sätt är
det enklare för dig att visa vad du behöver hjälp med, samtidigt som vi snabbare kan lösa dina problem.
Kundkontakten
Är ni flera som vill ha Kundkontakten? Skicka information om företag,
namn och e-postadress till oss på:
[email protected].
Kundkontakten finns även som pdf att
ladda ner från vår hemsida under Om
Företaget.
KUNDKONTAKTEN UTGES AV HANTVERKSDATA, VENDEVÄGEN 85 B, 4 TR, 182 91 DANDERYD
TEL: 08 - 473 70 00. FAX: 08 - 473 70 50. E-POST: [email protected]. HEMSIDA: www.hantverksdata.se
Download