Rosenrot – en uppmärksammad anti

advertisement
PROVODLING AV FJÄLLVÄXTEN ROSENROT PÅ ÖLÄNDSKA GÅRDAR
AV SARA HEDMAN, PROJEKTLEDARE
Rosenrot
– en uppmärksammad
anti-stress växt
Rosenrot är en medicinalväxt som med framgång tagit upp konkurrensen med ginseng. På senaste tiden har det forskats mycket på ”adaptogener”, växter som har
en positiv inverkan på kroppen vid stress. Rosenrot har visat sig vara en av de
främsta och försäljningen av rosenrotspreparat har ökat dramatiskt sista åren. Hälsokostbranschen visar en tydlig spiral uppåt och många väljer idag att kurera sig
själva med alternativmedicin. För att tillverka preparat behövs råmaterial och
marknaden för örter har följt med i den här trenden.
örsöksodlingen av rosenrot ingår i Länsstyrelsens satsning ”Nya Grödor” som är
till för att hitta nya spännande växter som kan ge lönsamhet och vara ett komplement till mer traditionell odling.
F
Rosenrot
(Rhodiola Rosea)
Rosenrot är en medicinalväxt med gamla anor, redan på vikingatiden fanns det odlingar i Norden. Förutom kvanne är rosenrot den enda medicinalväxt vi handlat med
och under medeltiden var den efterfrågad hos apoteken på kontinenten.
Rosenrot Rhodiola Rosea är en sedumart och växer i vilt tillstånd i arktisk miljö,
som norra Kanada, Grönland, Island, nordiska fjällvärlden och Altajbergen i
Sibirien. Människorna i Altaj kallar rosenrot för den ”gyllene roten” och den sägs
bota över 40 olika krämpor.
I Sverige är det framför allt samerna som använt den som uppiggande medel för
att orka med sina långa vandringar med renarna. Även vikingarna hämtade krafter
genom att äta roten innan de gav sig in i strider på sina plundringståg.
Nya forskningsrön visar att rosenrot dubblar den mentala kapaciteten och sänker
stressen redan 1-2 timmar efter intag.
56
ÅRSrapport • 2003/Torslunda försöksstation, SLU
UTFÖRANDE
I våras planterades 1,5 åriga plantor av rosenrot i den öländska myllan. Försöket är
förlagt till två gårdar där den lilla fjällväxten får prova på sydligare klimat. Projektets syfte har varit att främst se om Rhodiola rosea kan trivas på Öland. Eftersom växten inte ska ätas som grönsak utan som medicin är det främst innehållet
av aktiva substanser som är viktig. I rosenrot är det främst salidrosid och ett koppel av rosaviner man är intresserad av.
Plantorna växer direkt i väldränerad jord och har inte fått något speciellt tillskott
av näring. Ogräsbekämpningen har varit arbetsam eftersom den skett manuellt och
utförts kontinuerligt under hela våren, sommaren och hösten.
RESULTAT
Vid fältvandringen under hösten 2003 hade plantorna växt på bra, trots för mycket regn under sommaren.
Eftersom växternas halt av glykosider ökar med växtens ålder är det för tidigt att
avgöra hur hög kvalité de öländska rosenrötter har.
De odlare som deltagit har varit mycket engagerade och deras positiva anda har
spridit sig. Flera nya gårdar vill gå med i projektet. Ju fler odlingsmetoder som
provas desto större chans att lyckas. Därför kommer minst en ny odling startas upp
till våren 2004. Nästa års stora arbete blir att genom fröförädling få en jämn
odlingsbarhet och homogenitet i de plantor som kommer upp.
Kristina Jönsson, Ölands Örtagård i Stora Frö är en av tre rosenrotsodlare. Här visar och berättar hon
om sin odling vid ett studiebesök i august 2003.
TACK
Torslunda försöksstation för er professionella rådgivning.
Tack också till Länsstyrelsen i Kalmar län som har finansierat projektet.
ÅRSrapport • 2003/Torslunda försöksstation, SLU
57
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards