Hantverksprogrammet HVFIN Finsnickeri

advertisement
Hantverksprogrammet
HVFIN
Nässjö ligger mitt i den svenska träbranschens centrum.
75 % av Sveriges tillverkande träföretag ligger inom en 15
mils radie från Nässjö. De närmaste åren kommer efterfrågan
på utbildad arbetskraft att vara stor. Chansen till fast arbete är
mycket god efter avslutad utbildning.
Genom att läsa Hantverksprogrammet - inriktning Finsnickeri – lär du dig att skapa vackra och funktionella möbel- och
inredningssnickerier. Du får lära dig olika tillverkningsmetoder,
allt från att skapa direkt med dina händer till att jobba med
moderna datorstyrda maskiner. Du får även kunskap om olika
material som används inom branschen Exempel på yrken:
Inredningssnickare, möbelsnickare.
Träcentrum
Utbildningen genomförs i Brinellgymnasiets regi på Träcentrum i Nässjö, där vi har en av Skandinaviens bästa
utbildningslokaler. Träcentrum ligger cirka hundra meter från
Brinellgymnasiet, där vi har en del lektioner i de gymnasiegemensamma ämnena. Vi arbetar i nära samverkan med
företag, högskolor, branschorganisationer och myndigheter
med utvecklingsfrågor och anpassad utbildning. Den nära
kopplingen till näringslivet skapar goda kontaktvägar för lärare
och elever till företagen.
Finsnickeri
Lokaler och utrustning
Utbildningen genomförs huvudsakligen i en stor ljus träverkstad
med modern utrustning. Här får eleverna teoretisk och praktisk
utbildning.
Programgemensamma karaktärsämnen
•Hantverk introduktion
•Hantverkskunskap
•Entrepenörskap
Programfördjupningar t ex
•CAD-teknik
•Design
•Datorstyrd produktion
•Finsnickeri
Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Eleverna har tre veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL under år 1
och sex veckor under år 2 respektive år 3.
2010-10-20
Våra huvudmål är att
•ge kunskap om träbearbetning och alla närliggande moment
•se trä som en naturresurs
•utveckla ett helhetsperspektiv på hur design, funktion, tillverkning och material samverkar till produktionsresultatet
•skapa förmåga att delta i tillverkning och produktutveckling
•utarbeta individuella mål för varje elev
Extra förmåner under utbildningen
Tack vare ett unikt samarbete mellan Brinellgymnasiet, Träcentrum, Göte och Linnéa Öhrskogs
Stiftelse och engagerade företag i regionen kan vi erbjuda elever som läser Hantverksprogrammet
inriktning Finsnickeri ett mycket attraktivt utbildningspaket i form av:
-Garanti för 4 veckors sommarjobb mellan årskurs 1 och 2 samt mellan årskurs 2 och 3
-Mycket goda möjligheter till ekonomiska stipendier under studietiden
-Utbildningsbevis för truck före avslutning i årskurs 3
-Möjlighet till eftergymnasiala studier på Träcentrum i bl.a. design
Undrar du över något? Hör i så fall av dig till
Studievägledare: Kerstin Blomberg tel. 0380 - 51 88 72 [email protected]
Rektor: Åsa Eriksson tel. 0380 - 51 84 90 [email protected]
Lärare:
Inge Jacobsson tel. 0380 - 51 84 87 [email protected]
FÖRVERKLIGA DINA AMBITIONER
Brinellgymnasiet · Brinellgatan 52 · 571 35 Nässjö · tfn 0380 - 51 88 43 · fax 0380 - 123 45 · [email protected]nell.nassjo.se · www.brinellgymnasiet.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards