humanistiska - Brinellgymnasiet

advertisement
HUMANISTISKA
programmet HU
Högskoleförberedande program
Inriktningar
• Kultur
• Språk
och kulturer. Människans beteende, känslor och tankar får du
veta mer om i Psykologi 1. I Filosofi 2 fördjupar du dig bland
annat i olika kunskapsteorier, etiska frågor och samhällsfilosofiska frågor om frihet och rättvisa.
Humanistiska programmet passar dig som vill
- läsa en bred studieförberedande utbildning
- lära dig att kommunicera på olika språk
- fördjupa dina kunskaper inom kultur och historia
- diskutera stora frågor om livet
- utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Inriktning Språk
Du läser både nybörjarkurser och fördjupningskurser i moderna språk, totalt fem kurser. Dessutom finns det möjligheter
att välja ännu mer språk inom ramen för programfördjupningar
och individuellt val. I de högre kurserna får du fördjupade
kunskaper i såväl språken som ländernas kultur, samhällsliv
och historia. På denna inriktning läser du också latin, som ger
en inblick i Europas språkliga och kulturella arv. På Brinellgymnasiet kan du läsa följande moderna språk: franska,
ryska, spanska och tyska. Dessutom finns teckenspråk.
Programmet ger dig de största möjligheterna att läsa kurser i
moderna språk. Du lär dig också att förstå människan ur olika
perspektiv. Utbildningen sätter människans skapande och tänkande i centrum och handlar om vårt kulturarv, samtida kultur
och språket som kulturbärare. I filosofi får du lära dig att tänka
kritiskt och diskutera de eviga filosofiska frågorna.
Undrar du över något? Hör i så fall av dig till
Rektor:
Rose-Marie Davidsson tel. 0380 - 51 88 45, [email protected]
Studievägledare:
Annica Stolt tel. 0380 - 51 89 94, [email protected]
2010-10-20
Inriktning Kultur
Du får fördjupa din kunskap om människan och allt som människor skapat. I Kultur- och idéhistoria får du en bred orientering om de olika konstnärliga strömningarna genom tiderna.
Den nutida kulturen studeras i kursen Samtida kulturuttryck.
I Litteratur läser du romaner, noveller och dikter från olika tider
Efter gymnasieskolan
Programmet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får
grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar
vid högskolan, särskilt inom humaniora, språk och samhällsvetenskap. Exempel på yrken som du får en bra grund att läsa
vidare till är journalist, översättare, tolk, lärare, kulturvetare
och bibliotekarie.
FÖRVERKLIGA DINA AMBITIONER
Brinellgymnasiet · Brinellgatan 52 · 571 35 Nässjö · tfn 0380 - 51 88 43 · fax 0380 - 123 45 · [email protected] · www.brinellgymnasiet.se
Download