För att övningar ska räknas som olika ska de ha olika

advertisement
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
SVÅRIGHETSTABELL
Övningar och symboler
För att övningar ska räknas som olika ska de ha olika koder. Svårighetstabellen kommer att uppdateras
kontinuerligt under tävlingssäsongen, varför vi rekommenderar att du alltid kontrollerar senaste
versionsnumret på vår hemsida.
Alla nya övningar skall värderas före tävlingen. De ska skickas till Gymnastikförbundet senast två månader
före tävlingen.
1.
Fristående
I fristående har herrar och mixed samma svårighetstabell. I de fall en övning är värderad olika för damer
och herrar/mixed, gäller att tillägget w (women) står för damer och m (men/mixed) står för herrar och
mixed.
Generellt gäller att alla övningar som börjar med 1 är värderade till 0,1 (=A-övning), alla övningar som
börjar med 2 är värderade till 0,2 (=B-övning) och de som börjar med 3 är värderade till 0,3 (=C-övning).
Eftersom vissa övningar har olika värden för damer och herrar/mixed kan en övning som börjar på 1 vara
värderad till 0,2 osv. I dessa fall gäller att värderingen avgör om de är A-, B- respektive C-övningar.
A-övningar har värdet 0,1, B-övningar 0,2 och C-övningar 0,3.
Det är texten vid varje kod som gäller och bilderna finns enbart med som förtydligande i förekommande
fall.
1 av 21
6
Svårighetstabell 2010
1.1
Version 10-1
Piruetter
Alla piruetter kan utföras både med stödbenet och/eller det fria benet rakt eller böjt. Dock ska formen
vara fixerad så att det tydligt framgår om det är böjt (max 135° vinkel i knäled) eller rakt.
Höjden på det fria benet i piruetter påverkar värdet på piruetten.
Vid attitudepiruetter framåt och åt sidan används hälen för att definiera vinkeln mot stödbenet. För
attitudepiruetter bakåt används knäet för att definiera vinkeln mot stödbenet.
Kod
P101
Övning
Beskrivning
360° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
Värde
0,1
360°
P102
360° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
0,1
P201
360° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet med handstöd, minst 90° från start till slut.
0,2
360°
P202
360° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet med handstöd, minst 90° från start till slut.
0,2
P203
540° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
0,2
540°
P204
P205
P206
540° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
360° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Det
fria benet bakåt i attitude (fria benet böjt med max 135° vinkel i
knäled).
360° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Det fria
benet bakåt i attitude (fria benet böjt med max 135° vinkel i
knäled).
2 av 21
6
0,2
0,2
0,2
Svårighetstabell 2010
P301
Version 10-1
360° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet utan handstöd, minst 90° från start till slut.
0,3
360°
P302
360° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet utan handstöd, minst 90° från start till slut.
0,3
P303
540° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet med handstöd, minst 90° från start till slut.
0,3
P304
540° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet med handstöd, minst 90° från start till slut.
0,3
P305
720° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
0,3
P306
720° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
720°
P307
≥540° piruett på en fot, bakåt. Fria benet bakåt i attitude(fria
benet böjt med max 135° vinkel i knäled)
0,3
0,3
P308
1080° piruett på en fot, framåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
0,3
P309
1080° piruett på en fot, bakåt, sträckt eller böjt stödben. Fria
benet under horisontalplan (<90°).
0,3
P310
≥540° piruett på en fot, framåt. Fria benet bakåt i attitude
0,3
3 av 21
6
Svårighetstabell 2010
1.2
Version 10-1
Hopp
Kod
Övning
Beskrivning
H101
Ljushopp med 360°. Avstamp från ett eller två ben och
landning på ett eller två ben.
Värde
0,1
360°
H102
Grupperat hopp med samlade ben och med 180°
vändning. Låren i minst horisontalplan (90o). Avstamp
från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben vid
avstamp från två ben och landning på två ben vid
avstamp från ett ben.
0,1
H103
Galopphopp med 180° vändning, (saxhopp framåt med
böjda ben). Låren i minst horisontalplan (90o).
Som bilden fast med 180° vändning.
0,1
H104
Hjorthopp. Böjt främre ben eller med båda benen
böjda. Bendelning minst 120°
0,1
H105
Kosackhopp (grupperat hopp med ett ben utsträckt i
horisontalplan). Avstamp från ett eller två ben.
Landning på ett eller två ben.
0,1
Hindhopp. Avstamp från samlade ben och landning på
ett ben. Bendelning minst 120°
0,1
Pendelhopp (Fouetté). Ett ben framåt med 180°
vändning. Avstamp från ett ben och landning på samma
ben.
Bendelning minst 90°
0,1
H106
H107
H108w Saxhopp framåt, benen under 90o och med 180o
H108m vändning från avstamp till landning.
4 av 21
w
0,1
6
m
0,2
Svårighetstabell 2010
H 109
Version 10-1
Ljushopp med 180°. Avstamp och landning på två ben.
w
0,1
m
0,1
w
0,1
m
0,1
180o
H 110
Galopphopp. Låren i minst horisontalplan (90o).
H201
Saxhopp framåt. Första benet minst 90°, andra benet
minst 135°.
0,2
H202
Grenhopp i pik. Avstamp från samlade ben.
Bendelning minst 135°.
0,2
H203
Värmlandskast (Tour Jeté). Bendelning minst 135°
efter vändningen.
0,2
H204
Pikerat hopp. Benen över horisontalplan (90o).
Avstamp från ett eller två ben. Landning på två ben.
0,2
H205
Kosackhopp/vertikalhopp med 180° vändning. Ett ben
utsträckt framåt eller sidan, låren i minst
horisontalplan (90o)under hela rotationen. Avstamp
från ett eller två ben. Landning på ett eller två ben.
180°
0,2
180°
H207
Galopphopp med 360° vändning. Låren i minst
horisontalplan (90o).
0,2
360°
5 av 21
6
Svårighetstabell 2010
H208
Version 10-1
Grupperat hopp med samlade ben och 360° vändning.
Låren i minst horisontalplan (90o). Avstamp från ett
eller två ben. Landning på ett eller två ben.
0,2
360°
H209
H210
Saxlantmätarhopp, även Splitthopp framåt med
benväxling. Bendelning efter benväxling: minst 135° till
180°. Avstamp från ett ben i saxlantmätarhopp och två
ben i splitthopp. Landning på ett ben i lantmätarhopp
och två ben i splitthopp.
Pikerat hopp som startar som ett saxhopp. I samband
med saxen böjs det första benet, 90° vinkel i höften.
Landning på två fötter.
0,2
0,2
Lantmätarhopp framåt eller splitthopp på stället.
H211w Bendelning minst 135° till 180°. Avstamp från ett eller
H211m två ben. Landning på ett ben i lantmätarhopp och två
ben i splitthopp.
H301
w
0,2
Lantmätarhopp framåt eller splitthopp på stället.
Bendelning minst 180°. Avstamp från ett eller två ben.
Landning på ett ben i lantmätarhopp och två ben i
splitthopp.
H302
Sidlantmätarhopp, även splitthopp framåt eller på
stället med 90° vändning. Bendelning efter vändning
minst 135°. Avstamp från ett eller två ben. Landning
på ett ben i lantmätarhopp och två ben i splitthopp.
H303
Rundlantmätarhopp, Bendelning minst
135° efter vändning. Avstamp och
landning på ett ben.
m
0,3
0,3
0,3
0,3
6 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
Saxlantmätarhopp, även Splitthopp framåt med
benväxling.
Bendelning efter benväxling: minst 180°.
Avstamp från ett ben i lantmätarhopp och två ben i
splitthopp. Landning på ett ben i lantmätarhopp och
två ben i splitthopp.
0,3
H305
Ringhopp, bakre benet i huvudhöjd. Bakre benet minst
90° mot lodlinjen gäller då ett ben böjs bakåt mot
huvudet. Avstamp från ett eller två ben. Landning på
ett eller två ben.
0,3
H306
Ljushopp med 540° vändning eller mer. Avstamp från
ett eller två ben. Landning på ett eller två ben.
0,3
H304
540°
H307
Grupperat hopp med 540° vändning eller mer, låren i
minst horisontalplan. Avstamp från ett eller två ben.
Landning på ett eller två ben vid avstamp från två ben
och landning på två ben vid avstamp från ett ben.
0,3
540°
H308
Galopphopp med 540° vändning, låren i minst
horisontalplan.
0,3
540°
H309
Butterfly
0,3
7 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
H310
Samlat grenhopp med liggande landning (Shushunova).
Bendelning minst 135°. Benen lyfts framåt i hoppet
minst 45° mot lodlinjen. I första fasen (grenhoppet)
skall överkroppen vara den högst belägna
kroppsdelen.
0,3
H311
Splitthopp till liggande landning. Bendelning minst 135°.
0,3
H312
Ljushopp med 360° vändning till liggande
(armböjningsposition).
0,3
H313
Kosackhopp/vertikalhopp med 360° vändning. Ett ben
utsträckt framåt, låren i minst horisontalplan (90°)
under hela varvet. Avstamp från ett eller två ben.
Landning på från ett eller två ben.
0,3
H314
H315
H316
H317
360°
Saxhopp framåt med första benet i eller över 90o,
andra benet över 120o, med 180o vändning från
avstamp till landning. (Round Kick)
Saxlantmätarhopp med 180° vändning. Bendelning
efter benväxling minst 180°.
Saxlantmätarhopp (>135° efter benväxling) och 90°
vändning till sidan eller grenpik. Bendelning efter
vändning >135°.
0,3
0,3
0,3
Grupperat hopp med 360°rotation bakåt, upphopp
och landning på samma fot/ben. Det fria benets lår
skall vid något tillfälle under luftfärden vara i 90o mot
lodlinjen.(Axel).
8 av 21
360°
0,3
360°
6
Svårighetstabell 2010
1.3
Version 10-1
Balansmoment / Kraftmoment
1.3.1 Balansmoment
Alla balanser (där stöd är på en fot) kan utföras både med stödbenet och/eller det fria benet rakt eller
böjt. Dock ska formen vara fixerad så att det tydligt framgår om det är böjt (max 135° vinkel i knäled) eller
rakt.
Attitude defineras som att det fria benet är böjt (max 135° vinkel i knäled) i en utåtvriden position.
Höjden på det fria benet i balanser på en fot påverkar värdet på balansen.
Vid balanser med fria benet böjt framåt och åt sidan används hälen för att definiera vinkeln mot stödbenet.
För balanser med fria benet böjt bakåt används knäet för att definiera vinkeln mot stödbenet.
I ett våghalvstående befinner sig överkroppen i horisontalplan.
120°
90°
Kod
Övning
Beskrivning
Värde
B101
Våghalvstående framåt, sträckt eller böjt stödben.
Fria benet i horisontalplan (=90°). Fria benet böjt
eller sträckt.
0,1
B102
Huvudstående
0,1
B103
Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt
stödben, överkroppen i horistontalplan framåt, fria
benet åt sidan i minst horisontalplan (90°).
0,1
B104
Spindelstående (benstöd på armbågarna).
0,1
B105
Attitude bakåt; sträckt eller böjt stödben, det fria
benets knä är böjt (max 135° vinkel). Det fria benet
<90° mot horisontalplan.
0,1
Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt
stödben, fria benet sträckt framåt minst 90 grader
med handstöd.
Överkroppen böjd fram över det sträckta benet.
0,1
B106
9 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt
stödben, fria benet i horisontalplan (>90° <120°)
utan handstöd.
Om det fria benet är böjt används hälen för att
definiera vinkeln mot höften. Benet framåt eller åt
sidan.
0,2
B202
Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt
stödben, fria benet minst 120° med handstöd.
Om det fria benet är böjt används hälen för att
definiera vinkeln mot höften.
0,2
B203
Våghalvstående sidan.
Stående på ett ben, sträckt eller böjt stödben.
Fria benet i minst horisontalplan 90°) till sidan utan
handstöd, Överkroppen skall vara i horisontal plan
och utan fällning i höften utan pikering)
0,2
B204
Stående på ett ben (på tå), sträckt eller böjt
stödben, fria benet under horisontalplan (<90°).
0,2
B205
Våghalvstående framåt, sträckt eller böjt stödben.
Fria benet i minst 120o
0,2
B206
=
K204
Stödvåg med böjda armar, bålen stöds på
armbågarna. Hela kroppen i vågplan.
0,2
B207
Stående på ett knä, fria benet över >90° (framåt
eller sidan) utan handstöd.
0,2
B208
Stående på underarmarna med 90° vinkel i
armbågsleden.
0,2
B209
”Sittande på hälarna” på en fot på tå. Fria benet i
eller över 90° (framåt eller sidan) utan handstöd.
0,2
B210
Hand- eller axelstående (två händer och en axel).
0,2
B211
Kind, axel, två händer.
0,2
B212
Spindelstående med båda benen böjda på en
armbåge.
0,2
B201
10 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
B213
Våghalvstående framåt med handstöd, sträckt eller
böjt stödben. Fria benet minst 120° vinkel.
0,2
B214
Attitude bakåt på tå; sträckt eller böjt stödben, det
fria benet böjt (max 135° vinkel i knäled).
Överkroppen i vågplan och det fria benet i eller
över 90°.
0,2
B215
Tippat vågstående med överkroppen under 90o och
det fria benet över 120o där en rak linje hålls mellan
huvud och fot.
0,2
B301
Stående på ett ben (hel fot), sträckt eller böjt
stödben, fria benet i minst 120°. Om det fria benet
är böjt används hälen för att definiera vinkeln mot
höften. Benet framåt eller åt sidan.
0,3
B302
Våghalvstående sidan.
Stående på ett ben, sträckt eller böjt stödben.
Fria benet i minst 120° till sidan, med handstöd.
Balansen är ett våghalvstående vilket innebär en så
rak linje som möjligt mellan ben och överkropp
samt ingen fällning framåt i överkroppen (ingen
pikering i höften). Överkroppen måste vara lutad
minst 45o i sidled.
0,3
B303
Stående på ett ben (på tå), sträckt eller böjt
stödben, fria benet i minst 120° med handstöd.
Om det fria benet är böjt används hälen för att
definiera vinkeln mot höften.
0,3
B304
Våghalvstående framåt i balansstående (på tå),
sträckt eller böjt stödben. Fria benet i minst 120°.
0,3
11 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
0,3
B305
Handstöd med höfter och ben över huvudets nivå.
Exempelvis handstående.
B306
Fri stödvåg med stöd på båda armarna
(utan stöd på armbågarna).
0,3
B307
Spetsvinkelsittande.
0,3
B308
Våghalvstående bakåt, på hel fot eller på tå, sträckt
eller böjt stödben. Fria benet minst 90°.
0,3
B309
Attitude bakåt; sträckt eller böjt stödben, det fria
benet böjt (max 135° vinkel i knäled). Det fria benet
i eller över 90°. Överkroppen i vågplan samt vriden
90° längs lodlinjen.
0,3
12 av 21
6
Svårighetstabell 2010
1.3.2
Version 10-1
Kraftmoment
Kod
Övning
Beskrivning
K101
Sittande på golvet med höfter och ben lyfta från golvet till
“piksittande”. Samlade eller delade ben.
0,1
K201
Benkrets med båda benen (minimum 1 varv).
0,2
K202
Brytning till handstående med sträckta samlade eller
delade ben. Start med höften över axelnivå.
0,2
K203
Från handstående sänkning ned till ”spindeln” (benstöd på
armbågarna).
0,2
K204
=
B206
Stödvåg med böjda armar, bålen stöds på armbågarna.
Hela kroppen i vågplan.
0,2
K205
Brygga. Fria benet böjt i vertikalplan. Sträckt ben- och
armstöd.
0,2
K301
Från handstående, brytning ned till piksittande (samlade
eller delade ben).
0,3
K302
Från piksittande brytning till handstående.
0,3
K303
Dubbel benkrets (minimum 2 varv).
0,3
K304
Helikopter (dubbel benkrets med delade ben) (minimum
2 varv).
0,3
K305
Från handstående, brytning ned till fri stödvåg. Samlade
eller delade ben.
0,3
K306
Från fri stödvåg brytning till handstående. Samlade eller
delade ben.
0,3
13 av 21
6
Värde
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
K307
Från handstående brytning ned till spetsvinkelsittande.
0,3
K308
Från spetsvinkelsittande brytning till handstående.
0,3
K309
Brytning till handstående med raka ben. Benen delade
eller samlade. Start med höften under axelnivå.
0,3
K310
Brygga – fria benet sträckt i vertikalplan. Sträckt ben- och
armstöd.
0,3
14 av 21
6
Svårighetstabell 2010
2.
Version 10-1
Tumbling
Övningar med landning på ett eller två ben räknas som samma övning om de inte har olika koder.
Hjulning räknas som en framåtövning när den föregås eller följs av en annan framåtövning,
exempelvis frivolt - hjulning eller hjulning - handvolt.
Hjulning räknas som en bakåtövning när den föregås eller följs av en annan bakåtövning, exempelvis
hjulning - rondat - salto.
Rondat räknas som en bakåtövning.
Värdet kan ökas med svårighetstillägg. Stiltillägg ges för de extra fria volter som räknas in i seriens
värde enligt tilläggen ”extra fri volt i serie” och ”volt-volt”. Tillägget ”extra fri volt i serien” kan ges
mer än en gång per serie, men ges inte för de volter som avses med tillägget ”volt-volt”.
För whipback ges inte tillägg för ”volt-volt” eller ”extra fri volt i serien”.
Tillägg
Pik
0,1
Sträckt
0,3
180° skruv
0,2
360° skruv
0,4
540° skruv
0,6
720° skruv
0,8
900° skruv
1,0
Extra fri volt i serien
0,1
Volt-volt
0,3 (max en gång per serie)
Whipback ingår i serien
0,3 (max en gång per serie)
Handvolt/handvolt II före frivolt
0,2
15 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
Grupp 1
Framåt
Kod
Värde
Övning
Symbol
Dam
Mixed
Herr
Tu 1
Hjulning
0,3
0,3
Tu 2
Handvolt
0,6
0,6
Tu 3
Handvolt II
1,0
1,0
Tu 4
Frivolt - grupperad
1,4
1,2
Tu 5
Frivolt - pikerad
1,7
1,5
Tu 6
Frivolt - grupperad 180°
1,7
1,5
Tu 7
Frivolt - sträckt
2,0
1,7
Tu 8
Frivolt - pikerad 180°
2,0
1,8
Tu 9
Frivolt - sträckt 180°
2,3
2,0
Tu 10
Frivolt - grupperad 360°
2,3
2,0
Tu 11
Frivolt - sträckt 360°
2,6
2,3
Tu 12
Frivolt - sträckt 540°
3,0
2,5
Tu 13
Frivolt - sträckt 720°
3,3
2,9
Tu 14
Frivolt - sträckt 900°
3,8
3,4
Tu 15
Dubbel frivolt - grupperad
3,8
3,4
Tu 16
Dubbel frivolt - pikerad
4,0
3,6
Tu 17
Dubbel frivolt - grupperad 180°
Skruven kan placeras i början eller i slutet av volten.
180°
4,0
3,7
Tu 18
Dubbel frivolt - pikerad 180°
180°
4,0
4,0
Tu 19
Dubbel frivolt - grupperad 540°
Skruven kan placeras i början, slutet eller genom hela volten.
540°
4,0
4,0
Tu 20
Dubbelvolt – sträckt 180° (half out)
4,0
4,0
Tu 21
Dubbelvolt – sträckt 180° (half in)
4,0
4,0
Tu 22
Dubbelvolt – sträckt 540°
Skruven kan placeras i olika lägen:
180-360 360-180 0-540
4,0
4,0
180°
180°
360°
900°
180°
180°
540°
16 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
Grupp 2
Bakåt
Kod
Värde
Övning
Symbol
Dam
Mixed
Herr
Tu 23
Hjulning
0,3
0,3
Tu 24
Rondat
0,4
0,4
Tu 25
Flick-flack
0,6
0,6
Tu 26
Whipback
1,0
1,0
Tu 27
Salto - grupperad
1,4
1,2
Tu 28
Salto - pikerad
1,7
1,5
Tu 29
Salto - sträckt
2,0
1,7
Tu 30
Salto - sträckt 180°
2,3
2,0
Tu 31
Salto - grupperad 360°
2,3
2,0
Tu 32
Salto - sträckt 360°
2,6
2,3
Tu 33
Salto - sträckt 540°
3,0
2,6
Tu 34
Salto - sträckt 720°
3,3
2,9
Tu 35
Salto - sträckt 900°
900o
3,6
3,3
Tu 36
Salto - sträckt 1080°
1080o
4,0
3,8
Tu 37
Dubbelsalto - grupperad
3,4
2,9
Tu 38
Dubbelsalto - pikerad
3,7
3,1
Tu 39
Dubbelsalto - sträckt
4,0
3,4
Tu 40
Tsukahara - grupperad (full in)
360
4,0
3,4
Tu 41
Tsukahara - grupperad (half in half out)
180
4,0
3,4
Tu 42
Tsukahara - grupperad (full out)
4,0
3,4
Tu 43
Tsukahara - pikerad (full in)
4,0
3,5
Tu 44
Dubbelsalto - sträckt 360° (full in)
4,0
3,7
Tu 45
Dubbelsalto – sträckt 360° (half in half out)
4,0
3,7
Tu 46
Dubbelsalto - sträckt 360° (full out)
4,0
3,7
360°
180
360
360
17 av 21
180
6
180
Svårighetstabell 2010
Tu 47
Dubbelsalto - grupperad 720°
Tu 48
Dubbelsalto - sträckt 720°
Tu 49
Dubbelsalto – sträckt 1080°
Tu 50
Dubbel Menichelli - grupperad
Tu 51
Dubbel Menichelli - pikerad
Tu 52
Dubbel Menichelli - sträckt
Version 10-1
4,0
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
180o
3,9
3,2
180o
4,0
3,4
4,0
4,0
720°
1080°
18 av 21
6
Svårighetstabell 2010
3.
Trampett
3.1
Med hoppredskap
Version 10-1
Grupp 3
Med hoppredskap
Värde
Dam
Mixed
Herr
1,3
1,0
2,8
2,0
TSU
3,1
2,3
TSU
3,5
2,6
3,6
2,8
4,0
3,2
4,0
3,2
720°
4,0
3,8
1080°
4,0
4,0
Kod
Övning
Symbol
Tr 1
Rondat (överslag 90° in, 90° ut)
Tr 2
Tsukahara - grupperad
Tr 3
Tsukahara - pikerad
Tr 4
Tsukahara - sträckt
Tr 5
Tsukahara - grupperad 360°
Tr 6
Tsukahara - sträckt 360°
Tr 7
Kasamatsu
Tr 8
Tsukahara - sträckt 720°
Kasamatsu 360°
TSU
Tr 9
Tsukahara - sträckt 1080°
TSU
TSU
TSU 360°
TSU
360°
KAS
Grupp 4
Med hoppredskap
Kod
Värde
Övning
Symbol
Dam
Mixed
Herr
1,5
1,2
1,6
1,2
2,2
1,5
2,3
1,5
2,6
2,0
2,8
2,0
Tr 10
Överslag
Tr 11
Petrik (överslag 180° in, 180° ut)
Tr 12
Överslag 360° ut
Tr 13
Petrik 180° (överslag 180° in, 360° ut)
Tr 14
Överslag 540° ut
Tr 15
Petrik 360° (överslag 180° in, 540° ut)
Tr 16
Överslag volt - grupperad
3,2
2,1
Tr 17
Överslag volt - pikerad
3,5
2,4
Tr 18
Överslag volt - grupperad 180°
3,5
2,4
Tr 19
Överslag volt - pikerad 180°
3,8
2,7
180°
180°
180°
19 av 21
6
180°
360°
540°
Svårighetstabell 2010
Version 10-1
Tr 20
Överslag volt - sträckt
3,7
2,7
Tr 21
Överslag volt - sträckt 180°
4,0
3,0
Tr 22
Överslag volt - sträckt 540°
4,0
3,6
Tr 23
Överslag volt - sträckt 900°
4,0
4,0
3.2
Utan hoppredskap
Grupp 5
Utan hoppredskap
Kod
Värde
Övning
Symbol
Dam
Mixed
Herr
Tr 24
Frivolt - grupperad
1,0
0,6
Tr 25
Frivolt - pikerad
1,2
0,8
Tr 26
Frivolt - sträckt
1,4
1,0
Tr 27
Frivolt - grupperad 180°
1,4
0,9
Tr 28
Frivolt - pikerad 180°
1,7
1,1
Tr 29
Frivolt - sträckt 180°
2,0
1,3
Tr 30
Frivolt - sträckt 360°
2,3
1,6
Tr 31
Frivolt - sträckt 540°
2,6
2,0
Tr 32
Frivolt - sträckt 720°
3,0
2,4
Tr 33
Frivolt - sträckt 900°
3,4
2,8
Tr 34
Frivolt - sträckt 1080°
4,0
3,3
Tr 35
Frivolt - sträckt 1260°
4,0
3,8
Tr 36
Frivolt - sträckt 1440°
4,0
4,0
Tr 37
Dubbel frivolt - grupperad
2,5
2,0
Tr 38
Dubbel frivolt - pikerad
2,8
2,2
Tr 39
Dubbel frivolt - sträckt
3,2
2,5
Tr 40
Dubbel frivolt - grupperad 180° in
3,0
2,2
Tr 41
Dubbel frivolt - grupperad 180° ut
3,0
2,2
1260°
20 av 21
6
Svårighetstabell 2010
Tr 42
Dubbel frivolt - grupperad 360° in
Tr 43
Version 10-1
3,4
2,6
Dubbel frivolt - pikerad 180° in
3,2
2,4
Tr 44
Dubbel frivolt - pikerad 180° ut
3,2
2,4
Tr 45
Dubbel frivolt - sträckt 180° in
3,5
2,7
Tr 46
Dubbel frivolt - sträckt 180° ut
3,5
2,7
Tr 47
Dubbel frivolt - grupperad 180° in, 360° ut
3,5
2,8
Tr 48
Dubbel frivolt - grupperad 360° in, 180° ut
3,5
2,8
Tr 49
Dubbel frivolt - grupperad 540° ut
3,7
2,8
Tr 50
Dubbel frivolt - pikerad 540° ut
3,9
2,9
Tr 51
Dubbel frivolt - sträckt 180° in, 360° ut
4,0
3,3
Tr 52
Dubbel frivolt - sträckt 360° in, 180° ut
4,0
3,3
Tr 53
Dubbel frivolt - sträckt 540° ut
4,0
3,3
Tr 54
Dubbel frivolt - grupperad 900°
900°
4.0
3.5
Tr 55
Dubbel frivolt - pikerad 900°
900°
4,0
3,8
Tr 56
Dubbel frivolt - sträckt 900°
4,0
3,7
Tr 57
Dubbel frivolt - sträckt 1260°
4,0
4,0
Tr 58
Trippel frivolt - grupperad 180° *
4,0
3,8
Tr 59
Trippel frivolt – pikerad 180° ut *
4,0
4,0
Tr 60
Trippel frivolt – grupperad in, grupperad 360°, 180° ut *
4,0
4,0
Tr 61
Trippel frivolt – grupperad 360° in, grupperad 180°, salto*
4,0
4,0
Tr 62
Trippel frivolt – grupperad 540° ut *
4,0
4,0
Tr 63
Trippel frivolt – grupperad 180° in, dubbelsalto ut *
4,0
4,0
360°
* Tränardispens krävs
21 av 21
6
Download