I Honom I Honom. Jesus har utvalt oss i sin kärlek att vara hans barn

advertisement
I Honom
I Honom.
Jesus har utvalt oss
i sin kärlek att vara hans barn.
I Honom.
Han har förlåtit oss
i sitt blod i sin nåds rikedom.
Det var hans plan
att när tiden var mogen
i Kristus sammanfatta allting
i Kristus sammanfatta allting
i himmelen och uppå jorden
i himmelen och uppå jorden
I Honom.
Har vi nu också vårt arv
i beslutet i hans viljas råd.
I Honom.
Har vi som kommit till tro
såsom insegel fått Helig Ande.
Det var hans plan
att när tiden var mogen
i Kristus sammanfatta allting
i Kristus sammanfatta allting
i himmelen och uppå jorden
i himmelen och uppå jorden
Text från Ef 1:5-7, 10-11, 13
Musik: Karl-Gunnar Svensson, 1980
Download