Frontec Teknik utvecklar WAP-applikation för fastigheter

advertisement
Pressmeddelande 2000 03 27
Frontec Teknik utvecklar WAP-applikation för fastigheter
Frontec Teknik har tillsammans med TAC, utvecklat en WAP-lösning, som gör det
möjligt att via en WAP-telefon ta emot och åtgärda larm från fastighets-systemet
TAC Vista.
- Lösningen ingår i Frontecs satsning på Intelligent kommunikation och är ett utmärkt sätt att visa vilka affärsmöjligheter WAP-tekniken erbjuder, säger Tomas
Hultgren, affärsansvarig mobil IT på Frontec.
WAP, Wireless Application Protocol, är en teknik som möjliggör läsning och skrivning till och från speciella webbsidor anpassade för små displayer, t ex
mobiltelefoner. TACs WAP-applikation gör det möjligt att via en WAP-telefon ringa
upp det centrala övervakningssystemet som i sin tur returnerar information och
presenterar denna på telefonens display. Från denna kan man sedan utföra relevanta åtgärder, som till exempel att starta och stoppa olika tekniska system. WAPapplikationen ingår i TAC´s nyligen lanserade Internetbaserade lösningar för
Intelligenta fastigheter. Frontec har utvecklat applikationen med programspråket
C++ och Microsoftverktyget ASP.
Frontec Teknik är inriktat på Intelligent Kommunikation och utvecklar totala kommunikationslösningar för individer och företag inom mobil IT, telekommunikation, Intelligenta hem och
fordonssystem. Verksamheten baseras på spetskompetens inom trådlös kommunikation, internet,
teknisk systemutveckling, inbyggda realtidssystem, ASIC-design, samt test och verifiering. Kommunikationstekniker som WAP och Bluetooth är en del av satsningen och kompetensutvecklingen
inom området.
Mer information: Anne-Marie Fransson, Marknadschef Frontec Teknik
Tel: 08-470 21 16, 0708-317 660
Tomas Hultgren, Affärsansvarig Mobil IT Frontec Teknik, Tel: 031-707 12 72, 0709-73 12 72
Om Frontec Teknik
Frontec Teknik ingår i Frontec, ett konsultföretag med inriktning på eBusiness och Intelligent kommunikation noterat på Börsens O-lista. Affärsidén är att effektivisera och korta ledtiderna i kundernas affärsprocesser och projekt. Kunderna återfinns i första hand bland Nordens större företag och
organisationer inom telekom, tillverkande industri, offentlig verksamhet, handel och transport.
Frontec har ca 1400 anställda med 30 kontor i 12 länder.
Om TAC
TAC har en marknadsledande position som leverantör av integrerade system inom området fastighetsautomation. Nyligen etablerade TAC begreppet Talking Buildings TM på marknaden. Begreppet
sammanfattar företagets verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och öppna
systemlösningar som förbättrar inomhusmiljön och ger fastighetsägare mervärden i form av sänkta
driftskostnader och attraktivare fastigheter. Vidare möjliggör IT- och Internetlösningar att
fastighetsägaren kan tillhandahålla rätt information till rätt användare.
TAC ägs av EQT och har ca 1100 anställda. Under 1999 hade företaget en samlad tillväxt på över
40 procent och de nya lösningar som presenteras är ett led i målsättningen att växa i en fortsatt
mycket hög takt. Dotterbolag finns i de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, Polen,
Ryssland och Singapore. Ett nätverk av associerade partners finns i ytterligare ett 40-tal länder.
Frontec AB Publ
Rissneleden 136
174 57 SUNDBYBERG
Tel: 08-470 20 00
Fax: 08-470 21 99
www.frontec.se
Organisationsnr: 556272-5092
Kontor även i:
Boden
Eskilstuna
Göteborg
Jönköping
Kalmar
Linköping
Luleå
Malmö
Norrköping
Sundsvall
Pajala
Piteå
Trollhättan
Västerås
Australien
Belgien
Danmark
England
Holland
Kina
Norge
Singapore
Tyskland
USA
Download