TAC:er och kvoter för Östersjön 2010

advertisement
TAC:er och kvoter för Östersjön 2010
Skrivet av Yrkesfiskarna
2009-10-21 13:42 - Senast uppdaterad 2009-10-23 12:43
Under jordbruks- och fiskerådet i Luxemburg beslutades om fiskekvoter i Östersjön samt en ny
kontrollförordning för det europeiska fisket.Långa förhandlingar ledde fram till den nya
förordningen om fiskerikontrollen. Tidigt tisdagsmorgon kunde ministrarna enas och beslut
fattas. Tidigare kontrollsystem har kritiserats av både kommissionen och revisionsrätten för att
inte vara effektivt nog mot svartfiske. Det är därför angeläget att förbättra kontrollen för att få ett
stopp på det olagliga fisket, säger den svenska regringen i ett pressmeddelande.
Dagens beslut innebär enhetligare påföljder för fiskare som bryter mot reglerna och länder som
inte inför en effektiv kontroll kan få sänkta kvoter och avdrag på stöd från Europeiska
fiskefonden. Med den nya förordningen kommer konkurrensvillkoren att likställas för Europas
fiskare och den kommer även leda till en mer effektiv kontroll till skydd för fiskebestånden.
Vid jordbruks- och fiskeministrarnas möte i Luxemburg fastställdes TAC och kvoter för nästa års
fiske i Östersjön enligt följande:
Sill, västra Östersjön - 16 procent
Sill, huvudbassängen -12 procent
Sill, Bottenhavet/Bottenviken +25 procent
Skarpsill -5 procent
Lax - 5 procent
Torsk, västra beståndet + 8,6 procent
Torsk, östra + 15 procent
– Ett hållbart fiske har varit ett av mina främsta prioriteringar under det svenska
ordförandeskapet och jag är därför särskilt glad över att vi kunnat komma överens om ett nytt
regelverk för fiskerikontrollen. Ett fungerande regelverk för kontroll är en förutsättning för en
hållbar fiskeripolitik. Konsumenterna ska veta att den fisk som finns i butikerna är lagligt fiskad,
säger jordbruksminister Eskil Erlandsson som ledde rådsmötet.
1/2
TAC:er och kvoter för Östersjön 2010
Skrivet av Yrkesfiskarna
2009-10-21 13:42 - Senast uppdaterad 2009-10-23 12:43
Då torskbeståndet glädjande nog har visat på förbättring kunde torskkvoterna ökas något för
kommande år i enlighet med vetenskaplig rådgivning. Jordbruks- och fiskeministrarna kunde
även enas om kvoter för arterna sill, lax och skarpsill.
– Det är glädjande att forskarna rekommenderar ökade kvoter för torsken i Östersjön. Det
innebär att torsken är på väg tillbaka och att åtgärder som vi tidigare vidtagit gett resultat. Men
vi måste fortsatt vara försiktiga och därför var det viktigt att vi idag också beslutade om att
minska utkasten av fisk genom att öka användningen av selektiva redskap, avslutar Eskil
Erlandsson.
Dessutom beslutades att trålredskapen som används i torskfisket ska ändras till 120 mm
Bacomamaska från 1 januari i västra Östersjön och från 1 mars i östra .
2/2
Download