Verktyg för bättre hälsa! 1 2 3 4 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Verktyg för bättre hälsa!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till fyra föreläsningar. Ta chansen att lyssna till
myter och sanningar, ta del av goda exempel och bli motiverad till en hälsosammare livsstil.
1
Om stroke och hur jag minskar
risken för att få stroke
2
Ett bra åldrande
Vad innebär det att få en stroke? Hur kan den påverka
mig och vad kan jag göra för att minska risken för att
få en stroke?
Vad kan jag själv göra för att minska risken för att
bli dement? Förändras min sexualitet och mina känslor
när jag blir äldre?
l
Vad är stroke och hur kan det påverka mig om jag får
en stroke?
Per-Olof Hansson, överläkare i internmedicin
l
Har levnadsvanor betydelse för att förebygga demens du kan själv göra en hel del för att minska risken.
Anne Börjesson-Hanson, läkare och forskare inom demensområdet
l
Vilka är riskfaktorerna för stroke? Annika Rosengren, professor och överläkare i medicin
l
Sexualitet och känslor - finns det kvar på äldre dar? Nils Beckman, psykiatrisjuksköterska och doktorand i psykiatrisk
epidemiologi
l
Välj livsstil för att minska risken.
Mats Börjesson, docent och överläkare i kardiologi
Tid: Tisdag den 10 november kl 18.00-20.00
Tid: Tisdag den 3 november kl 18.00-20.00
3
Levnadsvanor och hälsa. Om
diabetes och högt blodtryck
4
Balans i tillvaron
Varför får så många av oss diabetes och högt
blodtryck? På vilka sätt kan jag minska risken för
att få detta?
Vilka är varningstecknen på ungas psykiska ohälsa?
Vilket stöd finns för att hitta balans igen? Var går
gränsen mellan missbruk, riskbruk och beroende?
l
Diabetes - en civilisationssjukdom?
Per Mårin, docent och överläkare i medicin/endokrinologi
l
Ung och psykotisk - de första varningstecknen och hur man behandlar.
Lennart Lundin, psykolog och sektionschef inom Psykosvård
l
Högt blodtryck - vad är högt blodtryck? Påverkas risken
att få högt blodtryck av mina levnadsvanor? Per-Olof Hansson, överläkare i internmedicin
Tid: Tisdag den 24 november kl 18.00-20.00
l
Ungdomars psykiska hälsa - hälsofrämjande insatser i mötet med ungdomar och deras närstående. Annika Hallén-Hemb, socionom, leg. familjeterapeut och sam ordnare vid Mini Maria Centrum
l
Riskbruk - missbruk - beroende - om alkohol och droger
ochatt vara som folk är mest. Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, biträdande verksam
hetschef vid Beroendekliniken
Tid: Tisdag den 1 december kl 18.00-20.00
Platsen för samtliga föreläsningstillfällen är Järneken, Kvinnokliniken på Östra sjukhuset.
I pausen bjuds det på frukt och dryck.
Fri entré. Ingen föranmälan behövs. Antalet platser är begränsat, kom därför i god tid.
Mer information finner du på www.sahlgrenska.se/dinhalsa
Välkommen!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
är ett Hälsofrämjande sjukhus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards