diagnoskodning onkologklinikens öppenvård

advertisement
KODNINGSMALL
2016-06-14
Eva Forslund
DIAGNOSKODNING ONKOLOGKLINIKENS
ÖPPENVÅRD
Patienten kommer för att få cytostatikabehandling
Dagsjukvård
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Cytostatikabehandling
Z51.1
Bidiagnos
(den sjukdom man behandlar)
Åtgärd
Cystostatikatillförsel i v
DT116
Åtgärd
(läkemedlet)
(ATC-kod)
Patienten kommer för cytostatikabehandling. På grund av
kontraindikationer ges ingen behandling.
Dagsjukvård
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Cytostatikabehandling
Z51.1
Bidiagnos
Åtgärd ej genomförd p g a kontraindikationer
Z53.0
Bidiagnos
(den sjukdom patienten skulle fått behandling för)
Patienten kommer för annan intravenös läkemedelsbehandling (ej cytostatika)
Dagsjukvård
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Sjukdomen som ska behandlas
Åtgärd
Läkemedelsbehandling i v
DT016
Åtgärd
(läkemedlet)
(ATC-kod)
Patienten kommer för kontroll samt utdelning av läkemedelsdosett.
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Sjukdomen som ska kontrolleras
Åtgärd
Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller
enstaka dos
DV046
ONKOLOGKLINIKEN
DIAGNOSKODNING ÖV
Sida 1 av 2
REGION KRONOBERG
Patienten kommer för att få blodtransfusion.
Dagsjukvård
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Anemi
(välj rätt
anemikod)
Bidiagnos
Patientens grundsjukdom
Åtgärd
Blodtransfusion (erytrocyter)
DR029
Patienten kommer för inläggning av PICC-linekateter
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Inläggning av PICC-line
Z45.2
Åtgärd
PICC-lineinläggning
SP105
Patienten kommer för skötsel av sin PICC-line
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Skötsel av PICC-line
Z45.2
Bidiagnos
Skötsel av perifer venkateter
QD005
Patienten kommer för borttagande av PICC-line
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Borttagande av PICC-line
Z45.2
Bidiagnos
Avlägsnande av PICC-line
DF007
Patienten kommer för biverkningskontroll, t ex utslag
Text
Diagnoskod
Huvuddiagnos
Läkemedelsexantem
L27.0
Åtgärd
Läkemedelsbiverkan
Y57.9
Bidiagnos
(aktuellt läkemedel)
ATC-kod
Bidiagnos
Patientens grundsjukdom
Sida 2 av 2
Download