Patientadministrativa Rådet i Region Skåne Lathund Cytostatika SSK

advertisement
Patientadministrativa Rådet i Region Skåne
Lathundar KVÅ annan hälso- och
sjukvårdspersonal
Lathund Cytostatika SSK
Skapad 2011-01-01
Reviderad 2016-09-07
Hur kodar jag mina besök?
Huvuddiagnosen = anledningen till besöket hos mig
Bidiagnosen = ev övriga relevanta diagnoser
KVÅ-koder = Se lista över de som kan förekomma vid besöket
Anvisningar för klassificering öppenvård
Vid cytostatikabehandling så ska Z511 vara huvuddiagnos och cancerdiagnosen
vara bidiagnos = C-kod
Diagnoskoder
Andningsorganen och brösthålans organ
Ben och ledbrosk
Benigna tumörer
Bröst
Cancer in situ
Cytostatikabeh (får endast vara huvuddiagnos)
Förberedande vård t.ex inför op (får endast vara huvuddiagnos)
Huden
Kvinnliga könsorganen
Läpp, munhåla och svalg
Manliga könsorganen
Matsmältnings-organen
Mesotelial vävnad och mjukvävnad
Skötsel av t ex port á cath/PICC-line (spolning)
Urinorganen
Åtgärd ej genomförd (får endast vara bidiagnos)
Öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
C30-C39
C40-41
D10-D36
C50
D00-D09
Z511
Z514
C43-44
C51-C58
C00-C14
C60-C63
C15-C26
C45-C49
Z452
C64-C68
Z538
C69-C72
KVÅ-koder
Användande av tolk
Avlägsnande av Picc-line
Information och undervisning
Inläggning av perifer venkateter
Inläggning av Picc-line
Ordination av läkemedel
Rådgivande samtal
Skötsel av central venkateter
Skötsel av perifer venkateter
Utfärdande av recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning
ZV020
SP181
GB002
SP021
SP021
DT026
DV063
QD004
QD005
XV008
Läkemedelstillförsel
Cytostatikatillförsel med annat specificerat administrationssätt
Cytostatikatillförsel, intravenös
Inställning och utprovning av läkemedel
Läkemedelstillförsel UNS
DT107 + ATC
DT116 + ATC
DT003
DT008 + ATC
Samtal om levnadsvanor
Enkla råd om tobaksbruk
Enkla råd om alkoholvanor
Enkla råd om fysisk aktivitet
Enkla råd om matvanor
FAR
DV111
DV121
DV131
DV141
DV200
Download