Karakteristiska för studiegrupperna vid baseline

advertisement
Karakteristiska för studiegrupperna vid baseline
Aquacel®
(n=24)
Allevyn®(n=25)
Mediskin IZenoderm® (n=24)
Totalt
P- värde
Kön (man/kvinna)
14/10
15/10
13/11
42/31
0,92
Åldera (years)
Medel
SD
62,8
±15,8
59,7
±19,1
61,7
±21,8
61,4
±18,8
0,81
25
23,25-27,75
25,5
23,25-27,75
27
23-33
26
23-29
0,68
2
5
12
5
1
9
4
5
11
5
4
7
3
6
12
3
4
10
9
16
35
13
9
26
0,72
0,90
0,89
0,71
0,33
0,59
1
2
5
1
3
1
9
4
0,24
0,76
4/0
4/0
3/1
11/1
0,94
109,4
73,2
38,2-340,7
112,5
56,5
29,6-241,5
113,7
76
37,5-356,4
111,9
68,2
29,6-356,7
0,80
BMI
Median
Percentiler
(25:e-75: e)
Huvuddiagnos (n)
Trycksår/bensår
Akuta sårskador
Tumörsjukdomar
Övriga
Kortisonbehandlade
Blodförtunnande
läkemedel
Diabetes mellitus
Autoimmuna
sjukdomar
Rökare (ja/missing
data)
Tagställesareaa (cm2)
Medel
SD
Min- max
a. normalfördelad data enligt Kolmogorov-Smirnov test.
Download