Förnamn Efternamn - Region Kronoberg

advertisement
1 (3)
Medicinkliniken, CLV
/ef
DIAGNOSKODNING MEDICINSKA DAGVÅRDEN, ÖPPENVÅRD
Patienten kommer för att ”spola dosa”.
EJ dagsjukvård
Huvuddiagnos
Text
Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång
*Åtgärdskod
Skötsel av CVK
Bidiagnos
Myelom
*Anm. Skötsel PVK = åtgärdskod QD005
Diagnos/åtgärdskod
Z45.2
QD004
C90.0
Patienten kommer för att erhålla cytostatikabehandling
Dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
Åtgärd ATC
Bidiagnos
Text
Cytostatikabehandling
Cytostatika
(Läkemedlet)
Myelom
Diagnos/åtgärdskod
Z51.1
DT108
(ATC-kod)
C90.0
Patienten kommer för annan intravenös läkemedelsbehandling än cytostatika.
Dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
Åtgärd ATC
Text
Grundsjukdom t ex RA
Läkemedelsbehandling
intravenös
Läkemedel
Diagnos/åtgärdskod
M06.9
DT016
(ATC-kod)
Patienten har en känd anemiserande cancersjukdom och kommer endast för blodtransfusion.
Dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
MEDICINSKA DAGVÅRDEN/
HEMATOLOGEN /ef, sw 2013-10-04
Text
MDS
Blodtransfusion
Diagnos/åtgärdskod
D46.9
DR029
LANDSTINGET KRONOBERG
2 (3)
Patienten kommer för blodtransfusion p g a järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust.
Dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
Bidiagnos
Text
Järnbristanemi
Blodtransfusion
Cancer i caecum
Diagnos/åtgärdskod
D50.0
DR029
C18.0
Patienten kommer för cytostatikabehandling men p g a kontraindikation ingen behandling.
Dagsjukvård
Huvuddiagnos
Bidiagnos
Bidiagnos
Text
Cytostatikabehandling
Myelom
Åtgärd ej genomförd pga
kontraindikation
Diagnos/åtgärdskod
Z51.1
C90.0
Z53.0
Patienten kommer för leverbiopsi
Dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
Text
Grundsjukdomen (el
anledningen till biopsin)
T ex leversvikt
Leverbiopsi
Diagnos/åtgärdskod
K72.9
TJJ00
Patienten kommer för venesectio
Ej dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
Text
Grundsjukdomen, t ex
Polycytemia vera
Venesectio
Diagnos/åtgärdskod
D45.9
TPH00
Patienten kommer för iohexolclearance
Ej dagsjukvård
Huvuddiagnos
Åtgärd
Text
Grundsjukdomen (el
anledningen till
undersökningen)
Iohexolclearance
MEDICINSKA DAGVÅRDEN
HEMATOLOGEN /ef, sw 2013-10-04
Diagnos/åtgärdskod
AK015
LANDSTINGET KRONOBERG
3 (3)
Patienten kommer för kontroll av sin nu botade cancersjukdom (är friskförklarad)
Ej dagsjukvård
Huvuddiagnos
Text
Status post lymfom
MEDICINSKA DAGVÅRDEN
HEMATOLOGEN /ef, sw 2013-10-04
Diagnos/åtgärdskod
Z85.7
Download