Infektioner i piccline (Word)

advertisement
Förebygga infektioner i piccline
Personnr,
(år, mån,
dag,nr)
Namn
Adress
Tel
1. Iaktta korrekt
indikation för
inläggning av
Picc-line
2. Använd steril
Indikation __________________________________________________
inläggningsteknik
(signatur+datum)
Steril inläggning av
Picc-line
3. Daglig kontroll
DATUM
Sign
Inlagd Datum
eller enligt PM
Inspektion av förband, kateter, hud och
insticksställe.
Kontroll av backflöde inför intermittent
injektion. Vid kontinuerlig infusion
1gång/dygn.
Efter avslutad injektion/infusion eller
blodsprovtagning, spola med minst
2x10 ml NaCl. Använd pulsteknik 1. Vid
enbart omläggning spolas inte katetern.
Omläggning av piccline var 7:e dag.
4. Ställ korrekt
diagnos av
kateterrelaterad
infektion
(Ja/ EA=Ej
Aktuellt)
Om katetern inte är fäst med
SecureAcath (utan sitter fast med statlock) ska katetern mätas. Dokumentera
i cm.
Spets odling
Parad (perifer samt i Picc-line)
blododling med tillväxttid
Framtagen i länsgemensam grupp för centrala infarter 150618
Pulsteknik - Flusha med intervaller/ uppehåll dvs start och stopp. Spola sista 4 - 5 ml långsamt
1
HYGIEN!
 Aseptiskt handhavande vid hantering av piccline.
 Sprita händerna före hantering av piccline.
 Använd sterila/höggradigt rena handskar vid hantering av piccline
 Desinficera kran, injektionsmebran eller injektionsventil innan användning med Klorhexidinsprit 5 mg/ml (M – preop)
 Låt lufttorka under minst 30 sekunder.
Download