ORSING. DALMAS. SVEALÄNNING. Regionala

The
P r o gr a m
of
Dal arna
Måndag 4 juli:
The Countr y of Dalarna
10.00
ORSING. DALMAS. SVE AL ÄNNING.
Regionala identiteter & den nya indelningen
Hur kommer förslaget till ny regionindelning att påverka hur vi
som bor i de olika regionerna identifierar oss? Ser vi oss själva i
första hand som boende på en viss ort, invånare i en region eller
medborgare i ett land? Och hur kan det underlätta eller försvåra
den nya regionindelningen?
11.00
DE NYA STORREGIONERNA
Nya grannfejder eller ny grannyra?
Hur ska hittillsvarande regioner och landsting samarbeta i en
ny storregion? Vilka är de stora utmaningarna, och vilka är de
främsta fördelarna för de olika delarna i de nya regionerna?
12.00
NEW YORK, K ANADA & SK ÅNE
Storstäder & regioner – framgång genom samverkan?
Stämmer det att storstäder och regioner utanför
storstadsområdena är ömsesidigt beroende av varandra för
tillväxt och utveckling? Hur har framgångsrika regioner och
storstäder agerat – ensamma eller i samverkan – för att lyckas?
13.00
CONNECTING PEOPLE
Bredband, bostäder och biltåg – livsnerver
utanför storstäderna?
Hur löser vi bostadsbyggande, fiberutbyggnad, kommunikation
för de 8 miljoner som inte bor i storstäder?
15.30
MADE IN HE ARTL AND SWEDEN
Avgörande läge för exportindustrin utanför storstäderna?
En stor del av Svensk industri ligger utanför storstäderna.
Varför har de lagt sig där, och vilka utmaningar står de inför
om urbaniseringen fortsätter?
#almedalarna
The
P r o gr a m
of
Dal arna
TISDAG 5 juli:
The Attraction of Dalarna
09.00
FR ÅN CYKELVASA TILL AVICII
Upplevelser som motor för regional tillväxt
Vad betyder det att en region eller en plats har ett stort
mästerskap, viktiga politiska konferenser, stora kultur­
festivaler och mötesplatser för näringslivet? Är det den
tändande gnistan för stolthet och framåtanda?
10.00
FR ÅN BLOCKFLÖ JT TILL SWEDEN ROCK FESTIVAL
Vad kan vi lära av det svenska musiklivet?
Hur har musiklivet i Sverige och det svenska musikundret
påverkat utvecklingen av samhällen och människor i hela
vårt land? Många, både framgångsrika artister och musik­
festivaler, kommer från eller äger rum på orter utanför
storstäderna.
13.00
GAMIFICATION
En ny tillväxtgren inom upplevelseindustrin
Spelindustrin + upplevelseindustrin = fram­gångsrecept!
Vad kan svensk samhälls­ekonomi lära av utvecklingen av
gamification-industrin? Hur kan fler nya branscher växa
fram och bli framgångsrika?
14.00
BAT TLE OF THE FR AMTIDSTRENDER
Hur påverkar digitaliseringen och urbani­seringen
möjligheterna till jobb och framtidstro i hela­landet?
Kända debattörer möts i en intensiv debatt om hur
urbaniser­ingen respektive digitali­ser­ingen påverkar
tillväxt, jobb och förut­sätt­ningarna för människor i
regioner utanför storstadsområdena.
15.30
FR ÅN STRESS OCH OHÄLSA TILL LIVSK VALITE T
OCH VÄLMÅENDE
Bostadsortens betydelse för hälsan
Vad är egentligen livskvalitet? Vilka är skillnaderna
i livskvalitet och hälsa mellan människor utanför
storstadsområden och de som bor i storstäder.
#almedalarna