INBJUDAN – Med livet som insats Vi erbjuder en 24 timmars

advertisement
Till
Fackförbundsavdelningar
För vidarebefordran till sektioner och klubbar
2014-12-15
INBJUDAN – Med livet som insats
Vi erbjuder en 24 timmars utbildning till LO-medlemmar, utbildningen ger möjligheter för
medlemmarna att prata arbetsmiljöfrågor. Fundera över sin psykiska och fysiska arbetsmiljö
på den egna arbetsplatsen.
Utbildningens innehåll
 Det goda arbetet
 Arbetsmiljö, hälsa, stress, våra sinnen
 Hörsel, ljud, buller, kemiska ämnen
 Varor och verktyg, relationer, hot och våld
Plats: ABF Jönköping
Datum: 5, 12, 19 okt 2015
Sista anmälningsdag 14 sep
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till LO-medlemmar och det krävs inga förkunskaper.
Ekonomi
Respektive förbundsavdelning regler gäller för inkomstbortfall. Övriga kostnader som
deltagaravgift står din fackliga organisation för, samt eventuella resekostnader.
Ledighet
Begär ledigt enligt studieledighetslagen, senast 14 dagar före utbildningens början.
Skulle du få förhinder eller undrar över något går det bra att kontakta din förbundsavdelning.
Övrigt
Bekräftelse kommer ca en vecka innan utbildningen startar. För övrig information kontakta
ditt fackliga ombud.
Med vänliga hälsningar
Mariette Ljunggren
Tfn 0761 807911
[email protected]
ABF Jönköpings län
Download