Kognitiva hjälpmedel i förskrivningsprocessen

advertisement
Kognitiva hjälpmedel Att få vardagen att fungera
[email protected]
Hjälpmedelsinstitutet
• Nationellt kunskapscentrum
för hjälpmedel och
tillgänglighet
• Huvudmän
– Staten
– Sveriges Kommuner och
Landsting
• Brukarmedverkan
• Allmännyttig ideell förening
Psykiatri
10%
av de som behöver
har
kognitiva hjälpmedel
90%
har inte
Hjälpmedel i fokus
Mål för regeringsuppdraget
- att hjälpmedel ska bli lika självklart för
personer med psykiska funktionsnedsättningar
som för andra grupper.
Många drabbas
•
•
•
•
•
Psykiatri och neuropsykiatri
Demens
Förvärvade hjärnskador
Utvecklingsstörning
Neurologiska sjukdomar
[email protected]
Sjukdom - Funktionsnedsättning
Psykisk sjukdom
•Schizofreni
Psykisk
funktionsnedsättning
•Andra psykoser
= kognitiva svårigheter
•Neuropsykiatriska tillstånd
•Andra diagnoser
Kognitiva nedsättningar påverkar
Förmågan att ta vård om sig själv – det dagliga livet
Förmåga att umgås med andra –
social kontakt
Förmåga att arbeta eller delta i
regelbunden aktivitet
Problem med...
• Starta, ta initiativ
• Planera
• Strukturera– organisera
• Tidsuppfattning
• Automatiskt fungerande
•Sömn
•Oro, ångest
•Uppmärksamma, fokusera
•Komma ihåg
•Motivera sig själv
Minne
Minne
Långtidsminne
• Procedurminnet
• Episodiska minnet
• Semantiska minnet
Korttidsminne
• Arbetsminne
ex. motorik
ex. en händelse vi upplevt
ex. vår inre uppslagsbok
Vad kan vi göra?
Insatser på tre nivåer
Insatser direkt riktade mot problemet
Insatser som kan hjälpa personen att
kompensera för sina svårigheter
Kompensatoriska insatser från
omgivningen
Inlärning
• Använd procedurminnet
• Stegvis inlärning
• Förstärk med alla upptänkliga knep och metoder
Vad kan vi göra
• Tydlighet och struktur
• En sak i taget
• Lugn och ro
Kognitivt stödjande samtal
• Hur har veckan varit?
• Hur ska nästa vecka se ut?
• Medicin
• Sömn
• Lös problem
Vad kan vi göra
• Underlätta koncentrationen – ha korta
samtal, sammanfatta ofta
• Använd papper och penna – skriv punkter
• Minska intrycksmängden
Vad kan vi göra?
• Göra kunskap om självklarheter
• Öva i rätt miljö
• Sömnstörningar ökar kognitiva problem –
försök förbättra sömnen
VAD KAN VI GÖRA?
• Hjälpa till att komma runt – göra på
annat sätt
• Använda olika hjälpmedel
• Anpassa miljön
Ha något för händerna
Sticka
Sy
Rita
Bärbar dator
Game boy/dataspel
Stressboll eller liknande
VAD KAN VI GÖRA
• Kom ihåg att det mesta personer gör – görs av goda skäl
• Motivation - fundera över varför motivation saknas
Kan inte
Har aldrig lärt sig
Har kunnat men glömt
Kan utföra men vet inte när
Glömmer att göra saker
Vill inte
Saknar intresse
Vill, men kommer inte igång
Har inga positiva erfarenheter
Vågar inte
Har negativa erfarenheter
Flyr från olika situationer
Undviker aktiviteter och platser
Team
Team
Arbets-
terapeut
Sjuk-
Sjuksköterska
Gymnast
BRUKAREN
Läkare
Kurator
Psykolog
Rehabkedja
Sjukhus
Öppenv
Med mera
Psyk
Sysselsättning
Vårdcentral
BRUKAREN
Boendestöd
Soc
Boende
BiståndsEnhet
LSS
Sjukvård
Rehab
Omvårdnad
Mål för intervention
• Att komma i tid till möten och aktiviteter
• Att minnas information efter telefonsamtal
• Att ta medicin i rätt tid
• Att hitta i okända miljöer
• Att få med sig rätt saker till aktiviteter
• Att genomföra planerade aktiviteter
• Att uppskatta tid som behövs
•Att sluta oroa sig för att glömma att stänga av
kaffebryggaren
[email protected]
Hur för man kognitiva hjälpmedel på tal för
en person?
• Utgå från personens vardag
• Utgå från personens problemområde
• Föreslå kontakt med en arbetsterapeut
• Föreslå inget specifikt hjälpmedel, det är
arbetsterapeutens uppgift
Hjälpmedel
Hur får jag mitt personliga hjälpmedel?
•
•
•
•
•
Kontakta en arbetsterapeut
Hon/han kartlägger personens behov
Hon/han förskriver hjälpmedel
Hon/han lämnar ut och instruerar om hjälpmedlet
Hon/han följer upp nyttan med hjälpmedlet
• Hon/han kan vara stöd för brukaren och för personalen
Prova ut / välja hjälpmedel
• Hjälpmedel
• Andra insatser
– Stressreducering
– Stöd/coaching
– Tid
– Miljöintervention
Om hjälpmedel ska användas krävs en stödperson
som vet...
• Varför de ska användas
• Hur de ska användas
• Vart man vänder sig om de krånglar
Brukarens ansvar
Sköta hjälpmedlet enligt instruktioner och bruksanvisning
Hålla hjälpmedlet rent och vårda det
Kontakta hjälpmedelstekniker för reparationer
Anmäla stulet/skadat hjälpmedel
Återlämning
Hjälpmedel för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Tidsuppfattning, att komma igång och att avsluta,
31
Hjälpmedel för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Att komma ihåg
Hjälpmedel för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Att planera och organisera
Hjälpmedel för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Att sova, oro
Hjälpmedel för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Att vakna
Planera och organisera
Scheman
Kalender
• Veckoschema
Almanacka
• Städschema
• Matsedel
• Inköpslistor
• Checklistor/rutinscheman
• Arbetsplanering
Städschema
Underhållsschema för kök (Zon 1)
Rum
Uppgift
Hur ofta? När?
Dagligen och Torsdagar
Må
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kasta soporna
Plocka i diskmaskinen
Plocka ur diskmaskinen
Torka av alla köksbänkar, från skafferiet till kylen
Torka av spisen
Gör rent i diskhon
Plocka undan allt som inte ska ligga framme
Fyll på djurmat och byt vatten i skålen.
Ta bort tallrikar och annat som finns vid djurens matplats
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Varje dag
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Tömma papperssopor
Damma lampa, kryddhylla och fläkt
Dammsuga golvet
Skura golvet
Torka av kakel
Torka av fönsterbrädan
Torka utanpå skåp, dörrar, diskmaskinen, kyl och frys
Diska djurens matskålar och brickan
Släng fem saker
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Varje torsdag
Kök
Kök
Kök
Kök
Dra ut spisen och dammsug och skura bakom, torka alla sidor
Rengör ugnen och värmeskåpet
Torka ur kylen
Torka ovanpå alla hyllor
Varje månad
Varje månad
Varje månad
Varje månad
Kök
Torka ur skåpen
Kök
Rengör dörrlister
Kök
Frosta av frysen
© 2006 Jenny Ström IConLife - In Control of Life
April/September
April och September
April och September
Ti
On
To
Fr
Lö
Sö
Månad och April/September
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
Aug Sept Okt Nov Dec
FREDRIKS STÄDSCHEMA
VAD?
NÄR?
Plocka upp
från
hela golvet
Söndag
Lägga var sak
på sin plats
Söndag
Lägga kläder i
tvättkorgen
nere
Söndag
Bädda sängen
Söndag
Dammsuga
hela golvet
Söndag
DATUM………………
UTFÖRT
Anpassad inköpslista
Smarta checklistor
Ytterdörr
Komihåg
Plånboken
Busskortet
Mobilen
Steg för steg instruktioner
STÄDA
Vad du behöver:
Struktur i hemmet
• Sortera bort, släng
• Var sak på sin plats
• Uppmärkning, kök o garderober
• Bygg upp rutiner
Märka upp och sortera
Märka upp och sortera
Uppmärkning
Uppmärkning
Samhällsekonomisk kostnadsnyttobedömning
Kostnader:
• Hjälpmedel (Handi eller Bolltäcke samt Minneshjälpmedel): 18 800 kr
• Tid för behovsbedömning, förskrivning, utprovning och uppföljning, 30
tim: 11 300 kr
Summa = 30 100 kr
Vinster:
• Minskade stödinsatser från samhället (1 timme per vecka): 15 600 kr
• Minskade stödinsatser från anhöriga (1 timme per vecka): 4000 kr
Summa = 19 600 kr/år
Ekonomiska nettovinster av
hjälpmedelsanvändande
På 5 års sikt:
• För brukare i genomsnitt, nettovinst:
13 000 kr
• För brukare som får jobb, nettovinst:
320 000 kr
På 10 års sikt:
• För brukare i genomsnitt, nettovinst:
24 000 kr
• För brukare som får jobb, nettovinst:
584 000 kr
Inte bara ekonomiska vinster
•
•
•
•
•
•
•
Ökad självständighet
Ökad trygghet
Ökat socialt liv
Mindre stress/kaos
Mindre utanförskap
Möjlighet till arbete
Med mera…
Tack för oss
Ulla Utterfors
Camilla Tilljander
Leg. Arbetsterapeut
Utbildare
Hjälpmedelsanvändare
Utbildare
[email protected]
Download