nlf_foretagspresentation_2015-02-26

advertisement
Näringslivsforum
Näringslivssamverkan
Välkommen till Näringslivsforums
Frukostmöte
TOWE Elektronik Tomas Wenell
Conadera Anders Wiik
Diligentia Anders Nilsson
Näringslivssamverkan i Skövde är ett samarbete mellan Skövde kommun och Näringslivsforum som
• Tomas 60 år och Felicia Wenell 26 år Far
och Dotter.
• Tomas har jobbat i företaget sedan 1982.
• Felicia sedan 2007.
• Generationsskifte.
• Driver ToWe Elektronik AB sedan 2004.
• ToWe Elektronik 5 anställda.
Det hela startade med
•
•
•
•
•
Utvecklingsbolag.
S7X Styrsystem 1982.
Microprocessor med inbyggd Basictolk.
Problem med produktion av dessa.
Därav ide med Flexibel produktion för
små och medelstora serier.
ToWe Elektronik kan
•
•
•
•
•
•
Konstruera elektronisk hårdvara och mjukvara.
Serieproducera elektronikkort och Kablage.
Montage till färdig produkt.
Små och medelstora serier.
One stop shop.
Producera i moderna maskiner och
ändamålsenliga lokaler.
• Sköta inköp i ett brett kontaktnät.
ToWe Elektronik vänder sig
till…
• Företag som har en ide och vill utveckla
denna.
• Innovatörer.
• Företag som önskar vidareutveckla sin
produkt.
• Företag som vill ha sin Elektronik
Monterad
• Legoproduktion i små och medelstora
serier.
ToWe Elektronik vill…
• Vara en trygg och säker arbetsplats för
anställda.
• Ha kunder som är mer än nöjda.
• Vara en långsiktig samarbetspartner.
• Värna om inre och yttre miljö.
• Ha kul och tjäna pengar.
ToWe Elektronik behöver samarbeta
kring…
•
•
•
•
Marknadsföring.
Mekanisk bearbetning i plåt och plast.
Trycka manualer.
Generationskifte.
Ny utvecklad Produkt
•
•
•
•
•
•
•
GSM Styrenhet.
Övervaka fritidshus.
Mäta nivå i bränsletankar.
Övervaka entreprenadmaskiner.
Skapa egna SMS larm med egen text.
Ringa till för status på temperatur,nivå m.m.
SMS för att ändra temperatur, tända lampa m.m.
Fördelar
• Proudly designed and produced in
Skövde.
• Lätt att kundanpassa.
• All kunskap om enheten finns hos ToWe.
• Lätt att installera.
• Ingen Månadsavgift.
Jag är….
Anders Wiik, 41 år
Bor med fru och två barn i Skövde
Intresserad av handboll
Gillar prylar av fruktkaraktär
Det var en gång…
• En kille som aldrig skulle arbeta
på Volvo…
• Som ville prova något nytt…
• Som har fått oerhört mycket
kunskap genom åren…
Mitt företag kan…
• Enkel och effektiv produktionsteknik.
– Människan i centrum
• Arbetsplatsdesign anpassat för operatören
– Ergonomi, Kvalitet och Produktivitet
• Effektiv materialhantering och logistik.
• Helhetsperspektiv.
Mitt företag vänder sig till…
• Företag med manuella
arbetsplatser?
• Montering, materialhantering
och liknande.
• Företag som söker en bra
grundutbildning i
arbetsplatsdesign och
materialhantering.
• Företag med behov av förbättrad
struktur och arbetssätt
Mitt företag vill…
Conadera vill bidra till att svensk industri stannar i Sverige
genom att:
•Utveckla människor i effektiv människocentrerad
produktion
•Skapa enkla arbetsplatser utan onödig teknik där
människan är ansvarig för resultatet av arbetet.
•Levererar detaljerad kunskap kring hur vi bör göra mer än
vad vi skall göra!
Mitt företag behöver samarbeta kring…
• Conadera är nytt och i någon form unikt i
sin inriktning mot arbetsplatsdesign.
• Nätverket är begränsat.
Just nu…
• Marknadsföring av vad Conadera står för
och vad vi kan erbjuda.
• www.conadera.se
• Produktionsteknisk blog
Diligentia
Jag är….
• Anders Nilsson, Bitr. Centrumchef Commerce
• Skaraborgare, familjefar, Villait, Civilingenjör,
golfbiten och handelskraftig
Det var en gång…
• en finans- och fastighetsmarknad som
blomstrade!
Så startade Diligentia
Mitt företag…
• Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter
• Köpcentrum, Kontor, Bostäder, Samhällsfastigheter
• Stockholm, Göteborg & Malmö
• Marknadsvärde 36 Mdr kr
• 1,1 miljoner m2 uthyrningsbar area
• Del av Skandia Liv
Mitt företag vänder sig till…
Mitt företag vill…
• Fortsätta leverera en långsiktigt stabil
avkastning till våra ägare genom att förvalta
och utveckla våra fastigheter på bästa sätt!
Mitt företag behöver samarbeta kring…
• Fortsatt marknadsföring av Skövde som den
självklara handelsorten i Skaraborg
• Utveckling av Skövde centrum
• Stärka handeln i Skövdes stadskärna
Just nu…
…förändrar vi Skövdes stadsbild
Näringslivsforum
Näringslivssamverkan
Tack
välkommen åter den 26 mars
Näringslivssamverkan i Skövde är ett samarbete mellan Skövde kommun och Näringslivsforum som
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards