Sex, sexualitet och psykisk hälsa

advertisement
Sex, sexualitet och psykisk hälsa
Varför en konferens om sex, sexualitet och psykisk hälsa?
Sexualitet, intimitet och närhet är viktiga aspekter av vårt psykiska
välbefinnande. Sexualiteten påverkas i högsta grad när man drabbas av psykisk
ohälsa, men det är ett fält som sällan berörs vid möten med vården om man inte
söker specifikt för sexuell problematik.
Den psykiska ohälsan i sig eller medicinering av densamma kan påverka
sexualiteten och problem med sexualiteten kan påverka den psykiska hälsan.
Det här vill vi prata mer om. Därför ordnar Mind, RFSU och Hjärnkoll en
heldagskonferens på temat.
Konferensen riktar sig såväl till dig som arbetar inom primärvård och
specialistvård, som till dig som är allmänt intresserad av ämnet. Till konferensen
har vi samlat några av Sveriges främsta experter på sexualitet och psykisk hälsa.
Vi tror att det blir en mycket spännande och givande dag!
Välkommen!
Carl von Essen
Generalsekreterare, Mind
Maria Andersson
Generalsekreterare, RFSU
Louise Kimby
Tf. Verksamhetsansvarig Hjärnkoll
Program 22 april 2016
8.30
Kaffe och inskrivning
9.00
Inledning
9.15
Sexualitet och psykisk ohälsa: Historiska perspektiv samt
HBTQ-personer.
Mats Christiansen: Fil.mag., leg. Sjuksköterska, aukt. specialist i
sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS),
universitetsadjunkt och doktorand Sektionen för omvårdnad,
Institutionen NVS Karolinska Institutet.
10.00
Transsexualism- psykisk hälsa och sexualitet.
Annika Johansson, Leg Psykolog, Enheten för
könsidentitetsutredningar-ENID/ Centrum för andrologi och
sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
10.40
Hjärnkollsambassadör- en personlig berättelse.
11.00
Kaffe
11.20
Unga vuxna: psykosexuell hälsa och ohälsa.
Inger Björklund, Socionom, leg Psykoterapeut, RFSU kliniken och
Suzanna Boman, Socionom, leg Psykoterapeut, RFSU kliniken
12.00
Hjärnkollsambassadör- en personlig berättelse.
12.20
Lunch
13.20
Sexualitet och psykisk sjukdom
Cecilia Dhejne, Överläkare, Psykiater, Sexualmedicinare och
klinisk sexolog, Centrum för Andrologi och
Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset.
14.00
Autism och sexualitet, finns kopplingar som är viktiga att
tänka på?
Daniel Frydman, Specialist i allmän psykiatri, leg. Psykoterapeut,
psykoanalytiker, Verksamhetschef, Plattform Stockholm
14.40
Hjärnkollsambassadör- en personlig berättelse.
15.00
Kaffe
Sida 2/ 3
Fortsättning på nästa sida -->
Sida 3/ 3
15.20
Sex på äldre dagar. Hur påverkas sexualiteten av psykisk
ohälsa hos äldre och hur kan professionella bli bättre på att
bemöta detta?
Suzann Larsdotter, Auktoriserad socionom och sexolog.
Sakkunnig i sexualupplysning. RFSU
16.00
Hjärnkollsambassadör- en personlig berättelse.
16.20
Avslutning
Susanne Rolfner Suvanto, Av regeringen tillsatt särskild utredare
för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen,
Socialdepartementet. Leg. sjuksköterska, Fil. Mag i Pedagogik.
Moderator: Carl von Essen, Generalsekreterare Mind.
Download