Ledarskap på hjärnans villkor

advertisement
LEDARSKAP PÅ HJÄRNANS VILLKOR
Ledarskap på
hjärnans villkor
TID
2 dagar
PRIS; PLATS OCH DATUM
Se gallofsta.se/utbildning
Den här utbildningen ger dig kunskaper som ökar din förståelse
för hur hjärnan fungerar och påverkar ditt ledarskap. Du får
insikt i hur du arbetar med hjärnans principer i stället för mot
dem, både när det gäller dig själv och i samarbetet med dina
medarbetare, kollegor och kunder.
Utbildningen består av 2 intensiva dagar med tre moduler
under ledning av Marie Ryd, PhD, vetenskapsjournalist
och Sveriges kanske främste pedagog och ledarskapsutvecklare på området. Målet är att du ska få kunskaper
som du kan omsätta i vardagen på jobbet. Allt som
förmedlas är vetenskapligt förankrat i den senaste
hjärnforskningen men bearbetat till lättillgängliga
kunskapspass och upplevelsebaserade övningar.
Kunskaper som du
kan omsätta i vardagen på jobbet!
Passar som
internutbildning
Målgrupp
Chefer och ledare på alla nivåer och HR-personer
som vill uppdatera sig på den senaste forskningen om
ledarskap och få användbara verktyg. Utbildningsledare: Marie Ryd.
Utbildningen genomförs i samverkan med Marie Ryd, Missing Link Consultants AB.
Marie är grundare och chefredaktör för tidningen Holone, forskarutbildad på KI och
vetenskapsjournalist sedan 15 år. De senaste fem åren har hon varit helt koncentrerad
på att genom nyhetsbrev, föreläsningar och utbildningar
förmedla och implementera det bästa från den kognitiva
hjärnforskningsfronten.
Utbildningens omfattning
Utbildningen genomförs under 2 dagar i internatform på vår utbildningsanläggning i
Kungsängen.
Läs mer om
utbildningens innehåll
och hur du bokar.
LEDARSKAP PÅ HJÄRNANS VILLKOR
Så här anmäler du dig
Du kan boka utbildningen
på vår webb, skicka ett
mejl eller kontakta oss
på telefon. Du kan även
chatta direkt via hemsidan
med vår utbildningssamordnare om du har några
frågor.
» gallofsta.se
» [email protected]
» 08-581 795 02
Kontakta oss
Gällöfsta Perlan Ledarskap
196 92 Kungsängen
Tel 08-581 795 02
Fax 08-581 795 80
[email protected]
www.gallofsta.se
Ur innehåll och arbetssätt
Utbildningen kombinerar kunskapsöverföring, reflektion och praktiska övningar. Du får
kunskap och verktyg för att leda och utveckla dig själv och dina medarbetare. Du får
träna på att fokusera och styra din uppmärksamhet, minska tankeflykten och öka närvaron. En viktig del av pedagogiken är att tillsammans reflektera och samtala om hur de
senaste fynden om hjärnan inverkar på just ditt ledarskap på ditt jobb.
Ubuntu
- den sociala hjärnan
Hjärnans grundprinciper
- introduktion till hjärnforskning
» Neurobiologi och hjärnans struktur
» Beslutsfattande och intuition
» Arbetsminne och långtidsminne
» Flow och kreativitet
» Fokus
» Du är dina relationer
» Drivkrafter och motivation
» Förändring och feedback
» Social stress och teamet
» Belöningssystemet
Resilience
- återhämtningsförmåga
» Uthållighet och hållbarhet
» Att vårda sin hjärna
» ”Kost och motion” för hjärnan
» Kraften av mening och visioner
Litteraturtips
Your brain at work.
David Rock
Searching inside yourself.
Googles bok och kurs i personlig utveckling.
Social – why we are wired to connect.
Matthew Lieberman
Download
Random flashcards
Create flashcards