LIFs önskemål - Läkemedelsverket

advertisement
Programpunkter Farmakovigilansdagen 19 maj 2015
Moderator: Anders Carlsten, Direktör VO Användning, Läkemedelsverket.
Välkomna
Anders Carlsten, Direktör VO Användning
Inledning av dagen
Generaldirektör
Receptfria läkemedel – en kartläggning
Eva Arlander, Enhetschef Läkemedelsanvändning
Paracetamolförgiftningar
Rolf Gedeborg, ÄO Epidemiologi och Farmakovigilans, Vetenskapligt stöd
Växtbaserade läkemedel inom OTC-området: några
aktuella säkerhetsfrågor
Per Claeson, Senior Expert, Enheten för växtbaserade läkemedel
Pregnancy Prevention Program (PPP) ur ett
myndighetsperspektiv
Karl-Mikael Kälkner, Klinisk utredare, Effekt och Säkerhet
PPP i praktiken - några exempel från verkligheten
Karin Lundh-Alin, Regulatory & Pharmacovigilance Manager, Actelion Pharmaceuticals
Läkemedel under graviditet och fosterskador
Karin Källén, Professor Reproduktionsepidemiologi,
Lunds Universitet
Veterinär farmakovigilans 2014
Peter Ekström, Veterinär, Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsrapporter 2014 - Humanläkemedel
Enheten för läkemedelssäkerhet
Lärdomar av 50 år med läkemedelsbiverkningsregistret
Barbro Westerholm, Risdagsledamot (FP), f.d. verkställande ledamot i
Läkemedelsbiverkningsnämnden
Läkemedelssäkerhet och äldre
Johan Fastbom, Utredare, Socialstyrelsen
PRAC erfarenheter sedan 2012
Qun-Ying Yue, Senior Expert, Enheten för Effekt och Säkerhet,
PRAC-medlem
Farmakovigilansinspektioner 2014
Katarina Andersson, Gruppchef för Farmakovigilansinspektörerna på Inspektion av
industri och sjukvård
Summering av dagen
Anders Carlsten
Med reservation för eventuella ändringar.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards