Halmstadprojektet - en deltagarstyrd intervention för att främja barns

advertisement
Halmstadprojektet ‐ en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa
M Wilhsson, P Svedberg, S Högdin, J Nygren
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en deltagarbaserad intervention som främjar barns psykiska hälsa i Halmstad kommun. Projektet genomförs utifrån modellen Precede – Proceed. Barnen har flera olika roller i forsknings‐ och designprocessen såsom informanter, designers samt testare. De företräder inte främst sig själva, utan bidrar med målgruppens perspektiv på insatsutvecklingen. Precede, Fas 1‐4
Genomförd livskvalitetsmätning för barn i åk 6 och 9 (n=950).
Genomförda fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åk 8 och andra året på gymnasiet (n=90).
Planerade fördjupande fokusgrupps‐
intervjuer med ungdomar i åk 9 på fem skolor i Halmstad (n=62).
(Green & Kreuter, 2005) Planerade intressentintervjuer kommer att genomföras inför insatsutvecklingen (n=15).
Precede, Fas 5
Arbetsgrupper i vilka barn i åk 9 (n=12) arbetar med att utveckla en insats som främjar den psykiska hälsan med fokus på att ha balans i vardagen för att minska stress. [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards