Patientens checklista för depression

advertisement
Depression
Fundera över symtomen nedan.
Har du, i samband med att du fick din
cancerdiagnos, upplevt något av dem
under en längre period än två veckor?
De som får en cancerdiagnos upplever olika nivåer
av stress och känslomässig oro. Alla reagerar olika
men många börjar fundera över saker som de
tidigare inte tänkt så mycket på. Exempel är:
·
Förändrade matvanor som lett till oönskad
viktuppgång eller viktnedgång.
·
Förändrade sovvanor – för mycket sömn eller
för lite sömn.
·
En känsla av att alltid vara trött.
·
Tappat intresset för människor och/eller
aktiviteter som en gång skänkte dig glädje.
·
Blir lätt upprörd eller arg.
·
Rädsla för döden
·
Känner att inget du gör är tillräckligt bra.
·
Planer för livet som måste avbrytas
·
·
Förändrad kroppsuppfattning och självkänsla
Tankar på döden, självmord eller
självmordsförsök.
·
Förändrad social roll och livsstil
·
·
Pengar och oro för juridiska frågor
Ständiga fysiska symtom som inte svarar
på behandling, till exempel huvudvärk,
matsmältningsproblem och kronisk smärta.
Nedstämdhet och sorg är normala reaktioner.
Eftersom nedstämdhet är vanligt är det viktigt
att skilja mellan normala nivåer av nedstämdhet
och depression.
Om några av de här symtomen förekommer nästan
varje dag i två veckor eller längre ska du tala med din
läkare, kurator eller samtalsterapeut. Grubblerier och
oro är stora energislukare och du behöver all kraft till
att kämpa mot sjukdomen och blir frisk. Tveka inte att
be om hjälp! Depression ska behandlas med samma
uppmärksamhet som andra sjukdomar, till exempel
diabetes eller högt blodtryck. Det är viktigt att du
söker hjälp.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards