PostNords tullguide —

advertisement
PostNords
tullguide
—
Förenkla tullhanteringen
med PostNord
Låt PostNord hjälpa dig
med dina tullärenden
Här kan du läsa om våra tulltjänster, få tips och praktisk information
inför export eller import. Vi har verktyg som underlättar när du ska
föra varor över gränsen och anlitar du PostNord som tullombud blir
exporten och importen både enkel och smidig. Företaget sparar
tid och kan fokusera på kärnverksamheten när PostNord ser till att
tulldeklarera försändelser enligt de regler och lagar som finns.
Förenkla tullhanteringen
med PostNord
Med vårt kostnadsfria utskriftsprogram Pacsoft Online
kan du skapa frakthandlingar, tulldokument och skicka
fakturainformation via edi till PostNord. Med rätt dokumentation och nödvändiga uppgifter blir tullprocessen
smidigare och snabbare.
Med Tullverktyget som finns på postnord.se kan du
till exempel använda dig av en valutaomvandlare eller
beräkna volymvikt (för detta behöver du vara avtalskund till PostNord). Exporterar du MyPack till Norge ser
du vilka försändelser som har returnerats och som
kräver handels­faktura för att kunna exporteras till­baka
till Sverige.
Tjänster inom tullhantering
PostNord erbjuder dig som kund olika tjänster som
under­lättar vid import eller export av varor. Vi hjälper
dig att lösa dina frågor kring tull och kan sköta din tullhantering. Som kund möts du alltid av kunniga och
erfarna tulladministratörer och tullspecialister som
utför, granskar och efterkontrollerar tullhanteringen
genom hela tullproceduren.
Inom PostNord TPL är vi specialiserade på tullager.
PostNord TPL är AEO certifierade av typen AEOF och
certifierade i det nationella tullsystemet, vilket innebär
en smidig och effektiv klareringsprocess.
För mer information, tips och råd:
PostNord – postnord.se
Business Sweden – business-sweden.se
Tullverket i Sverige eller respektive land
Export
Som exportör har du en del du måste ha koll på. Du måste känna till
regler, villkor, siffror och dokument. Olika länder har olika villkor för
införsel av varor.
Alla försändelser som ska exporteras bör alltid ha dokumentation
som visar innehåll och värde av varorna.
Leveranser från Sverige som ska exportförtullas:
• Alla försändelser med ett varuvärde från 0 SEK
• Alla försändelser som kräver tillfällig utförsel, till exempel
varor som skickas utomlands och som sedan ska returneras
till Sverige
• All återutförsel av varor som har varit tillfälligt införtullade
i Sverige
Har du ett jämnt exportflöde till olika länder?
PostNord hjälper dig hålla koll på alla olika villkor:
• Export – vi kan hjälpa till med utförsel av unionsvaror till ett
land utanför EU.
• Passiv förädling – innebär att företaget tillfälligt exporterar
unions­varor till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporteras sedan varorna tullfritt
eller med lägre tull och moms.
• Temporär export – innebär att du skickar eller tar med varor
tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan gälla verktyg, mäss- och
utställningsvaror. Fördelen med temporär export är att varorna
kan återimporteras utan att betala tull och moms. Kravet är att
de ska vara i oförändrat skick och att du kan bevisa att de har
varit exporterade.
Förtullningsdokumentation
Som exportör ansvarar du för:
• Korrekt märkning av försändelserna
• Rätt dokumentation
PostNord ansvarar för:
• Förtullningsarbetet
• Att varorna exportdeklareras
För att vi ska kunna hantera dina tullärenden behöver vi få in vissa
styrkande handlingar, beroende på vilka varor som ska tullklareras,
transaktionsvärdet, bruttovikten, mellan vilka länder varorna ska
transporteras samt vilken tullbehandling det gäller.
Tulldokumenten
fylls i med
engelsk text när
du skickar
försändelser till
ett land utanför
Skandinavien.
Handlingar som vanligtvis efterfrågas
I första hand behövs faktura, fraktsedel och sändningslista. Sändningslistan bifogas när det finns flera kollin i en sändning. I andra
hand och i förekommande fall moms och skattehandlingar, till­
stånds­certifikat från myndigheter och ursprungsintyg.
Tulldokumenten fylls i med engelsk text när du skickar försändelser
till ett land utanför Skandinavien. Fakturor och övriga dokument
placeras i en självhäftande plastficka vid sidan av adressetiketten.
Ursprungsvaror som skickas till länder som EU har frihandelsavtal
med, kan befrias från tullavgifter helt eller delvis. Varucertifikatet
EUR 1 ska i så fall bifogas, alternativt ska fakturadeklaration skrivas
eller stämplas på fakturan.
Särskilda bestämmelser och tillstånd
Vissa varor omfattas av export eller importrestriktioner och det
kräver i allmänhet en import/exportlicens eller någon form av
tillstånd från aktuell myndighet.
Tips: Ta reda på vad som gäller och kontakta ansvarig myndighet
som utfärdar tillstånd eftersom det kan innebära tullfrihet eller
tullnedsättning.
Tull-edi
Snabbar upp och ger högre kvalitet på hela tullprocessen – både
export och import. Med tull-edi betalar du endast en grundavgift
för export- och importdeklaration. Det kan skickas i olika format.
Edifact, XML eller flatfilsformat samt via Pacsoft Online till oss.
Se postnord.se för mer info om edi-specifikationer.
Handelsfaktura
En handelsfaktura eller ”Commercial invoice” används vid all handel
med utlandet. Detta dokument används även av Tullverket för att
fastställa tull och avgifter. Handelsfakturan räcker som underlag
för PostNord för att vi ska kunna skapa Exportdeklaration. Den visar
vad det är för vara, vart varan ska skickas, varuvärdet och skälet
till export.
Uppgifter som behöver
finnas med på fakturan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avsändare och mottagare
Leveransvillkor
Valutakod
Fakturanummer
Pris per varupost
Antal kolli och förpackningskod
Netto/bruttovikt per varupost
Totala bruttovikten
Artikel benämning
Ursprungsland
Varukod/Statnummer
Fakturan ska finnas i minst tre exemplar skrivna
på engelska och oftast underskrivna för hand.
Import
Med import menas i tullsammanhang, att en vara tas in från ett
land utanför EU – även från de länder som räknas som EU:s skatteområden eller punktskatteområden. Varan ska förtullas innan den
kan användas eller säljas vidare.
Redovisningen av importmoms för dig som har ett
moms­registrerat företag
Importmomsen redovisas till Skatteverket. Detta gör du som är
momsregistrerad via din momsdeklaration och gör inbetalningen
till Skatteverket. Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut och ansvarar
för kontroll av uppgifter. Ett ”monetärt tullvärde” för import­
momsen fastställs av Tullverket.
För företag som har betalningsanstånd/tullkredit hos Tullverket
skickas det monetära tullvärdet ut via tullfakturan från Tullverket.
Behöver du ha underlag från oss till momsredovisningen, skickar du
de tull-id du önskar information om till [email protected]
eller [email protected]
I följande fall ska försändelser importförtullas:
• Alla försändelser från utlandet med ett värde från 0 SEK ska
förtullas, inklusive transport och försäkringskostnader (alkohol­
haltiga drycker, tobak och andra restriktionsbelagda varor
oavsett värde undantas avgiftsfrihet).
• Varor som importeras tillfälligt till Sverige för senare återutförsel.
Varor som återinförs till Sverige.
• Import av varor via näthandel är tullfritt när varuvärdet är under
€ 150. Moms utgår från 0 SEK.
Gör din import smidigare med PostNord TPL:s importtjänster
• Import – vi kan hjälpa till med att ta in varor till EU från ett land
utanför EU.
• Aktiv förädling – när företaget importerar varor till EU och låter
bearbeta eller reparera varorna utan att betala tullavgifter under
förfarandet.
• Tillfällig införsel – innebär en tillfällig import av varor till EU för
att senare återexportera dem i oförändrat skick. Ni kan få befrielse
från tull och moms vid tillfällig införsel bland annat för emballage,
yrkesutrustning, inlånade maskiner, varuprover och varor för
mässor och utställningar.
Inbetalning av
tull och avgifter
Det är importören som ansvarar för att se till att varan har förtullats
innan den tas i bruk. Ett smidigt och förmånligt betalningssätt av
tull, eventuella andra skatter och avgifter är tullkredit. Det innebär
anstånd med betalningen upp till 30 dagar. Villkor och ansökan
hittar du genom att söka på ”Betalningsanstånd – tillstånd” i sök­
fältet på tullverket.se.
Du kan fakturera
inklusive moms
och betala in
eventuella tull­
avgifter istället
för att belasta
din slutkund.
Bra att känna till vid export till Norge
För att kunna fakturera inklusive norsk moms måste ditt företag
vara momsregistrerat i Norge. Registrering görs i Merverdiavgifts­
registret och de vanligaste alternativen är att etablera ett norskt
bolag (dotterbolag eller filial) eller via en norsk representant.
Moms­registreringen gör det mycket enklare både för dig som
exporterande företag och för din kund i Norge. Du kan fakturera
inklusive moms och betala in eventuella tullavgifter istället för
att belasta din slutkund.
Med en momsrepresentant får du en smidig hantering av moms
och tull till en låg investeringskostnad. Det är oftast revisionsbyråer
eller större konsultfirmor som erbjuder tjänsten. Planerar du att
anställa norsk personal, alternativt svensk personal under norska
arbetsvillkor eller vill ha ett kontor i Norge behöver du istället
etablera ett norskt bolag.
PostNord kan ta hand om tullklarering av varor till Norge
Alla varor som importeras till Norge ska tullklareras. Det kräver
doku­mentation i form av faktura och ursprungsintyg, samt edi.
När varorna anländer till Norge gör PostNord en importförtullning
baserat på de data som skickats via edi. Importavgifterna hämtas
in av oss via vår tullkredit genom en ombudsförtullning. Det är en
tjänst för dig som saknar egen tullkredit. PostNord Sverige sam­
arbetar med PostNord Norge som sköter förtullningen.
Behöver du ett ombud i Norge?
PostNord är ansluten till både det svenska och norska tull­systemet
och klarerar importer och exporter i båda riktningar och kan anlitas
som ombud. PostNord TPL som är specialiserade på tullager kan
också anlitas som ombud. För att anlita dem behöver du vara avtalskund till PostNord TPL.
PostNord kan hjälpa till med returhantering
Skickar du MyPack till Norge? Då kan du se i Tullverktyget vilka
kollin som har returnerats och som kräver handelsfaktura för att
kunna exporteras tillbaka till Sverige. När du fyller i handels­
fakturan i Tullverktyget för dina returer skickas informationen
till PostNord och förtullningsprocessen går snabbare.
PostNord TPL erbjuder smidiga tjänster för en effektiv returhantering för dig som stadigvarande skickar varor till Norge och även
har ett returflöde. Som logistikkund till PostNord TPL hjälper vi till
med spårbarhet från utleverans till retur och kan ta in varorna
utan avgifter.
Regelsamling för leveransvillkor
Incoterms är en uppsättning standardiserade regler om leverans­
villkor som avtalas mellan säljare och köpare och används i
samband med nationella och internationella handelstransaktioner.
Den beskriver bland annat vem som bär kostnaderna, ansvaret och
riskerna vid en transaktion. Genom att använda Incoterms slipper du
därför skriva avtal om och precisera leveransansvar och försäkring
med mera. Tänk på att kolla upp vilka leveransvillkor som stöds för
vald frakttjänst.
För mer information kontakta:
PostNord kundservice
Telefon: 0771-33 33 10
PostNord TPL
Telefon: 010-437 62 00 eller e-post: [email protected]
postnord.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards