INLEDNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
DELTAGARFÖRTECKNING
2
PROGRAM
3
VISION
4
ICCD OVERVIEW
5
NÄTVERKET SVERIGES FONTÄNHUS
6
RIKTLINJER
7
ARBETSGRUPPEN
8
KLUBBHUSHISTORIA
9
ATT STARTA EN ICKE-VINSTDRIVANDE
VERKSAMHET
10
PROGRAMFÖRKLARING
11
ATT REKRYTERA KLUBBHUSCHEF
12
FONTÄNHUSETS STYRELSE
13
ANSTÄLLNINGSFORMER SOM KLUBBHUSET
STÖDER
14
HUS OCH UTRYMME
15
STRATEGISK PLANERING
16
ATT SÖKA PENGAR
17
FORSKNING
18
UTVECKLA EN HANDLINGSPLAN
19
HANDLINGSPLAN FÖR ATT STARTA NYA
KLUBBHUS
20
ARTIKLAR
21