bemötande och behandlingsinsatser för ensamkommande barn och

advertisement
PSYKISK OHÄLSA
ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR
Marianne Alenius
Psykolog
BUP Asylpsykiatrisk enhet
Kontakt:[email protected] tel 08-514 530 80
PSYKISK HÄLSA
PSYKISK OHÄLSA
Mindre allvarliga
besvär
Allvarliga symtom
STATISTIK
600
500
400
300
200
100
0
2015
2016
Nya kontakter
Aktuella totalt
Migrationsstressens tidsaxel
Tiden före migrationen
- i hemlandet
- på vägen till Sverige
Påfrestningar:
- extrem stress av ”delad och diffus
karaktär”
- enskilda, konkreta trauman
Ankomst
till
Sverige
Tiden efter migrationen
- tiden före och efter PUT i
Sverige
- framtiden
Påfrestningar:
- asylprocess, beroendeställning
- ”PUT - syndrom”:
anpassningssvårigheter, hantering
av sorg och förluster
TRAUMA
En extremt påfrestande händelse
(innehållande hot, våld, skräck)
som varken kan undflys eller bekämpas av den
drabbade och som kan orsaka skada.
Ett trauma sätter igång vårt stress-responssystem.
6
Suicidala tankar &
handlingar
Oro,
ångest
Sömnproblem
Försämrat
vardagligt
fungerande
Aptitlöshet
Somatiska besvär
(magont, huvudvärk,
bröstsmärta,
domningar mm)
Rädsla
Hör röster, olika
hallucinationer
Utåtagerande
VARDAGEN ÄR VIKTIG
Sömn
Fritid
Skola
TOLERANSFÖNSTRET
HÄR OCH NU
När oron tar över – hjälp ungdomen att vara
”här och nu”
Enkla andningsövningar
Enkla avslappningsövningar
Gör en positiv sak/något mår bra av
Måla (Mandalas mm)
Lyssna på musik
ASYLPROCESSENS KRISER
• Kris i väntan på PUT
- ovisshet
• Kris i samband med avslag
- överklagan
- ”Dublin”- ärenden
• Kris efter PUT
- etablering i Sverige
- familj i hemland
11
ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR
• Alla barn under 18 år har rätt till svensk
sjukvård, GÄLLER ÄVEN ASYLSÖKANDE OCH
GÖMDA BARN.
• Omgivning kan ofta ge bästa stöd; praktiskt,
socialt och känslomässigt
• OM barnet/ungdomen har behov av att prata
lyssna och visa att man bryr sig
• Trygg vardag, rutiner, mat, sömn, aktiviter,
skolgång, jämnåriga
VAR SÖKA HJÄLP?
• Primärvård
Elevhälsa, Ungdomsmottagning
Vårdcentral
1:a linjens psykiatri
• Specialiserad öppenvård
BUP, PRIMA
• Slutenvård
BUP Akuten, BUP Kliniken
BEHOV AV HJÄLP
...men ungdomen vill inte – motivera!
Jag ser att du har det svårt med ……(var konkret). Sånt händer,
man kan känna så, som ett inre tryck inom sig. Det går att lätta
på trycket om man talar med en klok vuxen som också kan ge
råd. Jag kan hjälpa dig att få komma till en sådan person. De
heter psykologer/kuratorer. Svenska ungdomar går också till
dem. Du kan också vänta och när du känner att du vill, säg till
mig eller personalen, eller till en lärare att du vill gå till en
sådan person.”
BEHOV AV HJÄLP
...men ungdomen vill inte – motivera!
Jag ser att du har det svårt med ……(var konkret). Sånt händer,
man kan känna så, som ett inre tryck inom sig. Det går att lätta
på trycket om man talar med en klok vuxen som också kan ge
råd. Jag kan hjälpa dig att få komma till en sådan person. De
heter psykologer/kuratorer. Svenska ungdomar går också till
dem. Du kan också vänta och när du känner att du vill, säg till
mig eller personalen, eller till en lärare att du vill gå till en
sådan person.”
TIPS KOMMUNIKATIONSSTÖD
kom-hit.se
http://www.kom-hit.se/flykting/
LÄNKTIPS
www.1177.se
www.umo.se
www.snorkel.se
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barnpa-flykt/sa-kan-du-stodja-nyanlanda-barn/
Skrift om Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumasymtom:
http://www.grkom.se/download/18.1d4b901414507a228c0d18/1399297981977/ens
amkommande_psykisk_ohalsa_traumasymptom.pdf
Det tar alltid längre tid än man tror, sa Kanin.
Hur lång tid tror du att det tar? frågade Ru.
Nalle Puh - A.A. Milne
Download