Att leva med kognitiva och ekonomiska svårigheter

advertisement
Att leva med kognitiva och
ekonomiska svårigheter
- föräldraperspektiv
Elisabet Näsman
Stina Fernqvist
Sociologiska
institutionen
Uppsala universitet
Finansiär:
Allmänna Barnhuset
Varför fokus på ekonomin?

Sociologiska institutionen





|
Ekonomin marginell fråga i forskningen
Samband ekonomiska problem och kognitiva
svårigheter
 Låga ersättningsnivåer
 Merkostnader
 Behov av försörjningsstöd
 Svårt att hantera ekonomin
Ser professionella den ekonomiska situationen?
Föräldrarnas problem ses som riskfaktor för barn
Fattigdom ses som riskfaktor för barn
Dessa barns ekonomiska situation är osynliggjord
Projektets syfte och frågor
Sociologiska institutionen


|
Synliggöra ekonomisk utsatthet i familjer där
föräldrarna har kognitiva svårigheter
 Hur tillgodoses barnens ekonomiska behov?
 Hur hanterar föräldrar och barn situationen?
 Vilken betydelse har samhällets stödpersoner?
 Vilket betydelse har informellt stöd?
Samspel mellan lagar, myndigheter, professionella
 Levnadsnivå?
 Individuell bedömning av särskilda behov?
 Kort- och långsiktiga behov?
Upplägg
Sociologiska institutionen





|
Lägga samman tidigare forskning om:
 Fattigdom i barnfamiljer
 Föräldrar som har kognitiva svårigheter
Gemensamt enligt tidigare forskning:
 Skam - strategier för att dölja
 Problem i relationer till omgivningen
 Barn som visar omsorg och tar ansvar
 Beroende av formellt / informellt stöd
 Fostran av föräldraskap
Intervjuer med familjer
Intervjuer med professionella
Granskning av dokument
Projektet pågår minst till 2015
Kontaktuppgifter:
Stina Fernqvist
 [email protected]
 018-471 51 98
 Elisabet Näsman
 [email protected]
 018-471 62 29
Sociologiska institutionen
Uppsala universitet
Box 624
751 26 Uppsala
Sociologiska institutionen

|
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards