Olika sorters ord – ordklasser

advertisement
Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se Olika sorters ord – ordklasser Inledning Vårt språk innehåller många olika sorters ord. Vi är omgivna av människor, djur och saker, vi känner känslor och gör erfarenheter. Alla de här orden har redan ett namn och alla namnen hör till substantiv; kvinna, man, barn, dumbom, koltrast, abborre, kärlek, lön, tanke, sms, mobilräkning… Vi har också ord som mer i detalj berättar om olika egenskaper hos saker och ting. De kallas adjektiv; stor, liten, grön, ilsken, vacker, rädd, omodern, tjusig… Vi behöver också ord för sådant som händer, till det använder vi verb; finnas, springa, öppna, älska, förstöra, underhålla, simma, hoppa, filosofera, vara… Substantiv – ”namn på ting till exempel boll och ring” Substantiv är alltså ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter. Alla dessa ord, inklusive våra tankar och uppfattningar – är substantiv. Kvinna, man, häst, myrslok, blåklocka, mikrovågugn, supernova, kärlek, hat, spjut, fotbollslag, Karlskrona, flod, familj, nyår, undran, dimma, vatten, guld, T-­‐sprit, teckning, frimärkssamling… alla de orden är substantiv! Till substantiven räknar man också egennamn – ord som är namn; Eva, Fanta, Nilsson, Kebnekaise, Sverige, Uruguay, Nordsjön, BLT, Telia, Blekinge, Kungsgatan, Ponnyakuten, KHK, Hammarby IF, Madicken, Bamse… Alla egennamn skrivs med stor bokstav i början! Substantiv kan vara konkreta. Det betyder ord för sådant man kan ta på: apelsin, kompis, penna. Substantiv kan också vara abstrakta, ord man inte kan ta på: sorg, lycka, ilska. Hur känner jag igen ett substantiv? Ental och flertal De flesta substantiv, men inte alla, har Substantiv böjs efter antal – hur många det är, om det är en hund former för ental och flertal: en hund, flera hundar, en upplevelse, flera eller flera hundar. upplevelser. Formerna kallas singular (ental): en Ord som hat eller avundsjuka har hund, och plural (flertal): flera ingen f
lertalsform, i
nte h
eller g
uld hundar. eller andra metallnamn. De kan också stå i obestämd eller För att känna igen ett substantiv kan bestämd form, med obestämd man nästan alltid sätta en, ett, en menar man vilken hund eller vilka massa e
ller j
ättemycket f
öre hundar som helst och med bestämd substantivet; en man, en häst, en blåklocka, en massa vatten, ett hus, jättemycket guld, jättemycket kärlek… menar man en speciell: den hunden, de hundarna Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se Adjektiv – ”ord som lär oss hurdana tingen är” Adjektiv är ord som anger egenskaper och tillstånd – röd, gammal, hög, klok. När du vill berätta hur någon eller något är eller ser ut, använder du ord från ordklassen adjektiv. De används för det mesta ihop med substantiv för att beskriva dessa; ett rött skynke, en gammal moped, en hög bokhylla, en klok farbror. Adjektiven böjs så att de passar ihop med det substantiv det ska beskriva; en vit bil, ett vitt lakan, den vita jackan … Adjektiv kan kompareras, det betyder jämföras: kall, kallare, kallast eller hög, högre, högst. Vissa adjektiv måste man sätta ut orden mer(a) eller mest för att kunna komparera; spännande eller intressant är exempel på detta. Vissa adjektiv går inte att komparera för man kan helt enkelt inte jämföra dem. Några exempel; död och gravid. Man kan ju inte bli vare sig mer eller mindre död eller gravid… Adjektivens olika jämförelseformer heter: Positiv (grundformen) Komparativ Superlativ bra bättre bäst god godare godast sur surare surast Verb – ”sådant man kan göra: leka, läsa, se och köra” För att beskriva handlingar och tillstånd används verb. Handlingar – saker vi kan göra, som till exempel: springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera och ringa. Verb är alltså ord som talar om vad någon gör eller vad som händer. Verb kallas händelseord eftersom de beskriver händelser. Verben har olika tidsformer, tempus. Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid. Presens är nutid (ritar, springer, går) och preteritum är dåtid (ritade, sprang, gick). Futurum berättar om vad som ska hända i framtiden. Man ändrar verbets form när man pratar i olika tidsformer. Verben har tre temaformer; infinitiv, preteritum (tidigare imperfekt), och supinum. För att lära sig verbens olika former kan man ta tema (böja) på verb. Då säger, eller skriver, man formerna i en viss ordning: Infinitiv (grundform) cykla städa spela Preteritum cyklade städade spelade Supinum cyklat städat spelat Hur känner jag igen ett verb? Verb uttrycker som sagt handlingar och tillstånd och man känner igen dem på att de har tidsformer. Räkna är ett verb till exempel och det vet man eftersom man kan använda odet i olika tidsformer: jag räknar, igår räknade jag, jag har räknat alla tal i matteboken… Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se Skrivregler Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se Träna substantiv Bland orden finns tolv substantiv. Ringa in dem! Tänk en, ett, en massa eller jättemycket framför! flaska glad springa älg Tomas störst gräs
sjunga hat blä ord kniv saftigt affisch simmat Norge fantasi silver ropar Dalälven fiska Fyll i de former som saknas! Du får hjälp med den första… SINGULAR obestämd form bestämd form (tänk en/ett) (tänk den/det här) krokodil krokodilen boll brunnen flöjt PLURAL obestämd form bestämd form (tänk flera) (tänk de här) krokodiler krokodilerna tavlor tågen Skriv fem exempel på egennamn: Skriv fyra konkreta och fyra abstrakta substantiv. KONKRETA ABSTRAKTA Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se Träna adjektiv Adjektiv är ord som talar om hur någon eller något är eller ser ut. Ringa in adjektiven, det finns tio stycken! Tänk den/det är så… rita cykel måla mjuk stor hård grön nyttig tung gata god gul snabb simma spela baka bord saftig Böj adjektiven så de passar ihop med substantiven. Blöt Smutsig Vilken hund! Kolla vad jag är! Mina vantar är alldeles . Vilket vatten! Det är fruktansvärt ute. Barn gillar att vara Komparera nedanstående fem adjektiv. Positiv (grundformen) varm tung Komparativ grönare hårdare Superlativ vackrast Leta adjektiv! I orden nedanför gömmer sig sex adjektiv. Kan du hitta dem? varg platina klen bröd kung guld . Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se Träna verb Verb är ord som talar om vad någon gör eller vad som händer. De kallas händelseord för de beskriver händelser. Kan du hitta de fem verben? Tänk att före… gran äta stjärna glasögon tänka skratta rida hamburgare kanin skejta Ändra verben så att de står i infinitiv (”att-­‐form”). sprattlar tittar sovit gråtit vaknade kramat att sprattla, Vissa av nedanstående verb står i presens och vissa står i preteritum. Skriv dem på rätt ställe! ljuger frågar läste jagar glömde pratade PRESENS PRETERITUM
Ta tema på följande verb. Infinitiv glömma skriva sjunga Preteritum Supinum sover Maria Lindman, Ängbyskolan, Knivsta – www.lektion.se 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards