2006-05-18 - Bristol-Myers Squibb Danmark

advertisement
PRESSMEDDELANDE FRÅN BRISTOL-MYERS SQUIBB
2006-05-18
www.schizofreniskolan.se
Ny webbplats ger stöd
till patienter och anhöriga
Schizofreni är en sjukdom som ofta bryter ut redan i ungdomen.
Behovet av information kring sjukdomen är därför stort både till de unga
patienterna själva och till deras anhöriga.
”Jag bodde med människor jag inte kände och började bli väldigt, väldigt
paranoid och misstänksam mot folk omkring mig. Jag trodde att mina
korridorkamrater gaddade sig samman mot mig, och jag stannade på mitt
rum eftersom jag var orolig för att andra läste mina tankar eller
planterade tankar i mitt huvud.
Mina korridorkamrater knackade ibland på dörren och undrade: Är allt
som det ska, Emma? Men jag låtsades inte om dem.”
Emmas ord är tagna ur en av de personliga berättelser som finns på
schizofreniskolan.se – en ny handbok på nätet för både patienter och deras
närstående. Här finns information och handfasta råd som kan göra det lättare
att förstå och hantera vardagen i en svår situation. Myterna och
missuppfattningarna är många kring schizofreni, till exempel att schizofreni
skulle innebära personlighetsklyvning eller medföra våldsamhet.
Schizofreniskolan.se är en utveckling av handboken ”Upptäck vägen framåt”
som kom förra året.
– Vi vill gärna bidra till att ge sjukdomen ett mänskligare ansikte. Både
anhöriga och personer som nyinsjuknat kan känna igen sig i de vardagliga
situationer som beskrivs i de personliga berättelserna, säger Rakel
Lundgren, ordförande för Schizofreniförbundet.
Schizofreniförbundet har medverkat till den svenska versionen av ”Upptäck
vägen framåt”. Materialet är ursprungligen framtaget av INFORMED, ett
nätverk som är en sammanslutning av 18 europeiska vård- och
patientorganisationer för psykisk hälsa. Bristol-Myers Squibb har stött
”Upptäck vägen framåt” ekonomiskt och är värd för hemsidan.
De personliga berättelserna illustrerar hur sjukdomen kan yttra sig i
vardagen. De går att känna igen sig i och kan ge en insikt om att inte vara
ensam om sina upplevelser.
Rubriker på schizofreniskolan.se
Schizofreni – en översikt
Hur påverkas mitt liv
Diagnosen
Behandling
Hjälp finns att få
Bra och dåliga dagar
På rätt kurs igen
Hjälpa någon med schizofreni
Ordlista
Personliga berättelser
Bildtext
Handboken ”Upptäck vägen framåt” har nu fått sin digitala version i form
av hemsidan schizofreniskolan.se. Här kan både patienter och anhöriga
finna stöd och fakta.
Vidare upplysningar
Anne Wästgård, kommunikationsdirektör Skandinavien, Bristol-Myers
Squibb Tel: 08-704 71 53, e-post: [email protected]
Download