Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn

advertisement
Tillsammans för en smartare välfärd
@smartarevalfard #smartarevälfärd
Per-Erik Nyström
[email protected]
Avdelningen för digitalisering
”Digitaliseringen anses vara den
enskilt starkaste förändringsfaktorn
fram till år 2025”
World Economic Forum, UD:s kansli för strategisk analys, 2015
Procentuell ökning av antalet invånare och de demografiska
kraven (kommun+landsting)
530 000 nya medarbetare
behövs i kommuner och
landsting fram till 2025 om
inga förändringar görs i
arbetssätt och bemanning
Offentlig sektor i Sverige lägger
50 miljarder på IT varje år
Branscher transformeras
Världens största taxiföretag äger inga bilar.
Världens populäraste mediaägare skapar inget
innehåll.
Världens värdefullaste onlinebutik har inget lager.
Världens största förmedlare av boende äger inga
fastigheter.
Tom Goodwin
2025: Åtta miljarder
hyperuppkopplade människor
2025: 50 miljarder
hyperuppkopplade enheter
Sensorer kommer bli billigare
Processorkraft kommer bli billigare
Uppkopplingen kommer bli snabbare
Automatisering kommer öka
Robotisering kommer öka
Transformation
Effektivisering
Disruptiv/Exponentiell
Gradvis
Verksamhetsutveckling kräver
ett modigt ledarskap
Många utmaningar kan mötas
med stöd av digitalisering
Distansvård
med digitala lösningar
Hälsofrämjande och prevention
65% av dagens elever kommer att
vara sysselsatta med yrken som inte
existerar idag
MacArthur Foundation
10 mest eftersökta kunskaperna på LinkedIn
1. Cloud and Distributed Computing
2. Statistical Analysis and Data Mining
3. Web Architecture and Development
Framework
4. Middleware and Integration
Software
5. User Interface Design
6. Network and Information Security
7. Mobile Development
8. Data Presentation
9. SEO/SEM
10. Storage Systems and Management
Vilka behov och utmaningar finns?
Vård och
omsorg
Skola och
lärande
Tillväxt och
samhällsbyggnad
Integration
och arbete
Demokrati
och
delaktighet
Gemensamma förutsättningar
Vad arbetar vi med?
Strategi och mål
Intressebevakning och
opinionsbildning
Förändringsledning
och
kompetensutveckling
Krav och upphandling
Gemensamma digitala
lösningar
Säker och effektiv
informationshantering
Serverat
Förenkling för företagare
SSBTEK
Nationell informationstjänst för
ekonomiskt bistånd
Varför förvärvar SKL Inera AB
 Öka takten och erbjuda
bättre stöd.
 Återanvändning och
kostnadseffektivitet.
 Som delägare kan
kommuner, landsting och
regioner använda Ineras
tjänster utan föregående
upphandling.
 Se www.skl.se/inera eller
mejla [email protected]
Förändringsledningsprogrammet
LEDA för smartare välfärd
Hur fångar vi behoven och
förankrar?
 Dialog med kommuner,
t.ex. via SKL:s nätverk
Regionala konferenser
 Dela Digitalt,
www.deladigitalt.se
 Regionala e-samordnare
 Programkontor
Konferenser och utmärkelser
Tillsammans gör vi skillnad för en
smartare välfärd!
STORT TACK!
Hör gärna av er med frågor och inspel!
[email protected]
#smartarevälfärd
Download