Social innovation

advertisement
★ Estradföreläsning ★
Social innovation
för en mer genusinkluderande framtid? 19 nov 2014
Malin Lindberg
Luleå tekniska universitet
Vem & vad
formar framtidens samhälle?
★ Innovationer ★ Vad skapar framtidens samhälle?
★ Genus ★
Vem skapar framtidens varor och tjänster?
★ Sektorer & branscher ★
Var skapas framtidens lösningar på samhällsbehov?
★ Politiska prioriteringar ★
Vem & vad får resurser att forma framtidens samhälle?
Fyra former av makt
som formar framtidens samhälle
Tolkningsföreträde
Inkludering
Exkludering
Resursfördelning
Vad är innovation?
Nya varor, tjänster, metoder mm...
…som kommit till nytta i samhället
Innovation för samhällsförändring
Välfärd

Tillväxt

Förnyelse

Innovationer
Olika sorters innovation
Organisatoriska
innovationer
Sociala innovationer
Produktinnovationer
Tjänste-
innovationer
Tekniska innovationer
…eller tekniska och sociala aspekter i all innovation…
Vad är social innovation?
Nya varor, tjänster, arbetssätt….
…som är sociala i sina medel och/eller mål
Fyra nivåer av social innovation
Nya strukturer i samhället (t.ex. jämställdhet, välfärdsstaten)
Nya organisationer (t.ex. Add Gender, Rättviseförmedlingen)
Nya metoder (t.ex. hbtq-certifiering, jämställdhetskartan)
Nya varor & tjänster (t.ex. Facebook, Linas matkasse)
Genus
Innovation
Teknisk produktinnovation har fokuserats i offentliga insatser
Bas- & tillverkningsindustri + IT har setts som mest innovativa
Mansdominerade nätverk har tilldelats nästan alla resurser
g
n
i
r
e
alis
r,
in vatione
g
r
a
M
inno
ste
ar,
n
g
ä
j
n
i
t
r
av
enä
verk
jt änst
t
ä
n
ors
kvinn
Genusmönster segregering & hierarki
★ Innovation i humaniora &
samhällsvetenskap ★ Status Marginaliserat på
innovationsområdet
Antologi ”Är det nån innovation? Att
nyttiggöra hum/sam-forskning”
Cecilia Nahnfeldt & Malin Lindberg
(red.)
Organisation ”Humsamverkan”, en
organisation för hum/saminnovationer www.humsamverkan.se Kontakt
[email protected]
Download