Inbjudan till forskarledd studiecirkel om sociala innovationer och

advertisement
Inbjudan till forskarledd studiecirkel om sociala innovationer och
integration
Är du engagerad i integrationsfrågor? Har du idéer om hur integrationen kan bli bättre i samhället?
Har du idéer om hur civilsamhälle och idéburna organisationer och offentlig sektor kan utveckla sin
samverkan när det gäller integration?
Vad och hur?
Vi bjuder härmed in dig som är intresserad av att tillsammans diskutera nya lösningar, arbetssätt,
metoder kring integration av nyanlända och nysvenskar. Cirkeln består av tre träffar och leds av fil. dr
Mona Hedfeldt (Region Örebro län) och fil dr. Anders Bro (Stiftelsen Cesam). Målet är ett gemensamt
lärande och att komma framåt med idéer.
Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

Vad är sociala innovationer?

Vad finns det för exempel på sociala innovationer på integrationsområdet?

Hur kan vi arbeta med integration på ett innovativt sätt?

Vad behövs för att sociala innovationer på integrationsområdet ska kunna realiseras?
Bakgrunden
Sociala innovationer handlar om nya lösningar på sociala eller samhälleliga problem. Tillsammans
med flera samarbetspartners har Region Örebro län sjösatt en regional satsning kring detta. Ett
partnerskap för sociala innovationer har startat i januari 2015 för att ge medborgare och
organisationer stöd och rådgivning kring idéer som kan utvecklas till att bli sociala innovationer.
Partnerskapet koordineras av Stiftelsen Cesam.
Under 2014 genomfördes nio forskningscirklar om sociala innovationer i Örebro län. I år arrangerar vi
tematiskt inriktade forskarledda studiecirklar. Vårens cirkel har temat Sociala innovationer och
integration, ett tema som återkommande har dykt upp vid våra samtal och som har en hög grad av
samhällsaktualitet.
När?
21 maj, 27 maj och 2 juni, kl 15.30-17.30.
Var?
Region Örebro län, Eklundavägen 11, Örebro, konferensrummet Strömmen
Anmälan och frågor:
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe/te och smörgås. För att få en bra gruppdynamik
kommer gruppen att bestå av maximalt 10-12 personer. Blir intresset stort har vi möjlighet att
arrangera ytterligare en cirkel höst.
Anmäl dig senast 12 maj till [email protected] alt 073-8497394. Var vänlig uppge namn,
eventuell organisation samt eventuella kostallergier (med tanke på fikabeställning).
Frågor? Kontakta Anders Bro, Stiftelsen Cesam ([email protected] alt 073-8497394) eller Mona
Hedfeldt, Region Örebro län ([email protected] alt 019-6027509).
Välkommen med din anmälan!
Anders Bro
Mona Hedfeldt
Verksamhetsledare Stiftelsen Cesam
Utvecklingsledare Region Örebro län
Download