Presentation Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation, Malmö

advertisement
FALKENBERG 2016-11-18
socialinnovation.se | facebook.com/socialinn | @MSISweden
Mötesplats Social Innovation vid Malmö
högskola är den samlande nationella
kunskapsnoden för social innovation och
samhällsentreprenörskap
En introduktion till social innovation och
samhällsentreprenörskap
- utmaningar, möjligheter och trender
Social innovation är nya sätt att möta
samhällets utmaningar genom innovativa
tjänster, produkter, processer och metoder
“Social innovations are new
ideas that meet social
needs, create social
relationships, and form new
collaborations.
Vad är social
innovation?
These innovations can be
products, services, or
models addressing unmet
needs more effectively.”
Källa: European commission
Allt fler är idag eniga om att vi
behöver sociala innovationer
• för att vårt samhälle ska
fortsätta att utvecklas
• för hållbar tillväxt
• för att våra gemensamma
funktioner ska moderniseras i
takt med att den tid som vi
lever i förändras och förnya
VARFÖR
SOCIAL
INNOVATION
100 Sociala Innovationer
Innovationer som kan vara med och forma samhället i
framtiden
IT-Guide www.itguide.se
Fritidsbanken www.fritidsbanken.se
Handiscover www.handiscover.se
Kunskapsområden
Samverkansmodeller &
partnerskap
Forskning &
utbildning
Finansiering
& effektmätning
Affärsverksamhet
& samhällsnytta
Co-Lab –
designlabb som
bygger kapacitet
för innovation
Lärande mellan utvecklingsprojekt
och systemnivåer
http://www.socialinnovation.se/sv/?s=
co-lab
Co-Lab tillsammans med skånska bibliotek
för demokratiutveckling
Co-Lab som katalysator för social
mobilisering
Co-Lab kring innovation för äldre
Lärande mellan praktiker
Lärande mellan praktiker och forskare
Mötet mellan behov och
innovativa lösningar
•
•
•
•
•
Vi utvecklar och testar nya idéer i praktiken som svarar mot
behov hos kvinnor och män som är 65 år eller äldre
Idéerna ska bidra till att öka kvaliteten i vård och omsorg
samt stärka den upplevda säkerheten och tryggheten i det egna
hemmet
Idéerna och lösningarna kan vara produkter, tjänster,
arbetsprocesser eller organisatoriska lösningar
Vi samverkar med medborgare, brukare, anhöriga,
medarbetare och chefer i Malmö stad, näringslivet, forskare och
föreningslivet
Inte bara lösningarna som är viktiga, lika mycket den kapacitet
som byggs och de nätverk som skapas när man gemensamt
försöker utveckla lösningar.
 Nytänkande + nytta
Exempel på områden för
innovation som utvecklas
inom testbädden
Anpassningsbara, digitala spel för social interaktion
mellan brukare, personal och anhöriga, som också kan
fungera generationsöverskridande.
Foto: Malmö stad
Appar för ökad kvalitetet i vård och omsorg
COMMUNITY CENTER FÖR JÄMLIK HÄLSA
UTMANING
Framtidens hälsa
och sjukvård
Trots ett generellt välfärdssystem växer hälsoklyftorna
STEG
Hälsofrämjande living labs i socialt utsatta områden
Akademi, hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, medborgare, vårdföretag,
IT-teknik, tjänste- och produktföretag och idéburen sektor
Partnerskap för affär med
samhällsnytta
IKEA och Yallatrappan
Kodcentrum och Spotify
Ragn-Sells och Off2Off
Boklok och Xenofilia
Hotelltalanger
Good Malmö www.goodmalmo.se
Kollaborativ ekonomi, några exempel
Malmö järnhandel: www.malmojarnhandel.se/toolpool_verktyg/
Kodarkitekter: http://kodarkitekter.se/projekt/500k//
Retoy: www.retoy.se
Skjutsgruppen: www.skjutsgruppen.nu
Swopshop: www.swopshop.se/
Regeneration, några exempel
Ett tak två generationer www.ettaktvagenerationer.se
Ung Omsorg www.ungomsorg.se
Neighborhood economics,
några exempel
Social Kapital Markets: http://neighborhoodeconomics.org/socap/
Stadsbruk: http://stadsbruk.se/
Angereds Kamelcenter: http://www.angeredskamelcenter.se/
Malmö innovationsarena: http://www.malmobusiness.com/innovationsarena
Allt fler är idag eniga om att:
•
•
•
Vi står inför stora samhällsutmaningar - ingen sektor kan
lösa dessa på egen hand
Vi behöver nya samarbeten i nya konstellationer – det finns
en uttalad vilja från samtliga sektorer
Det finns ett uttalat behov och önskan om ökad och
fördjupad kunskap
Vi behöver:
•
•
•
•
Synliggöra väl fungerande modeller och exempel – från
Sverige och internationellt
Kontinuerligt utveckla kunskap och forskning
Effektivare dela kunskap och erfarenheter
Bygga kapacitet för innovation som möter
samhällsutmaningar inom och mellan sektorer
Framtidsfrågor
•
Nya samarbeten mellan olika branscher och organisationer
– skapa nya relationer i nya konstellationer
•
Innovation och innovationsprocesser med brukare,
medborgare, invånare i centrum
•
Nya affärsmodeller
•
Systemförändring
•
Effekter och hur mäter vi
”SOCIAL INNOVATION
IS NOT ONLY ABOUT METHODS AND
INSTRUMENTS,
BUT MAINLY ABOUT RETHINKING
VALUES”
CHRIS SIGALOFF
TACK!
www.socialinnovation.se
[email protected]
Download