Verksamhetsplan 2017.pages

advertisement
Verksamhetsplan 2017
FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojouren Sydöstra Skåne
Freezonen, Brottsoffer och Kvinnojouren Sydöstra Skåne är en
kombinerad brottsoffer- och kvinnojour, politiskt och religiöst
obunden. Vi är verksamma inom Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla,
Skurup och Ystads kommun. Vi arbetar för ett samhälle fritt från
våld.
Vi tillhandahåller hjälp via utbildade jourpersoner och anställd personal. Vår jourtelefon är öppet vardagar mellan 9.00-16.00 året
om. Vi erbjuder professionell stöd till hjälpsökande personer med
eller utan barn som drabbas av fysisk, psykisk eller annat våld. Jouren driver ett skyddat boende. Vår vittnesstödsverksamhet tillhandahåller vittnesstödshjälp vid Ystads Tingsrätt.
Vår värdegrund vilar på jämställdhet, respekt, engagemang och mångfald.
Vi arbetar efter FN:s mänskliga rättigheter, barnkonventionen och Istanbulkonventionen. Vi respekterar
demokratins idéer och arbetar aktivt för jämställdhet och mot diskriminering och mot våld.
Vi är opinionsbildare i kampen mot våld och vi samverkar med andra organisationer och är ett komplement
till den den kommunala sektorn i det förebyggande arbetet mot våld.
Vision
FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne arbetar för att våld och hot ska minska samt att
tryggheten ska öka i Sydöstra Skåne.
Verksamhetsmål
1.
Erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta personer som bor i Sydöstra Skåne
2.
Arbeta förebyggande för att minska våld och våldets konsekvenser i Sydöstra Skåne
3.
Vara ett kompetens och kunskaps center mot våld och arbeta aktivt för ett jämställt samhälle
4.
Arbeta mot hedersrelaterade våld
5.
Etablera en ungdomsjour i Sydöstra Skåne
6.
Arbeta för ekonomisk stabilitet
7.
Kompetensutveckla personal och volontärer
9.
Uppmärksamma den internationella kvinnodagen
10.
Utöka samarbete med andra ideella aktörer och kommuner i Sydöstra Skåne Vi arbetar kontinuerligt med att höja kompetens på personal och volontärer inom följande områden: Våld i
nära relationer, hedersrelaterade våld. Vi fokuserar på handledning och vidareutbildning kring bemötande
och samtal.
Vi strävar efter att vidareutveckla vår samverkan med kommuner, polisen och Ystads tingsrätt inom vårt
verksamhetsområde. Vi arbetar också på att utveckla våra kontakter och samarbete med sjukvården och ideella organisationer.
Vi har ett pågående arbete med att förbättra och uppdatera kvalitetshandboken, samt utveckla rutiner och
processer för dokumentation och projektutvärdering och uppföljning.
Download