Kurs i invärtesmedicin för sjukgymnaster

advertisement
Kurs i invärtesmedicin för sjukgymnaster, Uppsala Universitet
Kursansvarig: Per Hellström, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
([email protected])
Allmänt om kursen:



Kursen består av föreläsningar, gruppseminarier kring patientfall.
Kursen bygger på kursboken »Invärtesmedicin« (Studentlitteratur, 2007, red: Lars Pavo Hedner).
Examination kommer att ske i form av skriftlig tentamen onsdagen den 21 maj 2010.
Schema
Dag och tid
Måndag 23 maj 2011
09.00-12.00
Lokal
Robergsalen, ing 40, 4 tr
Per Hellström
13.00-16.00
Upprop – introduktion
Föreläsning hjärt-kärlsjukdomar I
Föreläsning hjärt-kärlsjukdomar II
Tisdag 24 maj 2011
09.00-12.00
13.00-16.00
Föreläsning blodsjukdomar
Föreläsning mag-tarmkanal och leverns sjukdomar
Robergsalen, ing 40, 4 tr
Per Hellström
Onsdag 25 maj 2011
09.00 – 12.00
Föreläsning endokrina sjukdomar + diabetes
13.00 – 16.00
Grupparbete patientfall
Robergsalen, ing 40, 4 tr (fm)
Marie Degerblad
Gr rum KC 1,4,7,9
Grupprum ing 50
Kammaren ing 70
Torsdag 26 maj 2011
09.00 – 12.00
Föreläsning osteoporos + njursjukdomar
13.00 – 16.00
Grupparbete patientfall
Robergsalen, ing 40, 4 tr (fm)
Marie Degerblad
Gr rum KC 1,4,6,7
Grupprum 2 ing 30
Grupprum ing 50
Måndag 30 maj 2011
09.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Föreläsning reumatiska sjukd + lungsjukdomar
Gruppdiskussion patientfall
Robergsalen, ing 40, 4 tr
Per Hellström
Tisdag 31 maj 2011
8.00-17.00
Inläsning till tentamen
Onsdag 1 juni 2011
09.00-11.00
Tentamen och kursutvärdering
Robergsalen, ing 40, 4 tr
Per Hellström
Kurs i invärtesmedicin för sjukgymnaster, Uppsala Universitet
Målbeskrivning – nedanstående begrepp skall gås igenom vid föreläsningarna/patientfallen
och skall kunnas på tentamen.
Hjärt-kärlsjukdomar
Blodtrycksreglering
Blodfetter
Ateroskleros
Hjärtinfarkt
Stroke
Perifer kärlsjukdom
Djup ventrombos
Förmaksflimmer
Hjärtstopp
Klaffel
Hjärtsvikt
Pacemaker
Lungsjukdomar
Astma
KOL, emfysem
Endokrina sjukdomar
Diabetes typ I
Diabetes typ II, metabola syndromet
Osteoporos
Tyreoideasjukdomar
Blodsjukdomar
Anemier
Leukemi
Njursjukdomar
Njursvikt – vanligaste orsakerna, symtom
Dialys
Mag-tarm- och leversjukdomar
Ulcus pepticum
Ulcerös kolit
Mb Crohn
Hepatit A, B, C
Reumatiska sjukdomar
Reumatoid artrit
Bechterews sjukdom/ankyloserande spondylit
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards