Strategier vid läs- och ordförståelse

advertisement
Strategier vid läs- och ordförståelse
Läsförståelse
1.
2.
3.
4.
Förutspå handlingen/ställer hypoteser (Spågumman Julia)
Ställer egna frågor om texten (Nicke Nyfiken)
Klargör otydligheter (Fröken Detektiv)
Sammanfattar texten (Cowboy-Jim med lasso)
Vid läsning av skönlitteratur ta även hjälp av andra ledtrådar t ex genre, baksidestext och
bilder.
När du läser faktatexter kan du göra så här:
1. Se på titeln och bilderna.
2. Läs första meningen.
3. Skriv en fråga som du tror du kan få svar på i texten.
4. Läs och försök hitta svaret. Skriv ner ditt svar.
Så småningom ska du kunna göra så här:
1. Läs texten högt för dig själv.
2. Vad är huvudidén på sidan? Vilket är det viktigaste ordet på sidan?
3. Ringa in det ordet med en penna.
4. Stryk under två viktiga saker som behandlar huvudidén.
5. Skriv en mening med det ord du ringat in och de ord du strukit under.
Ord- och begreppsförståelse
1. Läs hela meningen för att se om du förstår ordet.
2. Läs texten före och efter ordet. Ordet dyker kanske upp i andra
sammanhang så att du får fler ledtrådar.
3. Titta på eventuella bilder, de kan ge ledtrådar.
4. Tänk på vad för sorts ord det är och vad det har för funktion. Är det ett substantiv, ett
verb eller ett adjektiv?
5. Se om du hittar ordet någon annanstans i texten. Där kanske det är lättare att förstå.
6. Se om du känner igen någon del av ordet, t ex prefix eller suffix.
7. Om det är ett sammansatt ord tänk på att det är den sista delen av ordet som är viktigt t
ex målvaktshandske eller blädderblockspenna.
8. Slå upp ordet. Använd gärna http://lexin2.nada.kth.se/lexin/
Download