Tempelrensningen

advertisement
Tempelrensningen
Till vad använder vi kyrkan? Finns det lokaler som är heliga? Det här är ett projekt som
lämpar sig även vid tillfällen med ”struliga” scouter som har svårt att respektera
andakten.
Berättelsen om när Jesus rensar templet är en av de få där Jesus blir riktigt arg. Det är en bra
berättelse för att visa på Jesus olika sidor, att han inte alltid var snäll mot alla.
Berätta med egna ord
MARKUS 11:15-19
Texten nedan är skriven som om den vore
berättad av någon som var på plats när det
hände. Läs igenom texten ett par gånger innan
du ska berätta den. Försök sedan att berätta
den utan att läsa innantill. Det gör berättelsen
mer levande.
Det var mitt livs märkligaste dag!
”På morgonen gick jag till templet. Det gjorde
jag nästan varje dag, så jag visste precis hur
jag skulle hitta dit.
Fakta
Templet var Judarnas viktigaste
plats. Där förvarades arken. Vid Jesu
tid utgjordes tempelbyggnaden i
grunden av Salomos gamla tempel.
Men det hade strax innan Jesu
födelse byggts om och gjorts dubbelt
så stort som tidigare. Det nya
templet kallades Herodes tempel.
Ytan som tillkom var framför allt de
yttre förgårdarna, bl a den förgård,
hedningarnas förgård, där
kommersen var livlig, t ex handel
med offermynt och offerdjur.
Det svåra var när jag kom upp på
tempelgården. Där var bord, stolar, djurburar och annat överallt, så det var svårt att hitta
rätt. Ibland hängde det skyltar eller fågelburar i vägen som jag slog huvudet i. Men jag är
ganska van vid blåmärken i ansiktet, jag har varit blind i tio år, så nu hade det blivit som en
vana att ta sig fram på tempelgården för mig.
När jag hade hittat platsen där jag brukar be började det plötsligt låta som om det hände
något en bit bort. Borden brakade i backen, människor skrek och duvor och får verkade
rymma. Jag blev rädd och osäker, vad hände? Jag hörde att någon ropade ilsket inne i vimlet,
men inte förrän det lugnade ner sig lite kunde jag höra varför han var arg och vad han sa:
’Mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste!’ Jag hade längtat
länge efter att få höra honom, det var Jesus. Det blev så annorlunda i templet den dagen.
Han gjorde så att jag kunde se igen. Jag blev så glad att jag började dansa runt och sjunga
tillsammans med barnen som var där. Jesus satt och log och tittade på. Sedan berättade han
så spännande för oss om Gud, det kändes som om Gud själv satt där hos oss.”
Författare: Birger Eriksson, Köping. Hämtat från SMU Scouts program Konten, s 219-220 (equmenia 2010)
Att göra
Plats för bön
• Kyrksalen. Ta med gruppen in i kyrksalen, fundera tillsammans omkring dess
utformning. På vilket sätt kan det vara en plats för bön? Skulle de vilja göra om på
något sätt? Vad är det i kyrksalen som hjälper oss att möta Gud och varandra?
• Fundera även på hur ni brukar sitta vid andakten. Skiljer sig kyrksalen från resten av
kyrkan? På vilket sätt?
• Diskutera om man får göra vad som helst i kyrkan.
• Samtala om det finns bra ”platser” i mig, i
Gå vidare
mitt liv för bön och gudsgemenskap. Vad kan
Ibland kan det vara skönt att ha
det innebära att ”möblera om” i mitt liv?
en slags ceremoni innan ni i
patrullen eller kåren ska be.
En rövarkula?
Kanske tända ett ljus eller
• Starta med samma diskussion som ovan, dvs
sjunga en sång innan ni ber. Ett
får man göra vad man vill i kyrkan? Finns det
tips är att varje patrull
heliga rum?
bestämmer sin egen ceremoni,
• Gå sedan vidare och diskutera följande: i
t ex tillverka en bönelykta eller
texten blir Jesus upprörd över hur judarna
något annat som knyts till
förvaltade templet. Diskutera hur vi förvaltar
ceremoni. Se Kontens delar
Guds gåvor. Är våra liv som tempelgården?
Grundligt/Patrullen.
Är det pengar eller brist på pengar som är
drivkraften i våra liv?
• Läs några fler bibelord om Jesus och pengar: Mark 12:41-44, Matt 23:23, Mark 10:2127, Luk 14:15-24.
• Skriv ett brev med era frågor och funderingar till ert ungdomsråd och er
församlingsstyrelse.
Tips
Ni kan kombinera
detta projekt med
projektet
”Troligt/Bön” som ni
hittar i Konten.
Författare: Birger Eriksson, Köping. Hämtat från SMU Scouts program Konten, s 219-220 (equmenia 2010)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards