Näringstäthet i förhållande till klimatpåverkan En ny modell

advertisement
Mjölk ger mest – så kopplar vi
ihop näring och klimatpåverkan
Annika Smedman
Nutritionsexpert, Svensk Mjölk
Mat- och klimatdebatten fortsätter
Mat för bra klimat
• Många gör uttalanden om klimateffekter av mat
Men…
• Få tar då näringsinnehållet i beaktande
Ville undersöka…
• Mjölk är ju näringstätt, 18 av 22 näringsämnen
– Men är inte korna miljöbovar?
– Är inte sojadryck mer klimatsmart än mjölk?
– Är inte vegetabilier alltid mer klimatsmart än
animalier?
• Är mjölken så pass näringstät att den försvarar sin
klimatpåverkan?
Klimatpåverkan av livsmedel
30000
(g CO2e/kg)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Cederberg et al 2009, Cederberg et al 2002, Carlsson-Kanyama & Gonzalez 2009, Sonesson et al 2010
Kombinera näringsinnehåll & klimat
• Utveckla nytt instrument
• Beräkna näringsinnehåll i förhållande till
klimatpåverkan
• Fokus på drycker
I detalj…
Nutrient Density to Climate Impact index
Näringstäthet
NDCI-index = ______________
Klimatpåverkan
I detalj…
• 21 näringsämnen
• % av Nordiska näringsrekommendationer
• ”källa till” (≥5% av rek.)
Näringstäthet
NDCI-index = ______________
Klimatpåverkan
I detalj…
• 21 näringsämnen
• % av Nordiska näringsrekommendationer
• ”källa till” (≥5% av rek.)
Näringstäthet
NDCI-index = ______________
Klimatpåverkan
Växthusgasutsläpp,
CO2ekv.
Drycker
• Vanligaste måltidsdryckerna ( enl. SLV)
och vegetariska ”alternativ” till mjölk
Kranvatten
Mjölk
Läsk
Apelsinjuice
Öl
Vin
Kolsyrat vatten
Sojadryck
Havredryck
Näringstäthet per 100 g
60
50
40
30
20
10
0
Hög stapel är
bra
Klimatpåverkan per vikt
(g CO2e/kg produkt)
250
200
150
100
50
0
Låg stapel är
bra
Näringstäthet i relation
till klimatpåverkan
0,6
NDCI-index
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Hög stapel är
bra
Vetenskaplig artikel
• Publicerades 2010 i Food & Nutrition Research
- Granskad av externa experter
Laddas ner från: på www.foodandnutritionreserach.net
Sammanfattning:
• Mjölk ger mest näring i relation till sin klimatpåverkan
• Näringsinnehållet måste tas in i klimatdebatten
– NDCI-index underlättar
• Vegetabiliska livsmedel inte alltid mer klimatsmarta än
animaliska
Medarbetare
• Annika Smedman
nutrition, Svensk Mjölk & Uppsala universitet
• Anna-Karin Modin Edman
miljö & klimat, Svensk Mjölk
• Helena Lindmark Månsson
mjölksammansättning & nutrition, Svensk Mjölk & Lunds univ.
• Adam Drewnowski
näringstäthet, University of Washington
Tack!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download