Så upphandlar du klimatsmart

advertisement
Så upphandlar du klimatsmart
Elin Röös
Institutionen för energi och teknik
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK
SLU, Uppsala
Klimatutmaningen
Konsumtionens klimatpåverkan
Klimatpåverkan från det medelsvensken köper under ett år
Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens klimatpåverkan
Växthusgasutsläpp från odling och djurhållning
Direkta utsläpp:
Koldioxid
Lustgas
Metan
Bild ko
Störst utsläpp och svårast
att göra något åt!
Koldioxidekvivalenter CO2e = 1 * CO2 + 25 * CH4 + 296 * N2O
Klimatpåverkan från mat går att beräkna…
Miljöpåverkan från 1 kg griskött
Energi
och
Utsläpp
material
Odling och
djurhållning
Förädling och
förpackning
Transporter
Användning
Avfallshantering
… men stor variation och osäkerhet ger osäkra resultat
Resultat +37% till -20%
Variation i skördenivå för vete i Skåne 3,7 ton/ha – 11 ton/ha
Källa: Röös et al. 2011. Uncertainties in the carbon footprint of refined wheat products.
Men livscykelanalyser på mat har lärt oss
•
•
Var ”hot-spot” i produktionen finns
Vad som är stort och smått
Olika livsmedels klimatpåverkan
CO2-ekv per kg livsmedel
30
25
20
15
10
5
0
Nötkött
Griskött
Kyckling
Mjölk
Bröd
Baljväxter
Potatis
Metanutsläpp från idisslare
Växtodling
Växthusgaser
Försurande ämnen
Med mera
En kvadratmeter åker
Koldioxid
Gifter
Övergödande ämnen
Med mera
700 g vete = energi åt
en människa i en dag
Djurhållning
Utsläpp
Utsläpp
En kvadratmeter åker
50 g
kotlett
Koldioxid
Koldioxid
Utsläpp
Utsläpp
Typisk svensk måltid
Måltidsexempel 1 – totalt 8,0 kg CO2e
Köttbullar och makaroner, middag för 4 pers
7
6
kg CO2e
5
4
3
2
1
0
Köttbullar
Makaroner
Tomat
Mjölk
Äpplen Nya
Zeeland
Måltidsexempel 2 – totalt 7,8 kg CO2e
Köttbullar och makaroner, middag för 4 pers
7
Minskning med 3%
6
kg CO2e
5
4
3
2
1
0
Köttbullar
Makaroner
Tomat
Mjölk
Äpplen Sverige
Transporter
Källa: Trydeman-Knudsen, 2011
Närproducerat
•
•
Är inte automatiskt lika med klimatsmart
Kör du miljöbil 4 km för att hämta 1 kg
närproducerad mat har du släppt ut lika mycket
som en båtresa till Nya Zeeland
Lokala transporter i små fordon kan ha stor betydelse!
Måltidsexempel 3 – totalt 2,1 kg CO2e
Falafel och makaroner, middag för 4 pers
7
Minskning med 74%
6
kg CO2e
5
4
3
2
1
0
Falafel
Makaroner
Tomat
Mjölk
Äpplen Sverige
Måltidsexempel
3000
Kryddor
Sås
2500
Margarin
Olja
Sylt
Salladsgröns. fryst
2000
Grova gröns. fryst
Salladsgrönsaker
Grova grönsaker
1500
Mjöl
Ris
Potatis fryst
1000
Potatis
Mjölk
Ost
Chark
500
Skaldjur
Fisk
Fågel
0
Kalops, potatis
Marinerad kyckling ala
Thai, ris
Ugnsstekt falukorv,
potatismos
Fiskgratäng i smögensås,
potatis
Potatisbullar lingonsylt
Nöt
Matklimatlistan 1.0
Beräkning av livsmedlens klimatpåverkan
Utsläpp från de livsmedel
som köps in
+
Utsläpp från lokala
transporter
+
Utsläpp från tillagning,
kylning, varmhållning etc.
+
Utsläpp från
avfallshantering
Totala utsläpp
kg CO2e
Klimatberäkningar är bra
•
•
•
•
Ger ett kvantitativt mått klimatpåverkan från
de samlade livsmedelsinköpen
Går att följa förändringar över tiden
Vad man mäter blir viktigt
Går att jämföra med andra sektorer och
prioritera insatser
Men kan inte användas som ensamt verktyg vid
planering av en hållbar kost!
Mat-klimat-listan
Naturbeteskött
•
•
•
Idisslare kan omvandla gräs till kött
Naturbete håller landskap öppna och bevarar
miljön för känsliga arter
Naturbeteskött är positivt för bevarandet av
arter men släpper ut lika mycket (eller mer)
växthusgaser som annat nötkött
Mat-klimat-listan
Djurvälfärd?
Användning av bekämpningsmedel och soja
Mat-klimat-listan
CO2-ekv per kg livsmedel
30
25
20
15
10
5
0
Nöt
Lamm
Ost
Gris
Kyckling
Fisk
Ägg Baljväxter Mjölk
Ris
Pasta Potatis
Fler aspekter måste beaktas
•
•
•
•
Klimat
Biologisk mångfald
Användningen av bekämpningsmedel och
antibiotika
Djurvälfärd
Riskerar att ligga i konflikt med klimat!
Köttguiden för kloka köttval
Mat-klimat-listan
Frukt och grönt
Mulljord
• Bla
Är ekologisk odling bättre?
”Ekologisk mat inte
snällare mot klimatet”
•
Ungefär lika stor
klimatpåverkan per kg
men...
• Sprider inte gifter
• Stimulerar kretsloppssystem
• Bättre djurvälfärd
• Större biologisk mångfald (certifierad soja)
Viktig drivkraft mot hållbart jordbruk men löser inte problemet!
Miljösmart mat
•
•
•
•
•
Minskat svinn
Klimatsmart (mindre animalier)
Ekologisk
Resurseffektiv
Mångfaldsstimulerande i närmiljön
Strategier och mål behövs för alla områden!
Slut
Tack!
[email protected]
Download