Etniska minoriteter/introduktion på Lbg las. Ingen undervisning

advertisement
1
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Med/ger klin. Ann-Sofi Eriksson/vae
BETECKNING
2014-02-06
Till klinikchefer medicin, kirurg och ortoped.
Samtliga AT- och ST-läkare
Öl Anna Martinsson, Ortopedkliniken
Öl Paula Wallmon, Kirurgiska kliniken
Studierektor Henrik Graner
Vidareutbildningsprogram för AT- och ST-läkare våren 2014.
Ojämna veckor, onsdagar kl. 14:30 – 16:00. Konferensrum 2.
Varm välkomna!
Vecka Dag
3
15/1
Ämne
KOL och astma
Föreläsare
Synnöve Bergentz
Lokal
Konf rum 2
5
29/1
7
12/2
Ledarskapsseminarium.
Ingen undervisning
Infektion
Bengt Jacobsson
Konf rum 2
9
26/2
Medvetslöshet
Moa Gunnarsson
Konf rum 2
11
13/3
13
26/3
Etniska
minoriteter/introduktion på
Lbg las. Ingen undervisning
Intox
15
9/4
Vård i nära relationer.
Undervisning?
Ischemisk hjärtsjukdom
17
22/4
OBS! TISDAG
19
7/5
Diabetes
21
21/5
KTC?
23
4/6
Leversjukdomar
Konf rum 2
Nils-Gunnar Levein
(narkosläkare)
Konf rum 2
Konf rum 2
Lena Rondahl
Konf rum 2
Anna Hedlén
Konf rum 2
Konf rum 2
Martin Johansson
Konf rum 2
OBS! Vid eventuellt förhinder att delta i den obligatoriska utbildningen ska
meddelas respektive föreläsare via mail eller telefon.
Tisdagen 22/4, meddela din öl på avd i god tid att undervisningen är på
tisdag istället för onsdag denna vecka.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Lindesbergs lasarett Stentäppsgatan
711 82 Lindesberg
Lindesberg
E-POST [email protected]
TELEFON
0581-850 00
TELEFAX
0581-850 18
INTERNET www.orebroll.se
ORG.NR
18-232100-0164
PLUSGIRO
6401335-2
2
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Med/ger klin. Ann-Sofi Eriksson/vae
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Lindesbergs lasarett Stentäppsgatan
711 82 Lindesberg
Lindesberg
E-POST [email protected]
TELEFON
0581-850 00
BETECKNING
2014-02-06
TELEFAX
0581-850 18
INTERNET www.orebroll.se
ORG.NR
18-232100-0164
PLUSGIRO
6401335-2
Download