Vidareutbildningsprogram för AT

advertisement
1 (1)
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Med/Ger klin, Ann-Sofi Eriksson/ag
2012-01-12
BETECKNING
Till samtliga klinikchefer
Samtliga AT-och ST läkare
Öl Anna Martinsson, Ortopedkliniken
Paula Wallmon, Kirurgiska kliniken
Studierektor Harris Lempessi
Vidareutbildningsprogram för AT- och ST läkare våren 2012
Ojämna veckor, onsdagar kl 14.30-16.30. Konf rum 2
Varmt välkomna!
Vecka
3
Dag
18/1
Ämne
Akut njursvikt
Föreläsare
Ann-Sofi Eriksson
Lokal
Konf rum 2
5
1/2
Infektion
Bengt Jacobsson
Konf rum 2
7
15/2
KOL/resp insuff
Synnöve Bergentz
Konf rum 2
9
29/2
Ischemisk hjärtsjukdom Lena Rondahl
Konf rum 2
11
14/3
Hjärtsvikt
Agneta Stenberg
Konf rum 2
13
28/3
AT seminarie
Våld i hemmet
15
11/4
Pediatrik???
Lars Dagson
Konf rum 2
16
18/4
EBM klinisk forskning
17
25/4
19
9/5
IBD/IBS
Dan Axel Hallbäck
Konf rum 2
21
23/5
Diabetes
Anna Hedlén
Konf rum 2
23
7/6
Hudsjukdom???
Marie Schou
Konf rum 2
Konf rum 2
OBS! Vid ev förhinder att delta i den obligatoriska undervisningen
ska meddelas respektive föreläsare via mail eller telefon.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Lindesbergs lasarett Stentäppsgatan
711 82 Lindesberg
Lindesberg
E-POST [email protected]
TELEFON
0581-850 00
TELEFAX
0581-850 18
INTERNET www.orebroll.se
ORG.NR
18-232100-0164
PLUSGIRO
6401335-2
Download