Immunologi-del 5 mars 2008.

advertisement
Immunologi-del 5 mars 2008.
Namn:.......................................................................................årskurs....................
Personnummer...............................................................
Summa............... (42)
1) Vad är skillnaden mellan de centrala och perifera lymforganen? Nämn de
centrala lymforganen. Nämn två perifera lymforgan?
4 poäng
2) Vad innebär positiv respektive negativ T-cells selektion? Var sker positiv
respektive negativ T-cells selektion?
6 poäng
1
3) Vilka celler medför positiv T cells selektion (dvs som deltar förutom Tcellerna)? Vilka celler medför negativ selektion?
2 poäng
4) T-cellerna måste genomgå en selektionsprocess där många celler dör.
Makrofager behöver ej genomgå någon sådan selektionsprocess. Förklara varför
det är så, genom att kort beskriva den väsentliga skillnaden mellan T-cellernas
och makrofagernas receptorer.
3 poäng
5) Vilket är de minimala och maximala antal MHC klass I alleler som kan
uttryckas av en individ? Välj rätt svar (endast ett ) från de olika förslag:
2 poäng
a) minimum 55, maximum 250
b) minimum 10, maximum 30
c) minimum 3, maximum 6
d) minimum 4, maximum 6
2
6) Lena är 27 år gammal. Hon har blivit infekterad av ett elakt men ganska
okänt virus, MPQ-7. Den immunodominerande epitopen i viruset, visar stark
aminosyra sekvens homologi med en epitop deriverad från en egen protein
(myelin basic protein, MBP, en protein som täcker nervfibrer). Beskriv en
möjlig scenario för hur ett svar som induceras mot viruset kan resultera i
initiering av multiple skleros (MS, an autoimmun inflammation i central nervosa
systemet). Följande koncept skall inkluderas i din beskrivning: priming; costimulering; APC; negativ och positiv selection; hjärna; korsreaktivitet; MHC;
TCR
6 poäng
3
7) Vad menar man med motif i MHC sammanhang?
4 poäng
8) Surrogat lätta kedjan dyker up under B-cells utveckling. Den består av
VpreB:λ5. Vad innebär dess uttryck på cellens ytan? Finns det någon analog hos
T celler? I så fall, när dyker de upp?
4 poäng
4
9) Hur många faser kan man dela in B-cells utvecklingen i? Berätta och beskriv
det som sker vid varje fas.
8 poäng
5
10) Varför genomgår antikroppar men inte T cell receptorer isotyp switching?
3 poäng
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards