pdf

advertisement
11 November 2014
IMMUNONKOLOGI – FRAMTIDENS BEHANDING AV CANCER
ASCO 78
CHICAGO
MAJ 2014
2
KLINISKA
PRÖVNINGAR
>1
MILJARD USD
(YERVOY)
ANTIKROPPSLÄKEMEDEL HJÄLPER IMMUNFÖRSVARET ATT DÖDA
CANCERCELLER
•
Immunsystemet är kroppens mest kraftfulla och effektiva verktyg för att känna
igen och bekämpa cancer.
•
Monoklonala antikroppar fäster på cancerceller eller på celler som påverkar
cancerceller och hjälper kroppen att förstöra dessa.
•
Ett fåtal antikroppsläkemedel som motverkar cancer via immunförsvaret har
inneburit en revolution i behandlingen av några typer av cancer, men behovet
av ytterligare terapier är enormt.
•
Marknaden för läkemedel som använder immunförsvaret för att bekämpa
cancer förväntas växa till $30 miljarder I framtiden
•
Antikroppsläkemedel har betydligt högre chans att nå marknaden än
traditionella substanser (small molecules).
3
BIOINVENT HJÄLPER LÄKEMEDELSINDUSTRIN HITTA RÄTT
ANTIKROPPAR
F.I.R.S.T.TM
Agnas med celler från cancerpatienter
n-CoDeR®
- BioInvents bibliotek med 30
miljarder funktionella
antikroppar
4
-BioInvents verktyg
för att hitta rätt
antikropp
BIOINVENTS AFFÄRSMODELL
LICENSAVTAL
F.I.R.S.T.TM
-BioInvents verktyg för att
hitta rätt antikropp
n-CoDeR®
- BioInvents bibliotek med 30
miljarder funktionella
antikroppar
5
F.I.R.S.T.TM
n-CoDeR®
EGNA
LÄKEMEDELSPROJEKT
PIPELINE
Projekt
Primär indikation
Utvecklingsprojekt
BI-505
BI-1206
Multipelt Myelom
NHL
Forskning
Prekliniska projekt (baserade på F.I.R.S.T.TM och n-CoDeR®)
T-reg
Onkologi
Tumor Macrophage
Onkologi
AML
Hematologisk cancer
CLL
Hematologisk cancer
6
Preklinik
Fas l
Fas ll
Samarbete
University of Southampton
University of Southampton
Cancer Research Technology
NUVARANDE PARTNERS
7
EGNA LÄKEMEDELSPROJEKT
BI-505 MOT MULTIPELT MYELOM
Multipelt myelom
BI-505
Livshotande blodcancer
Target:
ICAM-1
200 000 patienter
Synergi med
Revlemid/Velcade
Marknadsstorlek:
4,4 mdr USD
Utmärkt säkerhetsprofil i
fas I-studie
Fas II-studie pågår
9
1.CRC & NIH SEER Figures,, 2.Decision Resources 2 October 2012
BI-1206 MOT NON-HODGKINS LYMFOM
Non-Hodgkins lymfom
BI-1206
Livshotande blodcancer
som omfattar flera
subtyper, bl.a KLL
Angreppspunkt:
CD 32b
Marknadsstorlek:
1,8 mdr USD (endast KLL)
Synergi med
befintlig terapi
Möjligt starta fas I-studie
under 2015
10
1. Company estimates, based on total treatment populations of 12,600 and 36, 000 for relapsed /refractory and
first –line patient each year, respectively.
ÖKAT KOMMERSIELLT FOKUS FÖR FLER LICENSAVTAL
Klinik Und Poliklinik
für Kinderheilkunde
11
ÖKADE INTÄKTER OCH FORTSATT GOD KOSTNADSKONTROLL
SEK mln
Nettoomsättning
jan - sep.
2014
jan – sep.
2013
45
32
FoU-kostnader
Försälj.-/administrationskostnader
-51
-23
-74
-50
-21
-71
Övriga rörelseintäkter och kostnader
2,4
0,5
Rörelseresultat
-26
-39
Finansnetto
0,7
0,6
Resultat efter skatt
-26
-39
70
40
Likvida medel
12
Mål:
Baskostnaderna ska finansieras
med intäkter från partners
VÄGEN FRAMÅT
ÖKADE
INTÄKTER
LICENSAVTAL
F.I.R.S.T.TM
-BioInvents verktyg för
att hitta rätt antikropp
n-CoDeR®
EGNA
LÄKEMEDELSPROJEKT
- BioInvents bibliotek med 30
miljarder funktionella
antikroppar
INTENSIFIERAD
MARKNADSFÖRING
13
F.I.R.S.T.TM
n-CoDeR®
KLINISK PROGRESS OCH
PARTNERAVTAL
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards