undernärd? 2020 A5.indd

advertisement
BMI-tabell för dig som är under 70 år
1
Har du risk för att bli
undernärd?
2
4
1
2
3
Framtagen 2010 i samarbete med
Lokala omvårdnadsgruppen i Skellefteå och Memeologen.
För mer information kontakta Doris Kjellgren e-post: [email protected]
4
PRO DUK TI ON : LAN DS TI N G ETS IN FORMATIO NS F UN KT IO N (C K ) • UM EÅ • N OV EM B E R 2 0 1 0
3
Har du risk för att bli undernärd?
Utöver att man åldras i olika takt har man också olika behov av
näring och energi. Därför är det inte åldern i sig som avgör vad
du bör äta. I stället bör du utgå från hur du mår. Om du är frisk
och aktiv behöver du inte äta på annat sätt än en varierad kost.
Men när man blir äldre kan man ibland få olika problem till följd
av att man är sjuk eller på annat sätt svag. Det kan innebära att
det blir nödvändigt för dig att äta annorlunda än vad du har
gjort tidigare.
Energibehovet hos äldre minskar på grund av förändrad
kroppssammansättning och minskad fysisk aktivitet samtidigt
som det finns vissa sjukdomstillstånd som ger ett ökat energioch näringsbehov. Parkinsons, KOL, bensår, olika frakturer och
operationer är några exempel. Psykiska sjukdomar, till exempel
depression eller demens, kan också vara en orsak till undernäring. Då kanske man inte känner sig hungrig eller så kommer man
sig inte för att äta. Undernäring ger en högre risk för komplikationer såsom muskelsvaghet, nedsatt immunförsvar, längre läknings- och rehabiliteringstid, ökad fallrisk och sämre välbefinnande.
När orken och lusten till mat och matlagning tryter, finns risk
för undernäring och felnäring. Vanliga orsaker är sjukdom, funktionsnedsättning och ensamhet. Din hälsocentral kan hjälpa dig
få kontakt med dietist vid behov.
BMI-tabell för dig som är 70 år eller äldre
För att avgöra om en person väger för lite eller för mycket används
ett kroppsmasseindex, BMI, body mass index, som utgår från längd
och vikt.
1
2
3
1
2
3
Den som i 70-årsåldern har ett BMI under 22 kan vara underviktig,
och det kan vara ett tecken på undernäring.
På nästa sida hittar du BMI-tabell för dig som är under 70 år.
2
7
Detta är det test sjukvården använde när de fastställde din ökade risk för
att bli undernärd.
Följ vikten
Om du har risk för att bli undernärd bör du väga dig en gång i månaden.
Short form Mini Nutritional Assessment, MNA
Ringa in den poäng som passar på dig inom varje område. Summera ihop
poängen till en totalsumma. Om du har 11 poäng eller mindre har du risk för
att bli undernärd.
Om det visar sig att du har ökad risk för att bli undernärd bör du tala
om det för t.ex. dina närstående, hemtjänsten och i dina kontakter med
vården.
Poäng
Har födointaget minskat de
senaste tre månaderna på
grund av försämrad aptit,
matsmältningsproblem,
tugg- eller sväljproblem?
 Ja, minskat avsevärt
 Ja, minskat något
 Nej
(0)
(1)
(2)
Viktförlust under de senaste
tre månaderna?

 Ja, mer än 3 kg
 Vet ej
 1–3 kg
 Nej
(0)
(1)
(2)
(3)
Rörlighet
 Sängliggande eller rullstolsburen
(0)

(1)

Tar sig ur säng/rullstol men går inte ut
Går ut med eller utan hjälpmedel
(2)
Psykisk stress och akut
sjukdom de senaste
tre månaderna?
 Ja
 Nej
(0)
(2)
Neuropsykologiska problem?
 Svår förvirring /demens eller depression
 Lätt förvirring /demens
(0)
(1)

Inga neuropsykologiska problem
(2)
BMI
vikt
längd x längd
i meter
 BMI under 19
 BMI 19 till mindre än 21
 BMI 21 till mindre än 23
 BMI 23 eller mer
6
Vad kan du göra om du riskerar att bli undernärd?
(0)
(1)
(2)
(3)
Skriv matdagbok
Börja med att skriva en matdagbok så att du får överblick över vad du
äter och dricker. Skriv dagbok under minst tre dagar. Ät som du brukar
göra i vanliga fall och skriv upp allting, både mat och vätska. Jämför
sedan din dagbok med de praktiska råden för att äta rätt i broschyren.
Bra att ha med i dagboken
 Tidpunkt när du äter
 Platsen där du äter
 Om det är frukost, lunch eller middag. Skriv även upp mellanmål eller
småätande i största allmänhet.
 Vilken typ av livsmedel du har ätit. Var så detaljerad som möjligt. Har du
t.ex. ätit en smörgås så skriv upp vilken typ av bröd du ätit, vilket slags
smör och vilket pålägg.
 Mängden som du ätit. Det är viktigt att du uppskattar vikt och mängd.
Det räcker inte att skriva bara en portion.
Praktiska råd för att äta rätt
 Det viktigaste är att man äter allsidigt och varierat så att man får i sig
av alla väsentliga näringsämnen.
 Matcirkeln med sina sju olika livsmedelsgrupper är ett bra hjälpmedel.
 Se till att något från samtliga grupper finns med vid varje måltid eller i
varje fall vid något tillfälle under dagen.
 Man bör försöka äta regelbundet, dvs frukost, mellanmål, lunch,
mellanmål, middag och kvällsfika.
 Ersätt inte lagade måltider med kaffe och kaffebröd.
 Ät frukt och grönt varje dag.
 Använd inte lättprodukter om det inte är nödvändigt av hälsoskäl.
 D-vitamin behövs för att motverka benskörhet. Drick mellanmjölk
istället för standardmjölk och ät fet fisk t ex lax, för att få behovet
av D-vitamin tillgodosett.
 Tänk även på att det är viktigt med daglig motion
3
Matdagbok
Datum och
klockslag
Matplats
Typ av måltid
Typ av mat
Mängd
(frukost, lunch,
middag, mellanmål, småätande)
(t.ex. husmansbröd, ost, bregott,
potatis, gräddsås,
lax, grönsaker,
mjölk, glass)
(gram eller
deciliter)
Kosttillägg
För den som har svårt att äta vanliga livsmedel till mellanmål, finns det
så kallade näringsdrycker som kan användas som kosttillägg. Näringsdrycker kan vara antingen hemlagade, av milkshake-typ, eller industritillverkade. Dietisten kan hjälpa till att bedöma och beräkna ditt behov
av energi- och näringstillägg. Dietisten kan också visa tillagningsmetoder samt rekommendera livsmedel och hur du bör fördela måltiderna
under dagen.
Munhälsan
Munhälsan har stor betydelse för maten. Har du besvär i munnen eller
med tänderna, eller problem att svälja, kan det också göra att du får
svårare att äta och få i dig tillräckligt med näring. Till exempel kan ätandet försvåras av muntorrhet som bland annat orsakas av olika läkemedel. Minskad saliv kan dels göra det svårare att svälja maten, dels skada
tänderna. Matolja kan hjälpa liksom särskilda salvor. På apotek finns
även sug- eller halstabletter och munsprej som lindrar besvären. Din
hälsocentral kan hjälpa dig att få kontakt med dietist.
Läs mer:
www.1177.se
www.hälsa2020.se
4
5
Download