Vi kan se att smek/gnidsex och vaginalt samlag är de mest förekom

advertisement
Statistik ungas sexliv
Sexdebut
Medelåldern för den sexuella debuten i senaste undersökningen ligger på 16 år
(OBS ej bara samlag)
Majoriteten uppgav att de debuterade med någon som de hade en relation med.
Uppger i relativt hög grad att de var kära; kvinnorna i högre grad än övriga.
Det är en större andel män som svarat att de var kåta den första gången de hade
sex.
Det är vanligt förekommande med smek-/gnidsex och vaginalt samlag då man
debuterade sexuellt.
Majoriteten är nyktra vid den sexuella debuten.
Majoriteten beskriver sin sexuella debut i positiva ordalag, särskilt männen.
Ungefär en tredjedel beskriver sexdebuten som misslyckat.
De personer som debuterat tidigt har lägre självkänsla, jämfört med dem som
debuterat senare och beskriver det senaste sextillfället i mer negativa ordalag
jämfört med övriga.
Sexuella handlingar
Vid 15 år och uppåt har de flesta ägnat sig åt någon sexuell handling ihop med
annan person.
Smek/gnidsex och vaginalt samlag är de mest förekommande sexuella
handlingarna.
Ungefär en tiondel har erfarenhet av sexleksaker eller anala samlag vid det senaste sextillfället (upp till 29 år).
Majoriteten beskriver det senaste sextillfället i positiva ordalag, särskilt männen.
Max 15 % har erfarenhet av gruppsex.
Med vem
De flesta hade sex med någon som man kände sedan tidigare.
Ungefär en tiondel hade sitt senaste samlag med någon de inte kände sedan
tidigare.
Ytterligare en tiondel hade sex med en så kallad knullkompis.
Det är ungefär lika vanligt att man träffade den senaste sexpartnern, som man
inte kände sedan tidigare, på internet som på disko/bar eller privat fest.
Några få procent betraktar sig som homosexuella.
Andelen som betraktar sig som bisexuella: 16 % av tjejerna, 5 % av killarna
Ungefär 8 % av ungdomarna uppger att de varit sexuellt tillsammans med
personer av samma kön
Utsatthet
Drygt 20 % har varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja under det
senaste året.
41 % har varit med om kränkande sexuell kroppskontakt, 37 % har kallats hora
eller dylikt
Fler studier visar att sexuellt risktagande är nära förknippat med andra typer av
risktagande och med social utsatthet.
Personer som löper större risk för sexuell ohälsa ofta är relativt väl medvetna om
detta, men att de trots det fortsätter att utsätta sig för sådana risker. (OBS: Gäller
kondom, sti mm)
I senaste undersökningen: Vanligare bland kvinnorna, jämfört med männen, att
någon gång ha fått ersättning för sex (4,6 procent jämfört med 3,6 procent).
Attityder
Instämmer i påståendet: Ska bara ha sex med någon man är kär i:
67 % av kvinnorna, 59 % av männen
Instämmer i påståendet: Samkönade sexuella relationer är ok: 81 % kvinnorna,
60 % männen
Porrkonsumtion
De allra flesta ungdomar har sett porr
En tredjedel av männen tittar dagligen på porr.
En tredjedel av de unga männen klassas som högkonsumenter av pornografi –
tar del av porr minst en gång i veckan. Dessa har ett större sexuellt register än
lågkonsumenterna: de ägnade sig mer åt analsex, gruppsex och kompissex.
En studie: Anser att andra påverkas av pornografi men är tveksamma till att de
själva påverkas
Annan studie: Anser att alla påverkas och kan få dåligt självförtroende och
osäker på om man duger sexuellt eller inte.
Särskilt yngre barn och flickor uppger att de helst inte hade velat se det
pornografiska material som de sett på internet.
Förändring senaste 15 åren
Ungdomar, särskilt i övre tonåren och 20+ har fler sexuella partners än för 15 år
sedan
Mer tillåtande att ha sex utan fast partner
I senaste studien uppger kvinnor lika många sexualpartners som männen - tre
under det senaste året och tolv totalt.
Internet ger nya möjligheter. Trettio procent av kvinnorna och nästan hälften av
de unga männen letar efter kärleks- och sexkontakter på nätet.
Flera homo- och biungdomar kommer ut tidigare än förut och många gör det
redan i tonåren eller i tjugoårsåldern. En orsak till denna förändring är internet
Pornografi ses numera som ”normalt”, framförallt bland unga killar
Lite mer ok än tidigare för tjejerna att se pornografi om gör det ihop med
pojkvän
Slutligen…
Unga vill ha bättre kunskap och verktyg för att hantera relationer.
De efterfrågar en sexualundervisning med en helhetssyn.
Download